Facebook


Instagram

Lägsta resenivåerna på 40 år


2022-01-10

Bild: Svante Örnberg

Under december månad flög närmare 1,6 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, en nedgång med 44 procent jämfört med 2019. För helåret 2021 uppgick antalet resenärer till närmare 12 miljoner, en minskning med drygt 70 procent jämfört med resenärsnivåerna före pandemin 2019. 2021 blev därmed det andra året i följd med en kraftig pandemieffekt på flygresandet, som trots återhämtningen under hösten, låg kvar på nivåer jämförbara med flygresandet under tidigt 1980-tal. Sedan pandemins inledning har flygresandet vid Swedavias flygplatser nu minskat med cirka 58 miljoner resenärer. Jämfört med föregående år, som var opåverkat av pandemin under årets första månader, ökade antalet resenärer med 16 procent under 2021.

– Utvecklingen under avslutningen på 2021 var den starkaste vi sett sedan pandemins utbrott, även om återhämtningen avtog något i december på grund av pandemiläget och nya restriktioner i Sverige och omvärlden. Trots höstens starka återhämtning och många ljuspunkter med viktiga satsningar och nyetableringar av våra kunder på framför allt Arlanda, blev 2021 ännu ett år med kraftig påverkan på flygresandet som ligger kvar på nivåer från tidigt 1980-tal. Även om återhämtningen bedöms fortsätta under 2022, så innebär det aktuella pandemiläget och ett säsongsmässigt svagt januari att vi förväntar oss en svagare utveckling under inledningen av året, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Av de 1,6 miljoner resenärerna i december var 1 059 000 utrikesresenärer och 530 000 inrikesresenärer. Framför allt var inledningen av månaden svagare, men under och inför jul- samt nyårshelgerna var efterfrågan på flygresor hög, både gällande inrikes- och utrikesresor. Jämfört med december 2020 så ökade flygresandet med 290 procent i december, men jämfört med 2019 och före pandemin, var det en minskning på 44 procent.

För helåret 2021 utgjorde Europa-trafiken med 7 500 000 resenärer lejonparten av utrikestrafiken på närmare 7 900 000 resenärer, men också flygresandet totalt under året på närmare 12 miljoner resenärer. Inrikesresandet uppgick till drygt 4 000 000 resenärer. Resandet till övriga världen låg på drygt 380 000 resenärer.

Köpenhamn, följt av Amsterdam och Frankfurt var de utrikesdestinationer som hade flest resenärer under 2021 på Stockholm Arlanda Airport, som står för den allra största delen av utrikestrafiken till och från Sverige. Amsterdam och Frankfurt var även på Göteborg Landvetter Airport den mest trafikerade utrikesdestinationen.

Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport, hade 1 024 000 resenärer i december, vilket var en ökning med närmare 280 procent jämfört med december 2020, men en minskning med 43 procent jämfört med december 2019. Under 2021 hade flygplatsen totalt drygt 7 500 000 resenärer, en ökning med 15 procent jämfört med 2020, men jämfört med 2019 var resenärsnivåerna drygt 70 procent lägre.

Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget 243 000 resenärer i december. Jämfört med december förra året var resenärsökningen närmare 300 procent, men en minskning med 48 procent jämfört med december 2019. Flygplatsen hade drygt 1 900 000 resenärer under helåret 2021, vilket var en ökning med 21 procent jämfört med 2020, men antalet resenärer var ändå drygt 70 procent lägre jämfört med före pandemin 2019.

Övriga Swedavia-flygplatser hade samtliga en väsentligt bättre resenärsutveckling i december jämfört med december 2020, men på nivåer som kraftigt understiger antalet resenärer motsvarande månad 2019. Luleå Airport följt av Kiruna Airport visade den starkaste återhämtningen under månaden jämfört med 2019.

Flygresandet vid Swedavias tio flygplatser har sammanlagt minskat med nära 58 miljoner resenärer sedan pandemins start för 22 månader sedan.


Källa: Swedavia

Skriv utNästa steg i omställningen av Skövde flygplats

Beslutet att ställa om marken där Skövde flygplats idag ligger till verksamhetsmark fattades i september 2021 av kommunfullmäktige i Skövde. Beslutet innebar bland annat att...

Läs mer
Zinga


Industridrivet konsortium för noggrann positionering till autonoma system

Autonoma fordon, maskiner, drönare och andra automatiserade system förlitar sig på...

Läs mer
Vattenfall


HVO 100-incitament ska få flygplatsaktörer att tanka fossilfritt

För att uppmuntra flygplatsaktörerna på Swedavias flygplatser att bli fossilfria...

Läs mer
Zugol 550
Bilden är en genrebild.

Försvarets flygare får ont i rygg och nacke

Besvär i nacke och bröstrygg drabbar många bland Försvarsmaktens flygande...

Läs mer


Ronneby kommun startar yrkeshögskoleutbildning flygplans- och helikoptertekniker i egen regi

Från höstterminen 2022 kan man läsa till flygplans- och helikoptertekniker på...

Läs mer


Lägsta resenivåerna på 40 år

Under december månad flög närmare 1,6 miljoner resenärer via Swedavias tio...

Läs mer


930 000 flög med Norwegian i december

Norwegians trafiksiffror för december visar att drygt 930 000 passagerare flög med...

Läs mer
Air Leap ATR 72.

Air Leap fortsätter flyga Örnsköldsvik

Air Leap har beslutat att fortsätta flyga Örnsköldsvik - Stockholm Arlanda på...

Läs mer
Air Leap ATR 72.

Air Leap fortsätter flyga Örnsköldsvik

Air Leap har beslutat att fortsätta flyga Örnsköldsvik - Stockholm Arlanda på...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se