Facebook


Instagram

Framtiden är redan här


2018-03-07

MRFs vd, Tommy Letzén
Bild: MRF
MRFs vd, Tommy Letzén

Regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam, tidigare GD för VTI och nu GD för transportstyrelsen, har överlämnat sitt slutbetänkande ”Vägen till självkörande fordon – introduktion” (SOU 2018:16) till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Den omfattande utredningen föreslår ett antal regelförändringar, som behövs för att börja använda och utveckla automatiserade fordon på väg de närmaste åren.

MRF har deltagit i den dialog som förts med ett stort antal intressenter – från rättsväsende till bilistorganisationer – under utredningsarbetet. Det är MRFs vd, Tommy Letzén, som företrätt både bilhandel och verkstäder i samtalen. Inledningsvis konstaterar han att framtiden redan, i viss mån, är här. Men också att det lång väg kvar till ett transportsystem som kan härbärgera autonoma fordon i större omfattning.

– Vi är bara en del i det omfattande utredningsarbetet och vårt huvudmål har varit att bevaka rätten och tillgången till bilens digitala innehåll. I stort har utredaren hörsammat våra synpunkter kring tillgänglighet och nuvarande, konkurrensreglerande, regelverk för eftermarknaden, konstaterar Tommy Letzén.

Utredningen ger även förslag på åtgärder som behöver göras på längre sikt. Tommy Letzén håller med utredaren om att en säker utveckling av automatiserade transporter är en förutsättning för att få acceptans för denna teknik i samhället.

Mest intressant är utvecklingen av automatiseringen inom yrkestrafiken samt för delade och kollektiva transporter. Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag.

En del frågor kvarstår att lösa som är på basal men internationell nivå där definitionsfrågor runt begreppet ”förare”, vilka ansvarsfrågor såsom säkrande av last och passagerare, bilens kondition skall ligga på vem. Samt vilket ansvar skall finnas kvar hos bilägaren i det ögonblick hen nyttjar det självkörande systemet.

- Det är viktigt att understryka att även om vi i framtiden kommer att ha ett större inslag av självkörande fordon, så måste det finnas plats för transporter av såväl människor som gods även i våra städer. Vi har ett grundläggande mobilitetsbehov som samhället måste se till att underlätta, avslutar Tommy Letzén.


Utredningen föreslår bland annat:
• Ökade möjligheter till försök med fordon utan förare
• Nytt ansvarssystem med bland annat ägaransvar
• Introduktion av helt automatiserade motorredskap klass II i
• 20 km/t eller gångfart utan tillstånd till försöksverksamhet.
• Krav på lagring av vissa data för fordon med både manuell och automatiserad körningKälla: MRF


Skriv utBilden är en visionsillustration.
Bilden är en visionsillustration.

Framtidens Malmö i storstadsförpackning

I framtidens gröna, täta och integrerade Malmö är lättillgänglig infrastruktur en nyckelfaktor. Genom ”Storstadspaketet” kommer stadens infrastruktur och...

Läs mer
Malux transport
Preem raffinaderi i Göteborg.

Flytande koldioxid snart i hamn

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur...

Läs mer
Pacetell
Cyklister och fotgängare på bilens högra sida är svåra att upptäcka för den som kör lastbil.

Mercedes-Benz lanserar eftermontering av dödvinkelassistent för tunga lastbilar

Cyklister och fotgängare på bilens högra sida är svåra att upptäcka...

Läs mer
Vattenfall


Linköpings första mack för flytande biogas invigd

Torsdagen den 25 juni, invigdes Svensk Biogas första tankstation för både flytande...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se