Facebook


Instagram

Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Bromölla kommun stämmer entreprenör för brott mot markavtal


2023-01-17

Bild: Bromölla kommun

Bromölla kommun har stämt företaget Open Infra Core AB, som sedan juni 2021 utfört grävningar för att dra fiberkabel till hushåll i kommunen. Kommunens kontroller har bland annat visat att fiberkabeln placerats för grunt och att företaget grävt på andra platser än de beslutade. Kommunen vill därför ha drygt 800 000 kronor i vitesbelopp av företaget och yrkar att felen rättas till eller att kommunen får betalt för återställningen av skadorna som orsakats av de felaktigt utförda grävningarna.

– De kommuninvånare och företag som har beställt fiberinkoppling av Open Infra har verkligen råkat illa ut här. Vi vill gärna arbeta tillsammans med marknadens aktörer, men våra avtal ska respekteras, säger kommunchef Marie Wäppling.

Kommunen begär 812 050 kronor, plus ränta av Open Infra Core för att företaget brutit mot kraven i markavtalet och inte heller betalat de vitesbelopp som är förbundna med avtalsbrott. Kommunen vill i första hand att företaget ska avhjälpa felen i sina arbeten, enligt kraven i avtalet, i andra hand att Open Infra betalar skadestånd och ersätter kostnaderna som uppstår när kommunen rättar till felen. I tredje hand vill kommunen ha skadestånd och ersättning för att helt och hållet avlägsna Open Infras kablar ur marken.

– Vi kommer inte längre i diskussionerna med Open Infra nu. Det dåligt utförda arbetet har fått stora konsekvenser i vår vardag. Vi håller dörren öppen för vidare samtal och har ett dialogmöte bokat med företaget i slutet av januari. Stämningsansökan är dock nödvändig för att ärendet ska få ett avslut, säger den tekniske chefen Johan Röjestål.


Bakgrund
Bromölla kommun och Open Infra ingick i juni 2021 ett markavtal om förläggning av fiberkabel. Avtalet gav Open Infra rätt att utföra markarbeten på kommunens mark med iakttagande av vissa bestämmelser. I avtalet angavs att för varje brott mot bestämmelserna i avtalet, det vill säga varje felaktigt utfört arbete, skulle Open Infra erlägga ett vite om 10 000 kronor.

Kommunen har kontrollerat bolagets arbete och protokollfört att Open Infra brutit mot markavtalets bestämmelser vid minst 67 konstaterade tillfällen. Kommunen har framställt krav på att bolaget betalar ett vitesbelopp på 670 000 kronor, en ersättning för besiktningskostnader på 18 000 kronor, en ersättning för uppfyllnad av material vid övergrävning av vägar på 124 050 kronor samt ränta på kostnader som förfallit till betalning. Open Infra har inte betalat någon av summorna.

Ansökan om stämning är inlämnad till Kristianstads tingsrätt.


Källa: Bromölla kommun

Tipsa en vän Skriv utDavid Larsson började på Tyréns 1 december 2023 
David Larsson började på Tyréns 1 december 2023
 

Tyréns expanderar inom hållbara energilösningar - rekryterar solkraftsprofil

Förnybar energi är en nyckel till framtidens elektrifiering, men en ojämn produktion innebär samtidigt utmaningar. Tyréns fortsätter därför satsningen inom...

Läs mer
Zinga


2 miljarder investeras i hållbar digital infrastruktur när EcoDataCenter fortsätter växa i Falun.

EcoDataCenter investerar ytterligare i sin anläggning EcoDataCenter 1 i Falun. Anlä...

Läs mer
Ulefos


Navigera genom digitaliseringens labyrint: IoT och privata 5G-nät i fokus

Digitaliseringen är inte längre en möjlighet; den är en nödvändighet....

Läs mer
Vattenfall


Eitech kontrakteras tillsammans med Omexom för ett stort kraftprojekt i Finland

Eitech har i samarbete med Omexom vunnit uppdraget att leverera och installera hela kraftfö...

Läs mer
Zugol 550


Servicetekniker till Småland

Vi söker en servicetekniker till området Småland (eller området...

Läs mer
Låsbara lock anpassade för eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar.

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö Stadsnät arbetar sedan lång tid tillbaka med säkerheten kring den...

Läs mer


Uppgradering av fibernätet i Täby kommun

Ökad trafikmängd i nätet och fler tjänster i varje hushåll i Täby...

Läs mer


Bromölla kommun stämmer entreprenör för brott mot markavtal

Bromölla kommun har stämt företaget Open Infra Core AB, som sedan juni 2021 utfö...

Läs mer


Fler supersnabbladdare på Solbacken i Skellefteå

Två laddpunkter blir sex när Skellefteå Kraft, tillsammans med OK Vä...

Läs mer


Full pott för Wexnet – fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden

Wexnet tilldelas 11,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband på...

Läs mer
Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft fibernät AB.

Bredbandsstöd ger möjligheter till utbyggnad i fler av Skellefteås byar

Fler byar får nu möjlighet att kopplas upp när Skellefteå Kraft beviljats...

Läs mer

Nytt avgiftssystem för att ladda fordon på statliga elvägar

Fordonsägare kommer att kunna teckna avtal digitalt, alternativt ansöka om tillstå...

Läs mer
3D-modell av vägbro och faunapassage.

Projektering pågår av Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn

Tyréns projekterar Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn med stort fokus på hå...

Läs mer

Projekt med laddinfrastruktur för el och vätgas får söka EU-medel

Regeringen beslutade i går om att tillstyrka två ansökningar om medel ur EU:s fond...

Läs mer


NRC Group Sverige vinner stort kontaktledningsprojekt

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Kville-Uddevalla, KTL-upprustning Etapp 1, där...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se