Facebook


Instagram

Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Eitech kontrakteras tillsammans med Omexom för ett stort kraftprojekt i Finland


2023-05-26


Eitech har i samarbete med Omexom vunnit uppdraget att leverera och installera hela kraftförsörjningen i ett omfattande infrastrukturellt projekt i Finland. Det stora och komplexa projektet påbörjas under våren 2023 och pågår i närmare två år med avslutning under vårvintern 2025.

Beställare är Aurora Infrastructure Oy. Aurora är ett eldistributionsbolag för industrikunder vars känsliga processer kräver pålitlig eltillförsel. Aurora hjälper sina kunder att göra smarta elnätslösningar som stödjer övergången till fossilfri produktion och garanterar tillgänglighet i toppklass.

Aurora ansvarar för eldistributionen till slutkund. Kontraktet för Eitech Special Projects AB, i samarbete med systervarumärket Omexoms verksamhet i Finland, avser byggandet av hela eldistributionsnätet inklusive en transformatorstation och samtliga sju distributionsstationer.

Gemensamt projekt inom VINCI Energies – expertis och resurser över landsgränserna
Eitech och Omexom är båda varumärken inom VINCI Energies-koncernen och tillsätter nu tillsammans unik och noga utvald expertis med gedigen erfarenhet för att säkerställa kraftförsörjningsdelen i detta komplexa projekt.

- Uppdraget är en god kvittens på styrkan och fördelarna att vara del av VINCI Energies företagsnätverk. Där vi på ett agilt och kostnadseffektivt sätt kan kraftsamla resurser och specialistkompetenser både inom och över landsgränserna, vilket borgar för ett lyckosamt samarbete och ett framgångsrikt projekt, menar Tomas Lindsbro, enhetschef Eitech Special Projects.

Arto Ellila, enhetschef Omexom i Finland, instämmer och poängterar affärsnyttan med att vara en del av VINCI Energies.

- Aurora är en viktig kund som vi genom åren stöttat i flertalet projekt i Finland. Tack vare att vi nu är del av VINCI Energies så öppnas det upp för nya affärsmöjligheter, där detta nya projekt är ett gott exempel på hur vi utöver våra egen expertis inom elkraft drar fördelar av Eitechs goda erfarenheter inom projektgenomförande av stora och komplexa utförandeentreprenader i Sverige.


Källa: Eitech 


Tipsa en vän Skriv utDavid Larsson började på Tyréns 1 december 2023 
David Larsson började på Tyréns 1 december 2023
 

Tyréns expanderar inom hållbara energilösningar - rekryterar solkraftsprofil

Förnybar energi är en nyckel till framtidens elektrifiering, men en ojämn produktion innebär samtidigt utmaningar. Tyréns fortsätter därför satsningen inom...

Läs mer
Zinga


2 miljarder investeras i hållbar digital infrastruktur när EcoDataCenter fortsätter växa i Falun.

EcoDataCenter investerar ytterligare i sin anläggning EcoDataCenter 1 i Falun. Anlä...

Läs mer
Ulefos


Navigera genom digitaliseringens labyrint: IoT och privata 5G-nät i fokus

Digitaliseringen är inte längre en möjlighet; den är en nödvändighet....

Läs mer
Vattenfall


Eitech kontrakteras tillsammans med Omexom för ett stort kraftprojekt i Finland

Eitech har i samarbete med Omexom vunnit uppdraget att leverera och installera hela kraftfö...

Läs mer
Zugol 550


Servicetekniker till Småland

Vi söker en servicetekniker till området Småland (eller området...

Läs mer
Låsbara lock anpassade för eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar.

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö Stadsnät arbetar sedan lång tid tillbaka med säkerheten kring den...

Läs mer


Uppgradering av fibernätet i Täby kommun

Ökad trafikmängd i nätet och fler tjänster i varje hushåll i Täby...

Läs mer


Bromölla kommun stämmer entreprenör för brott mot markavtal

Bromölla kommun har stämt företaget Open Infra Core AB, som sedan juni 2021 utfö...

Läs mer


Fler supersnabbladdare på Solbacken i Skellefteå

Två laddpunkter blir sex när Skellefteå Kraft, tillsammans med OK Vä...

Läs mer


Full pott för Wexnet – fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden

Wexnet tilldelas 11,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband på...

Läs mer
Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft fibernät AB.

Bredbandsstöd ger möjligheter till utbyggnad i fler av Skellefteås byar

Fler byar får nu möjlighet att kopplas upp när Skellefteå Kraft beviljats...

Läs mer

Nytt avgiftssystem för att ladda fordon på statliga elvägar

Fordonsägare kommer att kunna teckna avtal digitalt, alternativt ansöka om tillstå...

Läs mer
3D-modell av vägbro och faunapassage.

Projektering pågår av Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn

Tyréns projekterar Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn med stort fokus på hå...

Läs mer

Projekt med laddinfrastruktur för el och vätgas får söka EU-medel

Regeringen beslutade i går om att tillstyrka två ansökningar om medel ur EU:s fond...

Läs mer


NRC Group Sverige vinner stort kontaktledningsprojekt

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Kville-Uddevalla, KTL-upprustning Etapp 1, där...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se