Facebook

Instagram

Framtiden är redan här


2018-03-07

MRFs vd, Tommy Letzén
Bild: MRF
MRFs vd, Tommy Letzén

Regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam, tidigare GD för VTI och nu GD för transportstyrelsen, har överlämnat sitt slutbetänkande ”Vägen till självkörande fordon – introduktion” (SOU 2018:16) till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Den omfattande utredningen föreslår ett antal regelförändringar, som behövs för att börja använda och utveckla automatiserade fordon på väg de närmaste åren.

MRF har deltagit i den dialog som förts med ett stort antal intressenter – från rättsväsende till bilistorganisationer – under utredningsarbetet. Det är MRFs vd, Tommy Letzén, som företrätt både bilhandel och verkstäder i samtalen. Inledningsvis konstaterar han att framtiden redan, i viss mån, är här. Men också att det lång väg kvar till ett transportsystem som kan härbärgera autonoma fordon i större omfattning.

– Vi är bara en del i det omfattande utredningsarbetet och vårt huvudmål har varit att bevaka rätten och tillgången till bilens digitala innehåll. I stort har utredaren hörsammat våra synpunkter kring tillgänglighet och nuvarande, konkurrensreglerande, regelverk för eftermarknaden, konstaterar Tommy Letzén.

Utredningen ger även förslag på åtgärder som behöver göras på längre sikt. Tommy Letzén håller med utredaren om att en säker utveckling av automatiserade transporter är en förutsättning för att få acceptans för denna teknik i samhället.

Mest intressant är utvecklingen av automatiseringen inom yrkestrafiken samt för delade och kollektiva transporter. Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag.

En del frågor kvarstår att lösa som är på basal men internationell nivå där definitionsfrågor runt begreppet ”förare”, vilka ansvarsfrågor såsom säkrande av last och passagerare, bilens kondition skall ligga på vem. Samt vilket ansvar skall finnas kvar hos bilägaren i det ögonblick hen nyttjar det självkörande systemet.

- Det är viktigt att understryka att även om vi i framtiden kommer att ha ett större inslag av självkörande fordon, så måste det finnas plats för transporter av såväl människor som gods även i våra städer. Vi har ett grundläggande mobilitetsbehov som samhället måste se till att underlätta, avslutar Tommy Letzén.


Utredningen föreslår bland annat:
• Ökade möjligheter till försök med fordon utan förare
• Nytt ansvarssystem med bland annat ägaransvar
• Introduktion av helt automatiserade motorredskap klass II i
• 20 km/t eller gångfart utan tillstånd till försöksverksamhet.
• Krav på lagring av vissa data för fordon med både manuell och automatiserad körningKälla: MRF


Skriv utSänkta priser på bussåkande för unga i Skellefteå

Skellefteås ungdomar får sänkta priser på bussåkande.

Skellefteå buss sänker priset kraftigt på periodkort för barn i stadstrafiken. I genomsnitt handlar det om en prissänkning på närmare 40 procent utslaget ö...

Läs mer
Safetyseal

Allt fler körda mil för svenska personbilar


Under 2018 ökade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med...

Läs mer
Pacetell
Camos 360° visas av AB Rindab på årets MaskinExpo.

Kamerasystemet Camos 360° vidgar vyerna på MaskinExpo

Med hjälp av fyra små vidvinkelkameror ger Camos-systemet en fullständig...

Läs mer

Axfood ökar användningen av förnybara drivmedel med Circle K som drivmedelsleverantör

Axfood väljer Circle K som drivmedelsleverantör.

Axfood och Circle K förlänger sitt samarbete vilket gör att Circle K fortsätter...

Läs mer

Transdev förvärvar nytt företag i Kanada

Denis Gallant, COO, Transdev Ontario and CEO, Voyago; Arthur Nicolet, CEO, Transdev Canada; Theresa Matthews, VP Business Development, Transdev Canada; Perry Ferguson, CEO, Voyago.

Den 8 april blev det klart att Transdev Canada förvärvar Voyago, ett familjeföretag...

Läs mer


Keolis Dalarna tilldelas hederspris av NTF

Under fredagen mottog Keolis hederspris för sin satsning på trafiksäkerhet under...

Läs mer

10 personer omkom i vägtrafiken i mars


Under mars 2019 omkom 10 personer och 1 244 personer skadades i vägtrafiken (134 svårt...

Läs mer

Punktligare pågatåg och fler som reser hållbart

Resorna med kollektivtrafiken i Skåne har ökat med 4,3 procent sedan samma period fö...

Läs mer

PowerCell får order värd 3,8 miljoner kronor från kinesisk fordonsintegrerare

PowerCell Sweden AB har fått en order på S2-stackar från China Fuel Cell Energy...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se