Facebook


Instagram

Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Bredbandsstöd ger möjligheter till utbyggnad i fler av Skellefteås byar


2022-11-21

Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft fibernät AB.
Bild: Patrick Degerman
Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft fibernät AB.

Fler byar får nu möjlighet att kopplas upp när Skellefteå Kraft beviljats stöd för utbyggnad av fibernätet i glesbefolkade delar av kommunen.

– Ett väl utbyggt och driftsäkert fibernät är nödvändigt för fortsatt digitalisering av både näringsliv och offentlig sektor, och för att människor ska kunna leva och arbeta i såväl stad som på landsbygden. Dock är utbyggnad av bredband mycket kostsamt på landsbygden jämfört med tätorter på grund av långa avstånd och gles bebyggelse. Det gör att bidrag ofta krävs för kunna erbjuda en rimlig anslutningskostnad även i glesbygd, säger Anders Pettersson, VD Skellefteå Kraft Fibernät AB.

Nu har Post- och telestyrelsen, som har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet i enlighet med regeringens bredbandsstrategi, beslutat om att bevilja Skellefteå Krafts ansökan om 53 miljoner kronor för att genomföra utbyggnad till flera områden spridda inom Skellefteå kommun. Bland annat till byar runt Jörn, Bygdsiljum, Burträsk och Lövånger.

– Det känns otroligt bra att vi nu får möjlighet förse fler glest befolkade områden i Skellefteå med bredband. Men för att vi ska kunna gå vidare med utbyggnad av fibernätet med stöd krävs att 60 procent av alla fastighetsägare i respektive utbyggnadsområde väljer att ansluta sina fastigheter, säger Anders Pettersson.

Det nationella målet är att 98 procent av Sveriges alla hushåll och företag ska ha tillgång till, eller möjlighet att ansluta till, bredbandsnät med kapaciteten 1000 Mbps. Enligt Post- och Telestyrelsens senast publicerade statistik från oktober 2021, hade 95,4 procent av alla hushåll och 92 procent av alla företag i Skellefteå detta. Skellefteå är en av de kommuner i Sverige som har flest antal anslutna hushåll i glesbygd.

– Skellefteå Kraft är en av flera aktörer som bygger och äger fibernät i Skellefteå med omnejd. Vi vill vara en positiv kraft i samhället och har som mål att bygga ut nätet i såväl staden som landsbygden med totalt 4 000 anslutningar de närmaste tre åren. Ett väl utbyggt fibernät blir särskilt viktigt med tanke på den tillväxt som Skellefteå står inför, säger Anders Pettersson.


Fakta om utbyggnaden
Skellefteå Krafts ansökan omfattar fiberutbyggnad till 1200 byggnader inklusive 300 hushåll (permanentboende). Utbyggnadsprojekten i årets ansökan kommer att genomföras under 2024-2025, förutsatt att tillräckligt många beställer fiber när erbjudandet kommer, vilket kommer att vara under våren 2023.


Källa: Skellefteå Kraft

Tipsa en vän Skriv utDavid Larsson började på Tyréns 1 december 2023 
David Larsson började på Tyréns 1 december 2023
 

Tyréns expanderar inom hållbara energilösningar - rekryterar solkraftsprofil

Förnybar energi är en nyckel till framtidens elektrifiering, men en ojämn produktion innebär samtidigt utmaningar. Tyréns fortsätter därför satsningen inom...

Läs mer
Zinga


2 miljarder investeras i hållbar digital infrastruktur när EcoDataCenter fortsätter växa i Falun.

EcoDataCenter investerar ytterligare i sin anläggning EcoDataCenter 1 i Falun. Anlä...

Läs mer
Ulefos


Navigera genom digitaliseringens labyrint: IoT och privata 5G-nät i fokus

Digitaliseringen är inte längre en möjlighet; den är en nödvändighet....

Läs mer
Vattenfall


Eitech kontrakteras tillsammans med Omexom för ett stort kraftprojekt i Finland

Eitech har i samarbete med Omexom vunnit uppdraget att leverera och installera hela kraftfö...

Läs mer
Zugol 550


Servicetekniker till Småland

Vi söker en servicetekniker till området Småland (eller området...

Läs mer
Låsbara lock anpassade för eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar.

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö Stadsnät arbetar sedan lång tid tillbaka med säkerheten kring den...

Läs mer


Uppgradering av fibernätet i Täby kommun

Ökad trafikmängd i nätet och fler tjänster i varje hushåll i Täby...

Läs mer


Bromölla kommun stämmer entreprenör för brott mot markavtal

Bromölla kommun har stämt företaget Open Infra Core AB, som sedan juni 2021 utfö...

Läs mer


Fler supersnabbladdare på Solbacken i Skellefteå

Två laddpunkter blir sex när Skellefteå Kraft, tillsammans med OK Vä...

Läs mer


Full pott för Wexnet – fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden

Wexnet tilldelas 11,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband på...

Läs mer
Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft fibernät AB.

Bredbandsstöd ger möjligheter till utbyggnad i fler av Skellefteås byar

Fler byar får nu möjlighet att kopplas upp när Skellefteå Kraft beviljats...

Läs mer

Nytt avgiftssystem för att ladda fordon på statliga elvägar

Fordonsägare kommer att kunna teckna avtal digitalt, alternativt ansöka om tillstå...

Läs mer
3D-modell av vägbro och faunapassage.

Projektering pågår av Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn

Tyréns projekterar Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn med stort fokus på hå...

Läs mer

Projekt med laddinfrastruktur för el och vätgas får söka EU-medel

Regeringen beslutade i går om att tillstyrka två ansökningar om medel ur EU:s fond...

Läs mer


NRC Group Sverige vinner stort kontaktledningsprojekt

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Kville-Uddevalla, KTL-upprustning Etapp 1, där...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se