Facebook


Instagram

VA SYD satsar på återvunnet avloppsvatten


2022-08-02

Bild: VA SYD

I höst påbörjar VA SYD ett projekt där en ny vattenkiosk ska uppföras i Eslöv i syfte att kunna erbjuda återvunnet avloppsvatten till både offentliga och privata aktörer. Målet är utveckla nya metoder för att spara dricksvatten. Projektet är finansierat av Länsstyrelsen och är ett av flera nya satsningar som ska säkra framtidens dricksvattenförsörjning.

Den nya vattenkiosken byggs utanför Ellinge avloppsreningsverk med planen att så småningom kunna erbjuda återvunnet avloppsvatten till externa aktörer. Detta är ett nytt upplägg som gör projektet ovanligt. Det återvunna vattnet är inte till för att drickas, men ska exempelvis kunna användas till att vattna gräsmattor och spola gator.

– Användning av alternativa vattenkällor ger en mer effektiv och hållbar vattenförbrukning. Det handlar om att få de resurser vi redan har att räcka längre och till fler, säger Esmeralda Frihammar, utvecklingsingenjör och projektledare på VA SYD.


Företag positiva till återvunnet vatten
Idag saknas alternativ till dricksvatten. Därför använder en del företag stora mängder dricksvatten till ändamål där vattnet egentligen inte behöver vara så rent. Det innebär att det kan gå att spara dricksvatten på ett effektivt sätt genom att erbjuda alternativa vattenkällor. Förslaget med återvunnet avloppsvatten mötte positiva reaktioner bland företagskunderna när VA SYD förra året genomförde en undersökning inför projektet. Av de aktuella kunderna som tillfrågades kunde samtliga tänka sig att använda vattenkiosken istället för det ordinarie dricksvattennätet.

– Synen på dricksvatten kommer behöva förändras i framtiden. Idag används det på många ställen där vattnet inte behöver vara av så hög kvalitet att det går att dricka. Därför arbetar vi med att utveckla lösningar för att kunna ställa om till andra typer av vatten, säger Esmeralda Frihammar.


Fakta: VA SYD startar nya projekt om hållbar dricksvattenförsörjning med stöd av länsstyrelsen
När Länsstyrelsen i våras gick ut med en utlysning om stöd till projekt om hållbar dricksvattenförsörjning ansökte VA SYD om finansiering till inte mindre än fem olika projektförslag och fick samtliga beviljade – totalt en stödsumma på 1 895 000 kronor. Utöver vattenkiosken i Ellinge startar även två projekt i samarbete med Purac respektive SYSAV som kommer fokusera på hur vattenanvändningen inom industrin kan effektiviseras. Dessutom finansieras två satsningar med fokus på nödvattensförsörjning. Projekten startar i augusti.


Källa: VA SYD

Tipsa en vän     Skriv utFlygbild över reningsverket i Hässleholm, med omnejd.
Flygbild över reningsverket i Hässleholm, med omnejd.

Hässleholm Miljö miljardinvesterar i VA de kommande åren

VA-taxan i Hässleholms kommun kommer höjas och stora investeringar kommer göras i vatten- och avloppsinfrastrukturen de kommande åren, föreslår Hässleholm...

Läs mer
BAGA
Precis som människor kan avloppsreningsverk utsättas för virusangrepp. Ny forskning från Chalmers visar att sådana \

Förkylda reningsverk släpper ut mer föroreningar

Precis som människor kan avloppsreningsverk drabbas av virusinfektioner. Nu visar ny forskning...

Läs mer
Zinga
Käppalaverket, eftersedimenteringen.

NCC bygger om Käppalaverket

NCC och Käppalaförbundet ska i samverkan bygga om Käppalaverket på Lidingö...

Läs mer
Godkända Avlopp
Kväverening vid Fillan avloppsreningsverk med Malin Tuvesson.

Stora förhoppningar på kostnadseffektiv kväverening i Sundsvall

Nu står en pilotanläggning för forskning om kväverening på plats och i...

Läs mer
På Vakin i Umeå har man redan validerat två medarbetare inom reningsverk och vattenverk: Här handledare och produktionsledare Kent-Ove Långström tillsammans med Hanna Magnusson, produktionstekniker.

Beslut om SeQF-kvalifikation för Drifttekniker vattenverk VA

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att Sobonas yrkesbevis för drifttekniker...

Läs mer
Gatumålningen väcker uppmärksamhet med sin 3D-effekt.

Karlskogas nya konstverk på plats – ska minska skräpet i dagvattenbrunnarna

En sjö mitt på gågatan skapar uppmärksamhet utanför biblioteket i...

Läs mer
Vattenfall
Gatubrunnen är ingen papperskorg. Här växer ett viktigt budskap fram utanför biblioteket i Karlskoga.

Konst ska minska skräpet i Karlskogas dagvattenbrunnar

Fimpar, snus, godispapper och annat skräp som slängs ner i dagvattenbrunnar fö...

Läs mer


VA SYD satsar på återvunnet avloppsvatten

I höst påbörjar VA SYD ett projekt där en ny vattenkiosk ska uppföras i...

Läs mer


Volvo Lastvagnar visar upp ny lastbil med nollutsläpp

Föreställ dig en lastbil som bara släpper ut vattenånga, producerar el ombord...

Läs mer
Zugol 550
Structor Uppsala växer. Från vänster; Anders Metzén, Sandra Zaff.

Structor växer inom dagvatten- och VA-projektering i Uppsala

Sandra Zaff har anslutit till Structor Uppsala AB och bidrar till att bredda kompetensen inom...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se