Facebook


Instagram

ABB levererar nyckelfärdig lösning för Frankrikes största landanslutning


2022-06-15

Bild: ABB

Toulons hamn, som hanterar över 1,6 miljoner färje- och kryssningspassagerare varje år, har bestämt sig för ABB:s teknik för landbaserad strömförsörjning i en viktig fas i företagets hållbarhetssatsning.

Med cirka 1 300 anlöp från färjor och kryssningsfartyg mitt i stadens hjärta, spelar Toulons hamn en viktig roll i utvecklingen av regionens attraktionskraft för företag och turister. Hamnen är också central för planen ”Zero-smoke stopovers” som regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur (Région Sud PACA) tagit fram och som syftar till att elektrifiera hamnarna i Toulon, Marseille och Nice för att möjliggöra utsläppsfria fartygsuppehåll[1].

Med landanslutningen mellan fartyg och kaj kan fartygen stänga av sina dieselgeneratorer när de ligger i hamn. För rederierna innebär det att man sparar bränsle- och underhållskostnader samtidigt som man kan övergå till renare och mer hållbar energi. Såväl kryssnings- och färjepassagerarna som lokalbefolkningen gynnas, inte bara av renare luft utan också av minskat buller och vibrationer som annars genereras när fartygen ligger i hamn.

– Toulon är den första hamnen i Medelhavet som ansluter alla sina dockor till elnätet. Detta är ett innovativt projekt som bygger på ett intelligent energiflödessystem med en unik energimix. Med stöd av både ABB och Région Sud PACA och våra partners förbättrar vi nu luftkvaliteten avsevärt i hamnen samtidigt som verksamheten upprätthålls. Den landbaserade strömförsörjningen mellan fartyg och kaj kommer att eliminera mer än 80 procent av utsläppen. Det sparar också in 9 000 timmar per år då fartygen drivs på diesel. Enbart för färjeaktiviteterna i Toulon innebär det en minskning av svavelutsläpp som motsvarar 50 000 bilar per år, säger Hubert Falco, chef för Toulon Provence Méditerranée Metropolis.

– Tekniskt sett utvecklar projektet ett nytt, intelligent smart elnät som använder digital teknik till att hantera energiflöden från flera olika sammankopplade energikällor. Infrastrukturen gör det möjligt att optimera den övergripande energieffektiviteten samtidigt som vi begränsar koldioxidutsläppen, säger Frédéric Mestivier, konstruktör och teknisk chef för kraftprojektet för Toulon Provence Méditerranée Metropolis.

ABB leder konsortiet som har utsetts att driva och genomföra detta nyckelfärdiga projekt, med driftsättning år 2023. ABB-lösningen kommer att leverera tillräckligt med energi för att täcka behoven för tre färjor som anlöper hamn samtidigt, eller ett kryssningsfartyg. Fartygen kan ansluta med 50 eller 60Hz strömanslutningar. Som en del av konsortiet kommer Eiffage Construction att utföra anläggningsarbetet och Fauché ansvarar för att installera och ansluta utrustningen.

Tack vare den innovativa designen som tagits fram av Toulon Provence Méditerranée Metropolis kommer systemet som implementeras med utrustning från ABB att automatiskt kunna justera energimixen för att förse fartygen med ström genom det lokala elnätet (Enedis), med solenergi från en solcellsanläggning liksom ett energilagringssystem som består av litiumjonbatterier. Systemet bidrar till att utjämna förbrukningstopparna samtidigt som det kan lagra överskott från solenergiproduktionen. Det kan också använda andra förnybara energikällor som bränsleceller när de blir tillgängliga.

– Vi är stolta över att ha utsetts av Toulon Provence Méditerranée Metropolis för att arbeta på detta innovativa projekt, säger Jyri Jusslin, servicechef på ABB Marine & Ports.
– Vi lovordar myndigheterna i Toulon för att de tagit sig an denna möjlighet. Projektet sätter kurs mot en mer hållbar framtid med smarta system som finns redan idag.

Hållbara transporter, inklusive fartyg och landdrivna fordon, kommer att spela en viktig roll för det mål som satts upp av Frankrike om att uppnå koldioxidneutralitet till år 2050 i enlighet med den klimatplan som antogs 2017.

Världen över transporterar färjor cirka fyra miljarder passagerare och 370 miljoner fordon varje år, enligt branschorganisationen Interferry[2]. International Maritime Organization har antagit en strategi om att minska de årliga utsläppen med minst 40 procent år 2030 och 70 procent år 2050 och passagerartransporterna står under tryck att klara dessa mål.

Som ledare inom eldriven sjöfart och smart hamnteknik erbjuder ABB omfattande landbaserade strömförsörjningslösningar med toppmodern infrastruktur både på land och ombord på fartyg. ABB:s lösningar för landanslutningar har redan integrerats av över 50 hamnar runt om i världen för att stötta målet att minska utsläppen och sträva mot hållbara marina transporter.


Källa: ABB

Skriv utTvå av sex svenska EU-projekt tilldelas Trelleborgs Hamn

Sex nya svenska infrastrukturprojekt beviljas medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF) varav två av dessa tilldelas Trelleborgs Hamn. Genom projekten kan vi bidra...

Läs mer
Zinga
Göteborgs hamn söderifrån.

Göteborgs Hamn AB undersöker möjligheter att driva inlandsterminal

Göteborgs Hamn AB och järnvägsanläggningsaktören Train Alliance har fö...

Läs mer
Zugol 550
Så blir nya färjeterminalen vid Slussen (bilden är en illustration).

Så blir nya färjeterminalen vid Slussen

Nu står det klart hur den nya färjeterminalen vid Slussen ska se ut. Ponton med fyra...

Läs mer
Vattenfall


Grön sjöfart samlade över 2000 personer på Donsö

I vanliga fall befolkas ön Donsö utanför Göteborg av 1400 personer. Under...

Läs mer

Svensk Sjöfart välkomnar nya isbrytare i nationell plan och rekordstor satsning på sjöfarten

Regeringen anslår inom ramen för den nationella infrastrukturplanen medel för...

Läs mer


NCC renoverar Langeliniekajen i Köpenhamn

NCC:s grundläggningsföretag Hercules har fått i uppdrag av By & Havn att...

Läs mer


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se