Facebook


Instagram

Svevia sköter om gatorna i Vallentuna


2022-11-23

Bild: Markus Marcetic

Från och med första oktober påbörjar Svevia en ny kontraktsperiod som driftentreprenör för Vallentuna kommun. Kontraktet omfattar vägunderhåll samt mindre anläggningsarbeten i anslutning till väg- och gatumiljön.

Enkelt uttryckt är Svevias uppdrag att hålla Vallentuna kommuns vägar och gator trevliga och tillgängliga. Vintertid innebär det framför allt halkbekämpning, snöröjning och bortforsling av snö. Under andra tider på året behövs andra åtgärder som till exempel sandsopning på våren. Kontraktet omfattar även mindre anläggningsarbeten i anslutning till väg- och gatunätet.

– Listan på små anläggningsarbeten som löpande behöver utföras i en kommun kan göras lång. Det kan till exempel vara en busshållplats eller refug som behöver byggas om eller ett nytt övergångsställe som ska anläggas. Andra exempel kan vara schaktarbeten, anläggning av dagvattenledningar, byta ut en sliten vägtrumma, nyanlägga eller bygga om en lokalgata eller cykelbana, fixa trottoarer och kantsten, säger Sina Amani, Svevia

Kontraktet är värt cirka 10 miljoner kronor per år. Det startade den första oktober och sträcker sig över två år med möjlighet till ytterligare två optionsår.

– Vi har funnits på plats i Vallentuna under många år, känner väl till förutsättningarna och trivs i kommunen. Kontraktets omfattning formuleras av kommunen. När det sedan kommer till själva uppdraget planeras det i dialog med oss som entreprenör, vilket är något vi verkligen uppskattar säger Sina Amani.


Källa: Svevia

Tipsa en vn Skriv ut<span>Svevia tryggar broarna längs det statliga vägnätet i &Ouml;stergötland. </span>

Svevia tryggar broarna i Östergötland

Under de närmaste tre åren kommer Svevia att sköta underhåll och utföra...

Läs mer
Roch-services


Regeringen måste ändra fokus för den kommande nationella infrastrukturplanen

Det råder inget tvivel om att såväl privatpersoner som näringsliv måste...

Läs mer
Ulefos
<span>Svevia anlägger en ny gång- och cykeltunel under riksväg 70, i Säter. </span>

Svevia bygger gång- och cykeltunnel i Säter

Den nya tunnel kommer att öka tillgängligheten för alla som vill kunna ta sig till...

Läs mer
Zinga
Elbilsmässan eCarExpo i Göteborg den 1–3 december bjuder på totalt 27 seminarier och programpunkter som är fria för alla besökare. 

27 seminarier om elbilar och energi på eCarExpo i Göteborg

Elbilsmässan eCarExpo i Göteborg den 1–3 december bjuder som vanligt på ett...

Läs mer
DLMASKIN550


Omexom och Emil Lundgren möjliggör för snabbladdning i södra Sverige

Omexom Stockholm E-mobility har fått uppdraget att utföra installation av ...

Läs mer
<span>Genrebild</span>

Hur dåliga vägar ska vi tåla och vad tål vägarna?

Trafikverket flaggar för att underhållet på vägarna är eftersatt, en...

Läs mer

Roch Services är en del av Helsingborgs projekt för stadens digitala infrastruktur

Bromma, juni 2023 Roch Services Skandinavien AB kommer testa stabilitet och hållfasthet...

Läs mer
<span>Svevia ska lägga tankbeläggning på 80 mil väg i sommar. Vägar som får ny tankbeläggning finns i Norbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Jönköping och Gotland.</span>

Svevia lägger tankbeläggning på 80 mil väg i sommar

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket lägga ut cirka 4 miljoner kvadratmeter...

Läs mer


Svevia fortsätter sköta vägarna i Västervik

Snöröjning, halkbekämpning och löpande vägunderhåll inom...

Läs mer

Rambollforskare presenterar ny metod för mätning av barriäreffekter

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll.

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll, har tagit...

Läs mer

Petter Hedin ny regionchef på SveviaMest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se