Facebook


Instagram

Trafikverket och Jernbanedirektoratet vill fortsätta arbetet med Oslo-Stockholm


2022-10-04

Bild: Erich Westendarp/Pixabay

Trafikverket och Jernbanedirektoratet har i dagarna levererat en gemensam utredning till ländernas regeringar om förutsättningarna för att förbättra järnvägen mellan Oslo och Stockholm. Utredningen visar att en förbättrad järnväg skulle generera ett kraftigt ökat resande tillsammans med stora vinster för klimat och samhälle. Myndigheterna bekräftar därmed potentialen i att utveckla en bättre järnvägsförbindelse och efterfrågar nu regeringarnas mandat för att fortsätta arbeta med projektet i sin helhet.

– Vi är väldigt glada idag. I praktiken bekräftar Trafikverket och Jernbanedirektoratet styrkan i projektet och rekommenderar regeringarna att gå vidare. Nu måste politiken i Norge och Sverige skaka hand. Det är dags att komma överens om en organisation för fortsatt arbete och att påbörja ett gemensamt samtal om hur projektet ska finansieras, säger VD Jonas Karlsson, i en första kommentar till utredningen.

Bakgrunden till arbetet är de regeringsbeslut under våren och hösten fattats i både Sverige och Norge. Trafikverket och Jernbanedirektoratet har därefter på uppdrag av ländernas regeringar arbetat gemensamt för att leverera de underlag som ska ligga till grund för nästa steg i processen. Utredningen, som i ett första steg tar sikte på stråkets västra delar, menar att en ny förbättrad förbindelse över gränsen (Karlstad-Oslo) visar på stora nyttor och kraftigt ökat resande i stråket.

– En ny järnväg över gränsen är ett första, och helt avgörande, steg i byggandet av en modern järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. På goda grunder kan länderna nu formera en gemensam projektorganisation för att gå vidare med konkret planering och för att lyfta helhetsperspektivet av förbindelsen, säger Karlsson.

Utredningen har bland annat haft som uppdrag att kartlägga marknadspotentialen, bedöma järnvägens kapacitet, bedöma kostnader, studera möjliga sträckor och titta på samhällsnyttor. I den svenska delen av arbetsgruppen har även frågan om finansiering berörts av Trafikverket. Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 har tidigare visat att det är möjligt att finansiera merparten av en ny gränsbana med biljettintäkter.

– Här visar Trafikverket på flera olika tänkbara alternativ. Det är väldigt positivt. Vi har visat på den unika och potentiella lönsamhet som finns i projektet, säger Karlsson.

Det är bara 40 mil mellan Stockholm och Oslo, men idag tar resan drygt fem timmar. Innan pandemin gjordes 1,4 miljoner flygresor mellan städerna varje år; med en restid på under tre timmar med tåg beräknas hela en miljon av dessa resor i stället flyttas till tåget. Förbindelsen skulle knyta ihop huvudstadsregionerna med omlandet och skapa stora regionala och nationella nyttor.

– Från Stockholm i öster till Oslo i väster har regioner och kommuner ställt sig bakom projektet. Men i det fortsatta arbetet måste de stora regionala nyttorna lyftas fram tydligare, något som utredningen också påpekar. En modern förbindelse är inte bara bra för att knyta samman huvudstäderna. Den kommer, rätt utformad, bidra stort till utveckling och tillgänglighet i hela stråket, avslutar Karlsson.


Källa: Oslo-Stockholm 2.55

Tipsa en vän Skriv ut

Regeringen sätter fokus på förbättring av det svenska järnvägsnätet

Med hösten runt hörnet rivstartar Tågföretagen återgången till...

Läs mer
system-of-systems

Positiv utveckling och spännande innovationsnominering

Railway Metrics and Dynamics (RMD) omsättning har börjat ta fart och bolaget har under...

Läs mer
Ulefos


Företag vill se satsningar på infrastruktur och hållbara transporter

Transporterna väntas öka på vägar, järnväg och till sjöss under...

Läs mer


Sena besked har satt käppar i hjulen för tågtrafiken under T23

Under det senaste året har tågtrafiken i Sverige inneburit stora utmaningar fö...

Läs mer


SVEAB Järnväg får ytterligare uppdrag inom projekt ALEX

Efter att ha bytt två plankorsningar under projektets pilotfas har SVEAB Järnväg nu...

Läs mer


Vi rustar för den gröna omställningen

Godsjärnvägen har en avgörande betydelse för många svenska industrifö...

Läs mer


Infranord bygger ny bangård i Kiruna

Infranord har fått i uppdrag av LKAB att bygga en ny bangård i anslutning till...

Läs mer
Lokverkstaden i Långsele är strategiskt belägen vid norra stambanan. 

Höga krav på elmateriel i tuff järnvägsmiljö

Vibrationer, rörelse, damm och smuts gör att järnvägsfordon innebär en...

Läs mer


Svevia reparerar Torpabron i Lilla Edet

Torpabron över Slumpån längs E45 genom Lilla Edet behöver repareras. Svevia...

Läs mer


Norconsult tar fram väg- och järnvägsplan med barnperspektiv

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram en väg- och järnvägsplan för...

Läs mer
Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se