Facebook


Instagram

Svaga klimatregler för sjöfarten trots protester


2021-06-18

Bild: Julius Silver/Pixabay

Sjöfartens FN-organ IMO antog i går slutligt ett nytt globalt styrmedel som ska minska utsläppen från internationell sjöfart. Men de internationella förhandlingarna slutade med ett nederlag för Sverige. Trots högljudda protester antogs lägre utsläppsminskningar än vad man tidigare kommit överens om. “Vi är mycket bekymrade och besvikna”, uppger de svenska representanterna från Transportstyrelsen i en kommentar till beslutet.

Förhandlingarna inom IMO, International Maritime Organization, har pågått under en veckas tid. När det kom till styrmedelspaketet som ska minska växthusgasutsläppen på kort sikt inom den internationella sjöfarten hettade det till runt det digitala förhandlingsbordet. Ett 80-tal länder engagerade sig i frågan, men med endast en handfull rösters marginal antogs det liggande förslaget, som innebär att utsläppsminskningarna kommer att bli lägre än väntat.

I en kommentar till beslutet uppgav de svenska förhandlarna från Transportstyrelsen – som är den myndighet som representerar Sverige i förhandlingarna – att de inte ställer sig bakom dessa utsläppsminskningar.

“Vi är mycket bekymrade och besvikna över att kommittén och IMO inte har kunnat leva upp till det som IMO redan har kommit överens om i den initiala strategin. Världen ser på IMO och resultatet av överläggningarna är inte uppmuntrande. Vi från Sverige är mycket missnöjda och skulle ha velat se ett mer ambitiöst resultat ”, framförde Sverige i samband med antagandet.


Inte uppnå målen
Så här säger Sofia Malmsten, sakkunnig på Transportstyrelsen och förhandlare för Sveriges räkning, om de nya reglerna:

– Det här räcker inte för att uppnå vare sig IMO:s långsiktiga mål eller Parisavtalet. Den beslutade utsläppsminskningen är för liten och takten är för långsam. Det ger ingen säkerhet att målet till 2030 kommer att nås. Vi hade önskat ett regelpaket som leder till större utsläppsminskningar.

Sydamerika, Kina, Ryssland, Japan och Norge var några av dem som stödde förslaget. Det gjorde däremot inte medlemsstater inom EU, USA, Kanada, Nya Zeeland och vissa små önationer i Stilla havet och Karibien.

Nästa möjlighet att påverka det kortsiktiga styrmedelspaketet blir vid den planerade översynen år 2025. Ytterligare styrmedel med fokus på IMO:s långsiktiga mål diskuterades också under mötet och man enades om en arbetsplan för utvecklingen av dessa.


Fakta: Det här handlar det om
• IMO har som mål att utsläppen från den internationella sjöfarten ska minst halveras till 2050 och fasas ut i linje med Parisavtalets temperaturmål. Koldioxidintensiteten från världens fartyg ska minska med minst 40 procent mellan 2008 och 2030.
• IMO:s 2030-mål motsvarar en förbättring på minst 22 procent till år 2030 jämfört med år 2019 och var den lägsta nivå som bland annat Sverige kunde acceptera.
• Den nu beslutade nivån kräver endast en förbättring på 11 procent mellan år 2019 och 2026. För åren 2027-2030 presenteras inga reduktionsnivåer utan det ska diskuteras senare.


Källa: Transportstyrelsen


Skriv utFlygfoto över Frihamnen.
Flygfoto över Frihamnen.

Klimatpåverkan en viktig fråga i utvecklingen av Frihamnen i Göteborg

När Frihamnen i centrala Göteborg förvandlas från industriområde till en helt ny stadsdel är projektets påverkan på klimatet en viktig fråga. På...

Läs mer
Zugol 550
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

2021 års avgiftshöjningar slopas helt

Sjöfartsverket har beslutat att helt slopa 2021 års avgiftshöjningar för...

Läs mer
Zinga


Så ska världens största civila sjukhusfartyg klara att gå in i de svåraste hamnar

ABB:s Azipod framdrivningssystem ska hjälpa Global Mercy, världens största civila...

Läs mer
Vattenfall


Neste och ScanOcean expanderar tillgängligheten av marint bränsle i Sverige

Tillsammans med sin partner ScanOcean AB utökar Neste sin försäljning och...

Läs mer
På bilden från vänster: Lars Widelund, Ola Isaksson, Anders Marklund och Kenneth Wallin.

ShoreLink digitaliserar sågverkens varuflöde för en ökad kundnytta

I unikt samarbete med DataPolarna digitaliserar nu ShoreLink sågverkens varuflöde i...

Läs mer
Helsingborgs Hamn har ambitionen att bli helt fossilfri.

Steg mot fossilfrihet:

Här är Sveriges första hamn med elektriska dragbilar

Helsingborgs Hamn har som mål att vara Sveriges mest hållbara hamn 2022. Ett viktigt...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se