Facebook


Instagram

Beslut om SeQF-kvalifikation för Drifttekniker vattenverk VA


2022-08-23

På Vakin i Umeå har man redan validerat två medarbetare inom reningsverk och vattenverk: Här handledare och produktionsledare Kent-Ove Långström tillsammans med Hanna Magnusson, produktionstekniker.
Bild: Cheyenne Olander
På Vakin i Umeå har man redan validerat två medarbetare inom reningsverk och vattenverk: Här handledare och produktionsledare Kent-Ove Långström tillsammans med Hanna Magnusson, produktionstekniker.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Sobonas yrkesbevis för drifttekniker vattenverk VA nivåplaceras inom Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Totalt finns nu fem yrkesbevis i Sobonas branschvalideringsmodell nivåplacerade i SeQF.

– Beslutet är ett tydligt exempel på lyckad samverkan mellan VA-branschen och arbetsmarknadens parter. Det är ytterligare en viktig milstolpe i etableringen av en nationell valideringsmodell och en kvalitetssäkrad kompetensförsörjning för våra medlemmar, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Målsättningen med yrkesbevisen är att synliggöra och kvalitetssäkra det lärande som sker på arbetsplatsen. Det främjar kompetensförsörjning och öppnar enklare vägar till jobb, möjliggör strukturerade introduktionsprogram och lyfter fram det livslånga lärandet. Kvalifikationerna uppfyller de krav som ställs på nationell nivå.

– Avsaknaden av en gemensam begreppsstruktur för att beskriva kompetenskrav är ett vanligt förekommande hinder för matchning och kompetensförsörjning. Genom SeQF tydliggörs nivåkrav som möjliggör branschvalidering, vilket dels säkerställer kompetensen hos medarbetare och dels mäter och kommunicerar den kompetensen, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona.

Utvecklingen av branschvalideringen har skett tillsammans med Kommunal och Svenska Transportarbetarförbundet med delfinansiering av Myndigheten för yrkeshögskolan.

På Vakin i Umeå har man redan validerat två medarbetare inom reningsverk och vattenverk:

– Det är fantastiskt att se glädjen när medarbetarnas kompetens och kunskap ges det formella erkännande som det förtjänar. Självkänslan i att få ett formellt yrkesbevis är otroligt mycket värt för individen och även för oss som arbetsgivare. När deras kunnande blir validerat kan de själva lära vidare vilket kommer att göra det enklare för oss att rekrytera, säger Fredrik Sörvåg, kompetensutvecklare på Vakin i Umeå.

Sobonas kvalifikationer är framtagna med stöd av OCN-metoden och expertis hos Nordiskt Valideringsforum. Genom Sobonas branschvalidering, OCN-metoden och SeQF skapas ett gemensamt språk kring yrket, vilket medför att lärandet blir synligt oavsett var, hur och när det förvärvats.

– Genom SeQF och nivåplaceringen skapas en bro och jämförbarhet mellan det man lär sig eller redan kan på arbetsplatsen och de mer formella vägarna till kunskap, säger Anna Karin Jendert, vd på Nordiskt Valideringsforum.

Yrkeskunniga från såväl små som stora kommunala referensbolag runtom i landet har bidragit i processen att revidera och legitimera kvalifikationens innehåll.


Källa: Sobona

Tipsa en vän     Skriv utFlygbild över reningsverket i Hässleholm, med omnejd.
Flygbild över reningsverket i Hässleholm, med omnejd.

Hässleholm Miljö miljardinvesterar i VA de kommande åren

VA-taxan i Hässleholms kommun kommer höjas och stora investeringar kommer göras i vatten- och avloppsinfrastrukturen de kommande åren, föreslår Hässleholm...

Läs mer
BAGA
Precis som människor kan avloppsreningsverk utsättas för virusangrepp. Ny forskning från Chalmers visar att sådana \

Förkylda reningsverk släpper ut mer föroreningar

Precis som människor kan avloppsreningsverk drabbas av virusinfektioner. Nu visar ny forskning...

Läs mer
Zinga
Käppalaverket, eftersedimenteringen.

NCC bygger om Käppalaverket

NCC och Käppalaförbundet ska i samverkan bygga om Käppalaverket på Lidingö...

Läs mer
Godkända Avlopp
Kväverening vid Fillan avloppsreningsverk med Malin Tuvesson.

Stora förhoppningar på kostnadseffektiv kväverening i Sundsvall

Nu står en pilotanläggning för forskning om kväverening på plats och i...

Läs mer
På Vakin i Umeå har man redan validerat två medarbetare inom reningsverk och vattenverk: Här handledare och produktionsledare Kent-Ove Långström tillsammans med Hanna Magnusson, produktionstekniker.

Beslut om SeQF-kvalifikation för Drifttekniker vattenverk VA

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Sobonas yrkesbevis för drifttekniker...

Läs mer
Gatumålningen väcker uppmärksamhet med sin 3D-effekt.

Karlskogas nya konstverk på plats – ska minska skräpet i dagvattenbrunnarna

En sjö mitt på gågatan skapar uppmärksamhet utanför biblioteket i...

Läs mer
Vattenfall
Gatubrunnen är ingen papperskorg. Här växer ett viktigt budskap fram utanför biblioteket i Karlskoga.

Konst ska minska skräpet i Karlskogas dagvattenbrunnar

Fimpar, snus, godispapper och annat skräp som slängs ner i dagvattenbrunnar fö...

Läs mer


VA SYD satsar på återvunnet avloppsvatten

I höst påbörjar VA SYD ett projekt där en ny vattenkiosk ska uppföras i...

Läs mer


Volvo Lastvagnar visar upp ny lastbil med nollutsläpp

Föreställ dig en lastbil som bara släpper ut vattenånga, producerar el ombord...

Läs mer
Zugol 550
Structor Uppsala växer. Från vänster; Anders Metzén, Sandra Zaff.

Structor växer inom dagvatten- och VA-projektering i Uppsala

Sandra Zaff har anslutit till Structor Uppsala AB och bidrar till att bredda kompetensen inom...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se