Facebook


Instagram

Försvarets flygare får ont i rygg och nacke


2022-01-14

Bilden är en genrebild.
Bild: Military_Material/Pixabay
Bilden är en genrebild.

Besvär i nacke och bröstrygg drabbar många bland Försvarsmaktens flygande personal. Särskilt i riskzonen är de som tidigare har haft sådana besvär och har lägre fysisk prestationsförmåga i nacke och bröstrygg. Det visar en ny avhandling vid Umeå Universitet där stridspiloter, helikopterpiloter och helikopterbesättning har studerats.

– Det är viktigt att vi fångar upp tidiga tecken på att flygande personal riskerar att utveckla mer bestående fysiska symtom som påverkar deras arbetsförmåga, säger Matthias Tegern, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Matthias Tegern undersökt förekomsten av muskuloskeletala besvär, det vill säga problem relaterade till skelett och muskler, bland försvarets stridspiloter, helikopterpiloter och helikopterbesättning. Syftet var även att identifiera faktorer som både samexisterar men som också kan föregå utvecklingen av sådana besvär. Han har också undersökt tillförlitligheten i kliniska tester som undersöker rörelsekontroll, och genomfört individuella undersökningar av de som har besvär i nacke och bröstrygg.

Genom att låta dels flygande personal, dels soldater under internationell insats besvara en enkät, gick det att se att fysiska besvär var vanligare i nacke och bröstrygg bland den flygande personalen än bland marksoldaterna. Så många som nästan varannan, 46 procent, bland de flygande uppgav att de under det senaste året haft besvär i nacke eller bröstrygg, jämfört med färre än var femte bland marksoldaterna. Det gick även att se ett samband mellan besvären och låg självskattad hälsa.

– Det bekräftar det vi redan misstänkte att det kan ha att göra med arbetet som flygande personal utför. Låg självskattad fysisk hälsa har även visat sig vara en viktig faktor i tidigare studier, säger Matthias Tegern.

I en annan studie genomfördes flera olika tester av fysisk prestationsförmåga, där det framkom att mindre rörelsekontroll respektive sämre rörlighet i framåtböjning av nacken hade samband med att rapportera besvär i nacke och bröstryggen. Ytterligare klinisk undersökning visade att individer med smärta i nacke eller bröstrygg uppvisar individuellt olika fysiska symtom och funktionsnedsättningar som kan sättas i samband med flygning och som också påverkar deras arbete.

En grupp som var besvärsfria när studien påbörjades följdes med enkäter under ett år. Av dem utvecklade under året nästan en av fyra besvär i nacke eller bröstrygg. Ökad risk för att utveckla dessa besvär fanns hos dem som i början av studien uppgett att de tidigare hade upplevt besvär, hade mindre rörlighet vid framåtböjning av nacken samt en sämre uthållighet i nackens främre muskler.

– Tidigare studier inom Försvarsmakten har lett fram till ett koncept för att arbeta förebyggande genom åtgärder på olika nivåer både för de som är besvärsfria och de som har besvär från rörelseapparaten. Det har främst fokuserat på besvär i knä och ländrygg. Kunskapen från avhandlingen kan användas för att utveckla och anpassa detta koncept till flygande personal som främst har besvär i nacke och bröstrygg, säger Matthias Tegern.

Avhandlingen är genomförd på uppdrag från Försvarsmakten. Underlaget har insamlats i nära samarbete med Karolinska Institutet. Samtliga deltagare fick besvara en enkät om förekomst av fysiska besvär och skador samt olika arbets- och hälsorelaterade frågor. Den flygande personalen fick även genomföra tester av rörelsekontroll, rörlighet, styrka och uthållighet i nacke och bröstrygg.

Matthias Tegern arbetar som fysioterapeut på Sports medicine i Umeå. Han ingår även i Idrottshögskolans prestationsteam vid Umeå universitet och är forskningssamordnare på Karolinska Institutet. Han är uppvuxen i Kristinehamn.


Källa: Umeå universitet

Skriv utNästa steg i omställningen av Skövde flygplats

Beslutet att ställa om marken där Skövde flygplats idag ligger till verksamhetsmark fattades i september 2021 av kommunfullmäktige i Skövde. Beslutet innebar bland annat att...

Läs mer
Zinga


Industridrivet konsortium för noggrann positionering till autonoma system

Autonoma fordon, maskiner, drönare och andra automatiserade system förlitar sig på...

Läs mer
Vattenfall


HVO 100-incitament ska få flygplatsaktörer att tanka fossilfritt

För att uppmuntra flygplatsaktörerna på Swedavias flygplatser att bli fossilfria...

Läs mer
Zugol 550
Bilden är en genrebild.

Försvarets flygare får ont i rygg och nacke

Besvär i nacke och bröstrygg drabbar många bland Försvarsmaktens flygande...

Läs mer


Ronneby kommun startar yrkeshögskoleutbildning flygplans- och helikoptertekniker i egen regi

Från höstterminen 2022 kan man läsa till flygplans- och helikoptertekniker på...

Läs mer


Lägsta resenivåerna på 40 år

Under december månad flög närmare 1,6 miljoner resenärer via Swedavias tio...

Läs mer


930 000 flög med Norwegian i december

Norwegians trafiksiffror för december visar att drygt 930 000 passagerare flög med...

Läs mer
Air Leap ATR 72.

Air Leap fortsätter flyga Örnsköldsvik

Air Leap har beslutat att fortsätta flyga Örnsköldsvik - Stockholm Arlanda på...

Läs mer
Air Leap ATR 72.

Air Leap fortsätter flyga Örnsköldsvik

Air Leap har beslutat att fortsätta flyga Örnsköldsvik - Stockholm Arlanda på...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se