Facebook


Instagram

Försvarets flygare får ont i rygg och nacke


2022-01-14

Bilden är en genrebild.
Bild: Military_Material/Pixabay
Bilden är en genrebild.

Besvär i nacke och bröstrygg drabbar många bland Försvarsmaktens flygande personal. Särskilt i riskzonen är de som tidigare har haft sådana besvär och har lägre fysisk prestationsförmåga i nacke och bröstrygg. Det visar en ny avhandling vid Umeå Universitet där stridspiloter, helikopterpiloter och helikopterbesättning har studerats.

– Det är viktigt att vi fångar upp tidiga tecken på att flygande personal riskerar att utveckla mer bestående fysiska symtom som påverkar deras arbetsförmåga, säger Matthias Tegern, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Matthias Tegern undersökt förekomsten av muskuloskeletala besvär, det vill säga problem relaterade till skelett och muskler, bland försvarets stridspiloter, helikopterpiloter och helikopterbesättning. Syftet var även att identifiera faktorer som både samexisterar men som också kan föregå utvecklingen av sådana besvär. Han har också undersökt tillförlitligheten i kliniska tester som undersöker rörelsekontroll, och genomfört individuella undersökningar av de som har besvär i nacke och bröstrygg.

Genom att låta dels flygande personal, dels soldater under internationell insats besvara en enkät, gick det att se att fysiska besvär var vanligare i nacke och bröstrygg bland den flygande personalen än bland marksoldaterna. Så många som nästan varannan, 46 procent, bland de flygande uppgav att de under det senaste året haft besvär i nacke eller bröstrygg, jämfört med färre än var femte bland marksoldaterna. Det gick även att se ett samband mellan besvären och låg självskattad hälsa.

– Det bekräftar det vi redan misstänkte att det kan ha att göra med arbetet som flygande personal utför. Låg självskattad fysisk hälsa har även visat sig vara en viktig faktor i tidigare studier, säger Matthias Tegern.

I en annan studie genomfördes flera olika tester av fysisk prestationsförmåga, där det framkom att mindre rörelsekontroll respektive sämre rörlighet i framåtböjning av nacken hade samband med att rapportera besvär i nacke och bröstryggen. Ytterligare klinisk undersökning visade att individer med smärta i nacke eller bröstrygg uppvisar individuellt olika fysiska symtom och funktionsnedsättningar som kan sättas i samband med flygning och som också påverkar deras arbete.

En grupp som var besvärsfria när studien påbörjades följdes med enkäter under ett år. Av dem utvecklade under året nästan en av fyra besvär i nacke eller bröstrygg. Ökad risk för att utveckla dessa besvär fanns hos dem som i början av studien uppgett att de tidigare hade upplevt besvär, hade mindre rörlighet vid framåtböjning av nacken samt en sämre uthållighet i nackens främre muskler.

– Tidigare studier inom Försvarsmakten har lett fram till ett koncept för att arbeta förebyggande genom åtgärder på olika nivåer både för de som är besvärsfria och de som har besvär från rörelseapparaten. Det har främst fokuserat på besvär i knä och ländrygg. Kunskapen från avhandlingen kan användas för att utveckla och anpassa detta koncept till flygande personal som främst har besvär i nacke och bröstrygg, säger Matthias Tegern.

Avhandlingen är genomförd på uppdrag från Försvarsmakten. Underlaget har insamlats i nära samarbete med Karolinska Institutet. Samtliga deltagare fick besvara en enkät om förekomst av fysiska besvär och skador samt olika arbets- och hälsorelaterade frågor. Den flygande personalen fick även genomföra tester av rörelsekontroll, rörlighet, styrka och uthållighet i nacke och bröstrygg.

Matthias Tegern arbetar som fysioterapeut på Sports medicine i Umeå. Han ingår även i Idrottshögskolans prestationsteam vid Umeå universitet och är forskningssamordnare på Karolinska Institutet. Han är uppvuxen i Kristinehamn.


Källa: Umeå universitet

Skriv utAbba på Malmö Airport.
Abba på Malmö Airport.

Malmö Airport firar 50 år

Den 1 december i år fyller Malmö Airport 50 år och det kommer att uppmärksammas genom olika aktiviteter på flygplatsen och i Swedavias kanaler under året. Genom att...

Läs mer
Zinga
Stockholm Arlanda Airport.

Fortsatt återhämtning för Swedavias trafikstatistik

Under april accelererade flygets återhämtning och med drygt 2,2 miljoner resenärer...

Läs mer
Vattenfall


Gränsövning vid Scandinavian Mountains Airport i Sälen

Tisdagen den 10 maj kl. 10.00 - 14.00 håller räddningstjänsten i Norge och Sverige...

Läs mer
Zugol 550
Passagerarna ser ut att återvända, visar en ny prognos av Transportstyrelsen.

Stor osäkerhet för flygets återhämtning

Osäkerheten kring flygets återhämtning efter pandemin är fortsatt hög....

Läs mer
Gripen E.

Försvarets Materielverk beställer nytt lavettsystem till Gripen för 400 miljoner

Saab har mottagit en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) avseende...

Läs mer
Safran, GKN Aerospace och Pratt & Whitney är flygmotortillverkare som medverkar i ett av Högskolan Västs nya forskningsprojekt. Bilden visar en gasturbin till Airbus A320neo från Safran. 

Svensk högskola och världsledande industriföretag i samarbete för grönare flygmotorer

Flygindustrin söker febrilt efter ny teknik som kan bidra till att minska flygets utsläpp...

Läs mer
Flankerade av Röda Korsets volontärer i Märsta, Jan-Olov Ström och Thomas Hansson, tar Magnus Lundén, ansvarig för lokal insamling på Svenska Röda Korset emot checken av Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia.

Swedavias resenärer och medarbetare skänker miljonbelopp till Svenska Röda Korset

Swedavias resenärer och medarbetare runt om i Sverige har samlat in närmare 1,4 miljoner...

Läs mer


Beslut om allmän trafikplikt för flyg

Trafikverket har beslutat att 12 inrikeslinjer ska omfattas av allmän trafikplikt. Det...

Läs mer

TUI och Jettime i stort charteravtal

TUI och det danska flygbolaget Jettime har skrivit under ett charteravtal, vilket innebär att...

Läs mer


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se