Facebook


Instagram

Trafikverket och Jernbanedirektoratet vill fortsätta arbetet med Oslo-Stockholm


2022-10-04

Bild: Erich Westendarp/Pixabay

Trafikverket och Jernbanedirektoratet har i dagarna levererat en gemensam utredning till ländernas regeringar om förutsättningarna för att förbättra järnvägen mellan Oslo och Stockholm. Utredningen visar att en förbättrad järnväg skulle generera ett kraftigt ökat resande tillsammans med stora vinster för klimat och samhälle. Myndigheterna bekräftar därmed potentialen i att utveckla en bättre järnvägsförbindelse och efterfrågar nu regeringarnas mandat för att fortsätta arbeta med projektet i sin helhet.

– Vi är väldigt glada idag. I praktiken bekräftar Trafikverket och Jernbanedirektoratet styrkan i projektet och rekommenderar regeringarna att gå vidare. Nu måste politiken i Norge och Sverige skaka hand. Det är dags att komma överens om en organisation för fortsatt arbete och att påbörja ett gemensamt samtal om hur projektet ska finansieras, säger VD Jonas Karlsson, i en första kommentar till utredningen.

Bakgrunden till arbetet är de regeringsbeslut under våren och hösten fattats i både Sverige och Norge. Trafikverket och Jernbanedirektoratet har därefter på uppdrag av ländernas regeringar arbetat gemensamt för att leverera de underlag som ska ligga till grund för nästa steg i processen. Utredningen, som i ett första steg tar sikte på stråkets västra delar, menar att en ny förbättrad förbindelse över gränsen (Karlstad-Oslo) visar på stora nyttor och kraftigt ökat resande i stråket.

– En ny järnväg över gränsen är ett första, och helt avgörande, steg i byggandet av en modern järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. På goda grunder kan länderna nu formera en gemensam projektorganisation för att gå vidare med konkret planering och för att lyfta helhetsperspektivet av förbindelsen, säger Karlsson.

Utredningen har bland annat haft som uppdrag att kartlägga marknadspotentialen, bedöma järnvägens kapacitet, bedöma kostnader, studera möjliga sträckor och titta på samhällsnyttor. I den svenska delen av arbetsgruppen har även frågan om finansiering berörts av Trafikverket. Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 har tidigare visat att det är möjligt att finansiera merparten av en ny gränsbana med biljettintäkter.

– Här visar Trafikverket på flera olika tänkbara alternativ. Det är väldigt positivt. Vi har visat på den unika och potentiella lönsamhet som finns i projektet, säger Karlsson.

Det är bara 40 mil mellan Stockholm och Oslo, men idag tar resan drygt fem timmar. Innan pandemin gjordes 1,4 miljoner flygresor mellan städerna varje år; med en restid på under tre timmar med tåg beräknas hela en miljon av dessa resor i stället flyttas till tåget. Förbindelsen skulle knyta ihop huvudstadsregionerna med omlandet och skapa stora regionala och nationella nyttor.

– Från Stockholm i öster till Oslo i väster har regioner och kommuner ställt sig bakom projektet. Men i det fortsatta arbetet måste de stora regionala nyttorna lyftas fram tydligare, något som utredningen också påpekar. En modern förbindelse är inte bara bra för att knyta samman huvudstäderna. Den kommer, rätt utformad, bidra stort till utveckling och tillgänglighet i hela stråket, avslutar Karlsson.


Källa: Oslo-Stockholm 2.55

Tipsa en vän     Skriv ut

Ramirent är med och bygger ut tunnelbanelinje i Stockholm

Region Stockholm förlänger tunnelbanans Blå linje från Kungsträdgå...

Läs mer
Elmia Nordic Rail
Fr. v. Peter Claesson marknadschef på Scantruck flankerad av Pär-Arne Lundqvist och Erik Lundqvist.

Scantruck tar över agenturen för Geismar och stärker sin portfölj mot järnvägen

Från och med 1 november 2022 tar Scantruck över verksamheten hos LLT Railparts AB som...

Läs mer


Utlösta optionsår för NRC Group på Västra Stambanan

NRC Groups underhållskontrakt för Hallsberg – Laxå och Hallsbergs...

Läs mer

Infranord tilldelas järnvägsentreprenaden E06 Västlänken

Trafikverket har tilldelat Infranord uppdraget att genomföra BEST-arbeten på Vä...

Läs mer


Världens säkraste tunnelbana byggd på snabbare tid och till lägre kostnad än planerat

Genom att använda digitala verktyg för kontinuerlig kvalitet och säkerhetskontroll...

Läs mer
Inställda tåg på Västkustbanan.

Underhållsarbeten på Västkustbanan i helgen

Från torsdag den 10 november kl. 23.00 till söndag den 13 november kl. 24.00 utför...

Läs mer


SJ återinrättar och utökar trafiken mellan Stockholm och Oslo

Nu är det äntligen dags att återuppta den efterlängtade tågtrafiken...

Läs mer
EvaHelena Dahl har arbetat i ledande roller på Trafikverket och WSP, både som chef och som projektledare. Nu kommer hon leda järnvägssektionen på WSP.

EvaHelena Dahl ny chef för Järnväg på WSP

WSP utser EvaHelena Dahl till ny chef för sektion Järnväg. Hon har ägnat...

Läs mer
COWI Sverige har, i partnerskap med Atkins, fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och planera en delsträcka av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.

COWI och Atkins planerar delsträcka av ny järnväg Göteborg - Borås

Den nya järnvägen kommer att möjliggöra snabbare och smidigare resor mellan...

Läs mer


Norconsult utreder nytt stickspår för frakt av flytande koldioxid

Växjö Energi AB planerar ett nytt järnvägsstickspår på sin anlä...

Läs mer
Fler vagnar av spårvagnsmodellen M33 rullas successivt ut. Här är en av alla 40. 

Mer kapacitet i Västtrafiks spårvagnstrafik – och bättre blir det

Kapaciteten i spårvagnstrafiken ökar. Hälften av de totalt 40 inköpta spå...

Läs mer


Höstens slemmiga fara är här

Löven som faller ner gör vägar och gång- och cykelvägar hala. När...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se