Facebook


Instagram

Roch Services är en del av Helsingborgs projekt för stadens digitala infrastruktur


2023-06-20

Bromma, juni 2023 Roch Services Skandinavien AB kommer testa stabilitet och hållfasthet på Helsingborgs belysningsstolpar under flera år framöver. ”Vi är glada och stolta över det förtroende vi fått” säger Oliver Roch, VD för Roch Services. ”Med detta blir Roch Services en del av stadens projekt för den digitala urbana infrastrukturen”.

 


Med Rochs provningsmetod ges information om:
 - Materialfel i både stolpe och     fundament
 - Korrosion
- Sprickbildning
- Placering med koordinater
 - Höjd
- Typ av stolpe
 - Serviceluckans placering
 - Eventuella skyltar på stolpen

Fundament och grundläggning testas för:
- Frostsprängning
- Erosion
- Underspolning
- Infästningsskador

 

Roch Services har skapat en 100% pålitlig metod för att mäta stabilitet och hållfasthet i varje stolpe, för att garantera optimal säkerhet och ekonomi på lång sikt. Stolpen testas i 360 grader genom att simulera vindlasten med påslag av en extra säkerhetsmarginal, beroende på stolpens material, höjd, skyltar etc. Efter test och analys tar Roch fram en rapport som ger ett säkert och korrekt besked om stolparnas aktuella stabilitet och hållfasthet. Rapporterna omfattar både fundament och grundsättning samt stolparnas tillstånd både över och under mark. De testade stolparna GPS-positioneras och märks ut i en Google Earth-fil. ”Med vår metod kan vi göra en grundlig inventering av både stora och mindre belysningsanläggningar, helt eller delvis” säger Oliver.

 

”Det finns flera anledningar för oss att testa våra belysningsstolpar” säger Björn Johansson, elingenjör med övergripande ansvar för kommunens gatubelysning. ”Under de kommande åren vill vi veta vilka stolpar som behöver bytas ut vilka vi i framtiden kan utrusta med LED-armaturer och annan utrustning för den smarta och omtänksamma staden. Vi behöver därför få veta hur våra belysningsstolpar mår -Vilka kan vara kvar och vilka behöver bytas.” förklarar Björn.

 

”Arbetet med dragtester är en tidig och viktig förberedande insats inom ett stort projekt som vi kallar Framtidens belysning. På sikt vill vi att belysnings-stolparna utgör ryggraden i stadens digitala infrastruktur. Lyktstolparna finns i hela kommunen och kan potentiellt utrustas med sensorer som kan samla in information eller med teknik som kan ge service till invånarna.” säger Andréas Hall, utvecklingsingenjör i Helsingborgs stad.

 

”Den kommunala belysningsinfrastrukturen är en oerhörd tillgång och med ett smart styrsystem kan man optimera belysningen ur flera perspektiv. Allt från hänsyn till djur och ekologi till att ge invånarna en bra och trygg belysning. Därtill kommer driftövervakning och ekonomisk optimering genom styrning av belysningstid och -styrka ” säger Andréas.

 

”Den mest grundläggande delen är att man har stabila stolpar som har en god bärkraft för att bygga the Internet of things i stadens miljö. Genom att bidra med vår kunskap ser vi fram emot att få vara en del av den utvecklingen,” tillägger Oliver.

 
Källa: Roch Services Skandinavien AB 

 


Tipsa en vän Skriv ut

Omexom och Emil Lundgren möjliggör för snabbladdning i södra Sverige

Omexom Stockholm E-mobility har fått uppdraget att utföra installation av ...

Läs mer
Roch-services
<span>Genrebild</span>

Hur dåliga vägar ska vi tåla och vad tål vägarna?

Trafikverket flaggar för att underhållet på vägarna är eftersatt, en...

Läs mer
Ulefos

Roch Services är en del av Helsingborgs projekt för stadens digitala infrastruktur

Bromma, juni 2023 Roch Services Skandinavien AB kommer testa stabilitet och hållfasthet...

Läs mer
Zinga
<span>Svevia ska lägga tankbeläggning på 80 mil väg i sommar. Vägar som får ny tankbeläggning finns i Norbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Jönköping och Gotland.</span>

Svevia lägger tankbeläggning på 80 mil väg i sommar

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket lägga ut cirka 4 miljoner kvadratmeter...

Läs mer
DLMASKIN550


Svevia fortsätter sköta vägarna i Västervik

Snöröjning, halkbekämpning och löpande vägunderhåll inom...

Läs mer

Rambollforskare presenterar ny metod för mätning av barriäreffekter

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll.

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll, har tagit...

Läs mer
Svevia har rekryterat Petter Hedin som chef för region Stora projekt inom division Anläggning. 

Petter Hedin ny regionchef på Svevia

Svevia har rekryterat Petter Hedin som chef för region Stora projekt inom division Anlä...

Läs mer


Peab Asfalt får bonus för minskad klimatpåverkan i Årjäng

Peab Asfalt har sedan år 2021 skött uderhållsbeläggningarna i Årjä...

Läs mer


Sprängstopp vid Handelshögskolan

Den 1 februari inleds sprängningar i korsningen Vasagatan-Haga Kyrkogata vardagar och all...

Läs mer
Svevia utför broreparationer och brounderhåll i Gävleborg under de närmaste tre åren. Uppdragsgivare är Trafikverket.

Svevia tryggar broarna i Gävleborg

Från första januari och tre år framåt ska Svevia på uppdrag av...

Läs mer

Robert Näsén ny arbetschef på SveviaMest lästaOnninen


gardenor

HRC

Entreprenad live 250

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se