Facebook

Instagram

300 göteborgare dör av luftföroreningar


2019-04-24

I ett nytt initiativ vill Västtrafik synliggöra problemet med den dåliga luften (bilden är ett montage).
Bild: Västtrafik
I ett nytt initiativ vill Västtrafik synliggöra problemet med den dåliga luften (bilden är ett montage).

Hanna Björk, hållbarhetschef, Västtrafik.
Bild: Thomas Harrysson
Hanna Björk, hållbarhetschef, Västtrafik.

Omkring 300 människor i Göteborg dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar.
– För att komma tillrätta med problemet måste samhället ställa om till ett hållbart transportsystem, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.

Den utsläppskälla som påverkar luften i gatunivå allra mest är vägtrafiken. Förutom förtida dödsfall leder utsläppen bland annat till effekter på hjärta och blodkärl, hjärtinfarkt och stroke.

Enligt Miljömedicinskt centrums rapport Miljö och hälsa i Västra Götalandsregionen och Halland 2018 orsakar luftföroreningar cirka 300 förtida dödsfall i Göteborg varje år. 

Orsakar hälsoproblem hela livet
Barn är bland de mest utsatta för luftföroreningar då de vistas mycket utomhus. Deras lungor och immunförsvar har inte heller utvecklats färdigt vilket gör dem särskilt sårbara. Dessutom har barn en högre aktivitetsnivå än vuxna och andas då in en förhållandevis stor mängd luft.

En mindre känd aspekt av luftföroreningarna är att de också har en negativ effekt på barns hjärnor.

– På sistone har det kommit en hel del studier som visar att barns hjärnor påverkas av luftföroreningarna. Och att tillväxten i hjärnan blir sämre. Så luftföroreningar orsakar hälsoproblem hela livet, utvecklar Anna Oudin, docent i epidemiologi och forskare, Lunds och Umeå universitet.

Se också: Mini-dokumentär om luftföroreningar i Göteborg

I riksdagens mål för städers luftkvalitet anges att gränsvärdet för de farligaste partiklarna får överskridas max tre gånger per år. I Göteborg överskreds gränsvärdet 13 gånger 2018*.

– Ett effektivt sätt att minska utsläppen här och nu är att minska antalet fordon i trafiken. Ju fler människor som reser tillsammans, cyklar eller går desto färre fordon på vägarna. Våra fordon är inte heller helt rena idag, men vi håller på att ställa om. I år kommer 60 nya elbussar rulla i trafik och målet är att ha elektrifierat all stads- och tätortstrafik i Västra Götalandsregionen senast 2030, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.


Erbjuder gratis kollektivtrafikresor

Nu startar Västtrafik ett initiativ för att synliggöra luftföroreningarna i Göteborg. För att få fler att upptäcka fördelarna med att åka kollektivt erbjuds bilister gratis resor med kollektivtrafiken under två veckor. Ansökningen är öppen på  pågår till och med den 5 maj.

 Gränsvärdet för luftföroreningar bestäms av den så kallade miljökvalitetsnormen (MKN). Utöver MKN har Sveriges riksdag också instiftat specifika nationella mål kallat Frisk luft som ska uppnås 2020.
Källa: Västtrafik


Skriv utPer Strömberg, vd ICA Gruppen.
Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

ICA Gruppens vägtransporter fossilfria senast 2030

Senast 2030 ska vägtransporter inom alla ICA Gruppens svenska bolag vara fossilfria. I storstadsregioner i Sverige ska det ske redan 2025. Med en ny bränslestrategi kommer ICA Gruppen ta en...

Läs mer

Goat Fuels väljer Triboron till bränsle för extremracing

Daniel Hultman, VD för Goat Fuels.

Goat Fuels, en utvecklare och producent av etanolbaserade racingbränslen, började under...

Läs mer
 Sofie Persson, lastbilsförare, Forslunds Bulktransport AB i Gävle.

Trendindikatorn 2019:

Fler kvinnor på väg in i branschen

Enligt TYAs färska rapport är behovet av lastbilsförare fortfarande rekordstort. En...

Läs mer

Elbussar börjar köra på fyra linjer i Ale

Under augusti börjar fem elbussar att köra i Ale.

Västtrafiks storsatsning på elbussar kommer nu till Ale. Fem elbussar börjar under...

Läs mer

Miljövinster när Fiskarheden börjar transportera på nyöppnade Västerdalsbanan

Den 20 augusti invigs den nya Västerdalsbanan på upprustade virkesterminalen i...

Läs mer


Fortsatta utmaningar med lägre transportintäkter

Lägre transportintäkter samt kostnader kopplade till företagets...

Läs mer

Ford drar 500 ton med elektrisk F-150 – firar med pickup-emoji

Ford hoppas få med emojin av F-150-pickup inkluderad i det officiella emoji-biblioteket.

Ford släppte i somras en film där en helelektrisk version av F-150, USA:s mest så...

Läs mer

Ökat intresse för cykelturism men mer forskning behövs


Att turista med cykel är en ökande trend. Men det finns mer behov av vetenskaplig...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se