Facebook


Instagram

NCC bygger pumpstationer i Kristianstad


2022-04-01

Bild: Studio E, Skissbild: WSP

NCC ska på uppdrag av Kristianstads kommun bygga pumpstationer för inkommande spillvatten till det centrala reningsverket i kommunen. Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 100 miljoner kronor.

– Det är ett spännande och avancerat projekt och det känns bra att ha med NCC, som har stor erfarenhet av den här typen av uppdrag, säger Susanne Brixland, projektledare på tekniska förvaltningen Kristianstads kommun.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av två kompletta pumpstationer som pumpar spillvatten från avloppsledningsnätet in i det reningsverk som är under uppförande. Självfallsledningar till pumpstationerna, tryckledningar till reningsverket, övriga installationer samt ytor runt pumpstationerna ingår i uppdraget, liksom flytt av en befintlig dagvattenledning.

– Bygget av de nya pumpstationerna är ett geotekniskt komplicerat projekt, där den kompetens och erfarenhet vi har inom NCC och dotterbolaget Hercules grundläggning kommer väl till pass, säger Christer Stenson, produktionschef NCC Infrastructure.

Eftersom Kristianstads reningsverk ligger på Sveriges lägsta punkt, ett par meter under havsnivå, måste pumpstationerna grundläggas på pålar ner till berg och förankras med bergstag för att inte påverkas av grundvattnet.

NCC är ensamma om att ha egen specialistkompetens inom VA och all kompetens som krävs fram till driftsättning.

Byggstart var i början av mars och projektet beräknas vara färdigt sommaren 2023. Affären uppgår till cirka 100 miljoner kronor och orderregistreras i första kvartalet 2022 i affärsområde NCC Infrastructure.


Källa: NCC

Skriv ut

VA SYD satsar på återvunnet avloppsvatten

I höst påbörjar VA SYD ett projekt där en ny vattenkiosk ska uppföras i Eslöv i syfte att kunna erbjuda återvunnet avloppsvatten till både offentliga och...

Läs mer
Godkända Avlopp


Volvo Lastvagnar visar upp ny lastbil med nollutsläpp

Föreställ dig en lastbil som bara släpper ut vattenånga, producerar el ombord...

Läs mer
Zinga
Structor Uppsala växer. Från vänster; Anders Metzén, Sandra Zaff.

Structor växer inom dagvatten- och VA-projektering i Uppsala

Sandra Zaff har anslutit till Structor Uppsala AB och bidrar till att bredda kompetensen inom...

Läs mer
BAGA


Veidekke bygger nya Östbergatunneln åt Stockholm Vatten och Avfall

Veidekke har tecknat avtal med Stockholm Vatten och Avfall AB gällande byggandet av den nya...

Läs mer
Mttsweden
VA-mässan 2022 var både ett kvitto på styrkan i det fysiska mötet och på drivkraften inom VA-branschen att hela tiden driva utvecklingen framåt.

VA-mässan tog branschen in i framtiden

Äntligen kunde VA-branschen träffas igen och tillsammans blicka in i framtiden med ny...

Läs mer
Vattenfall
Christina Lundbäck framför modellen SCO 1000 som samlar in olja från vattenytan.

SurfCleaner gör flytslam till en hjärtefråga

Allt började med en uppfinning baserad på det mänskliga hjärtat. Nu kan Surf...

Läs mer
<span>Jan &Aring;ngman från Georg Fischer med NeoFlow i handen. Tack vare den kompakta och lätta konstruktionen av polymer är NeoFlow upp till nio gånger lättare och fem gånger mer kompakt än en standardventil av metall.</span>

NeoFlow förlänger rörsystemets livslängd med jämt tryck

Läckage. Det var den stora snackisen hos Georg Fischer på VA-mässan. Framför...

Läs mer
Zugol 550


NCC bygger pumpstationer i Kristianstad

NCC ska på uppdrag av Kristianstads kommun bygga pumpstationer för inkommande...

Läs mer


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se