Facebook


Instagram

Byggstart - dags att lägga sista pusselbiten för E18 mellan Örebro och Stockholm


2022-05-11

Bild: Trafikverket

Nu börjar Trafikverket bygga om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg. När arbetet är klart ökar framkomligheten och trafiksäkerheten på den högtrafikerade sträckan.

E18-sträckan mellan Köping och Västjädra är den sista delen mellan Örebro och Stockholm som inte är motorväg. Nu börjar bygget för att göra om den nuvarande 2+1-vägen till motorväg med 2+2 filer.

– Det här är en satsning som är efterlängtad av många. Nuvarande sträcka är olycksdrabbad och störningskänslig. Den nya vägen kommer att öka framkomligheten och säkerheten betydligt, säger Rami Yones, regional direktör på Trafikverket.


Minskad sårbarhet
På vägen kör dagligen 18-25 000 fordon. Den är inte byggd för att hantera så mycket trafik, vilket lett till begränsad framkomlighet och många så kallade upphinnandeolyckor. Omledningsvägar genom de närliggande tätorterna har även lett till stor belastning på den lokala trafiken.

– Efter ombyggnaden minskar sårbarheten och omledningar genom de närliggande tätorterna kommer att höra till undantagen. Den nya vägen ger därmed stor nytta lokalt, utöver att framkomligheten ökar både regionalt och nationellt, säger Rami Yones.


Mer effektiva godstransporter
Den 25 kilometer långa E18-sträckan är viktig för persontrafik, men också för godstransporter. Uppemot 17 procent av all trafik utgörs av lastbilar.

– Väg, järnväg och sjöfart behöver fungera optimalt ihop för att godset ska ta sig fram dit det ska i tid. Vi bygger ut flera transportslag parallellt för att transporterna ska bli både effektiva och hållbara. Ökad framkomlighet på E18 ger mer effektiva godstransporter, säger Rami Yones.


Trafikpåverkan först i augusti
Under våren och sommaren kommer det främst att pågå förberedande arbeten i anslutning till E18.

I slutet av augusti kommer arbetet att börja påverka trafiken, med ett körfält öppet i varje riktning där arbete pågår. Hastighetsgränsen vid bygget sänks till 70 km/h.


Fakta: Vägbygget E18 Köping-Västjädra
Längd: 25 km byggs om till motorväg med 2+2 filerv Byggtid: 2022-2025
Trafikmängd: 18-25 000 fordon per dygn, varav 14-17 procent lastbilar
Bulleråtgärder: Mer än 5 km vall och skärmar ska byggas för att skydda närboende mot buller från E18.


Källa: Trafikverket

Skriv utBehov av belysning och säkrare trafik – några av synpunkterna i årets digitala trygghetsvandring

Över 200 synpunkter kom in när staden och polisen bjöd in till digital...

Läs mer
Roch-services


Söderköpings kommun väljer ECO-Asfalt

Peab har fått förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i Söderkö...

Läs mer
Zinga


Hastighetsefterlevnad sämst på 40-sträckor i tätort

I februari 2020 fattade Riksdagen beslut om ett nytt halveringsmål inom trafiksäkerhet....

Läs mer
Zugol 550
DLMASKIN550

Nya trafiksäkerhetskameror i Västra Götaland och Halland ska rädda liv

Mellan 9 maj och 22 maj sätter Trafikverket upp sammanlagt 13 nya trafiksäkerhetskameror...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se