Facebook


Instagram

VA SYD satsar på återvunnet avloppsvatten


2022-08-02

Bild: VA SYD

I höst påbörjar VA SYD ett projekt där en ny vattenkiosk ska uppföras i Eslöv i syfte att kunna erbjuda återvunnet avloppsvatten till både offentliga och privata aktörer. Målet är utveckla nya metoder för att spara dricksvatten. Projektet är finansierat av Länsstyrelsen och är ett av flera nya satsningar som ska säkra framtidens dricksvattenförsörjning.

Den nya vattenkiosken byggs utanför Ellinge avloppsreningsverk med planen att så småningom kunna erbjuda återvunnet avloppsvatten till externa aktörer. Detta är ett nytt upplägg som gör projektet ovanligt. Det återvunna vattnet är inte till för att drickas, men ska exempelvis kunna användas till att vattna gräsmattor och spola gator.

– Användning av alternativa vattenkällor ger en mer effektiv och hållbar vattenförbrukning. Det handlar om att få de resurser vi redan har att räcka längre och till fler, säger Esmeralda Frihammar, utvecklingsingenjör och projektledare på VA SYD.


Företag positiva till återvunnet vatten
Idag saknas alternativ till dricksvatten. Därför använder en del företag stora mängder dricksvatten till ändamål där vattnet egentligen inte behöver vara så rent. Det innebär att det kan gå att spara dricksvatten på ett effektivt sätt genom att erbjuda alternativa vattenkällor. Förslaget med återvunnet avloppsvatten mötte positiva reaktioner bland företagskunderna när VA SYD förra året genomförde en undersökning inför projektet. Av de aktuella kunderna som tillfrågades kunde samtliga tänka sig att använda vattenkiosken istället för det ordinarie dricksvattennätet.

– Synen på dricksvatten kommer behöva förändras i framtiden. Idag används det på många ställen där vattnet inte behöver vara av så hög kvalitet att det går att dricka. Därför arbetar vi med att utveckla lösningar för att kunna ställa om till andra typer av vatten, säger Esmeralda Frihammar.


Fakta: VA SYD startar nya projekt om hållbar dricksvattenförsörjning med stöd av länsstyrelsen
När Länsstyrelsen i våras gick ut med en utlysning om stöd till projekt om hållbar dricksvattenförsörjning ansökte VA SYD om finansiering till inte mindre än fem olika projektförslag och fick samtliga beviljade – totalt en stödsumma på 1 895 000 kronor. Utöver vattenkiosken i Ellinge startar även två projekt i samarbete med Purac respektive SYSAV som kommer fokusera på hur vattenanvändningen inom industrin kan effektiviseras. Dessutom finansieras två satsningar med fokus på nödvattensförsörjning. Projekten startar i augusti.


Källa: VA SYD

Skriv ut

VA SYD satsar på återvunnet avloppsvatten

I höst påbörjar VA SYD ett projekt där en ny vattenkiosk ska uppföras i Eslöv i syfte att kunna erbjuda återvunnet avloppsvatten till både offentliga och...

Läs mer
Godkända Avlopp


Volvo Lastvagnar visar upp ny lastbil med nollutsläpp

Föreställ dig en lastbil som bara släpper ut vattenånga, producerar el ombord...

Läs mer
Zinga
Structor Uppsala växer. Från vänster; Anders Metzén, Sandra Zaff.

Structor växer inom dagvatten- och VA-projektering i Uppsala

Sandra Zaff har anslutit till Structor Uppsala AB och bidrar till att bredda kompetensen inom...

Läs mer
BAGA


Veidekke bygger nya Östbergatunneln åt Stockholm Vatten och Avfall

Veidekke har tecknat avtal med Stockholm Vatten och Avfall AB gällande byggandet av den nya...

Läs mer
Mttsweden
VA-mässan 2022 var både ett kvitto på styrkan i det fysiska mötet och på drivkraften inom VA-branschen att hela tiden driva utvecklingen framåt.

VA-mässan tog branschen in i framtiden

Äntligen kunde VA-branschen träffas igen och tillsammans blicka in i framtiden med ny...

Läs mer
Vattenfall
Christina Lundbäck framför modellen SCO 1000 som samlar in olja från vattenytan.

SurfCleaner gör flytslam till en hjärtefråga

Allt började med en uppfinning baserad på det mänskliga hjärtat. Nu kan Surf...

Läs mer
<span>Jan &Aring;ngman från Georg Fischer med NeoFlow i handen. Tack vare den kompakta och lätta konstruktionen av polymer är NeoFlow upp till nio gånger lättare och fem gånger mer kompakt än en standardventil av metall.</span>

NeoFlow förlänger rörsystemets livslängd med jämt tryck

Läckage. Det var den stora snackisen hos Georg Fischer på VA-mässan. Framför...

Läs mer
Zugol 550


NCC bygger pumpstationer i Kristianstad

NCC ska på uppdrag av Kristianstads kommun bygga pumpstationer för inkommande...

Läs mer


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se