Facebook


Instagram

Fortsatt minskning för färjeresandet


2021-06-11

Bild: Michał pixelRaw/Pixabay

Under första kvartalet 2021 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 1,8 miljoner, vilket är mer en än en halvering, -58 procent, jämfört med samma kvartal 2020. Den totala godshanteringen i svenska hamnar var 41,9 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning med 3 procent jämfört med kvartal 1, 2020. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

– Vi ser att passagerartrafiken med fartyg är kvar på mycket låga nivåer sedan pandemin bröt ut. Även godshanteringen i svenska hamnar minskade något under det första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal föregående år, säger Henrik Petterson, projektledare på Trafikanalys.

Ökningar och minskningar avser förändringar under kvartal 1 2021 jämfört med kvartal 1 2020.

Antal passagerare i utrikes trafik har minskat mest, med 61 procent, till 1,5 miljoner passagerare. Färre passagerare till/från finska hamnar bidrog mest till minskningen. Dessa minskade med 83 procent, till 218 000 passagerare. Totalt minskade passagerare till/från EU-länder till 1,5 miljoner (-59 procent).

Den totala godshanteringen minskade däremot bara i liten utsträckning. Total mängd lossade och lastade varor i svenska hamnar minskade med 3 procent till 41,9 miljoner ton.

Lossat (ankommande) gods från utrikes hamn minskade med 9 procent, till 18,5 miljoner ton. Lastat (avgående) gods till utrikes hamn ökade med 3 procent, till 17,5 miljoner ton. 

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Inrikes gods och passagerare räknas två gånger i redovisad statistik, för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna. Kryssningspassagerare ingår.


Källa: Trafikanalys


Skriv utFlygfoto över Frihamnen.
Flygfoto över Frihamnen.

Klimatpåverkan en viktig fråga i utvecklingen av Frihamnen i Göteborg

När Frihamnen i centrala Göteborg förvandlas från industriområde till en helt ny stadsdel är projektets påverkan på klimatet en viktig fråga. På...

Läs mer
Zugol 550
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

2021 års avgiftshöjningar slopas helt

Sjöfartsverket har beslutat att helt slopa 2021 års avgiftshöjningar för...

Läs mer
Zinga


Så ska världens största civila sjukhusfartyg klara att gå in i de svåraste hamnar

ABB:s Azipod framdrivningssystem ska hjälpa Global Mercy, världens största civila...

Läs mer
Vattenfall


Neste och ScanOcean expanderar tillgängligheten av marint bränsle i Sverige

Tillsammans med sin partner ScanOcean AB utökar Neste sin försäljning och...

Läs mer
På bilden från vänster: Lars Widelund, Ola Isaksson, Anders Marklund och Kenneth Wallin.

ShoreLink digitaliserar sågverkens varuflöde för en ökad kundnytta

I unikt samarbete med DataPolarna digitaliserar nu ShoreLink sågverkens varuflöde i...

Läs mer
Helsingborgs Hamn har ambitionen att bli helt fossilfri.

Steg mot fossilfrihet:

Här är Sveriges första hamn med elektriska dragbilar

Helsingborgs Hamn har som mål att vara Sveriges mest hållbara hamn 2022. Ett viktigt...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se