Facebook


Instagram

Mer pengar till fiberanslutningar i Härjedalen


2021-11-17

Bild: Emma Dahl

Fiberanslutningar blir alltmer efterfrågat i Härjedalens hem och fritidshus. Parallellt finns högt ställda mål om den svenska bredbandsutbyggnaden med visionen om ett helt uppkopplat Sverige 2025. För att uppnå målen och möjliggöra för att möta den ökade efterfrågan har Härjeåns tillsammans med Härjedalens kommun sökt och beviljats stöd för utbyggnaden från Post- och telestyrelsen (PTS).

– Det har gjorts ett gediget arbete med ansökan i samarbete med kommunen. Det är givetvis fantastiska nyheter att vi nu kan möjliggöra för fler anslutningar i byar där det tidigare inte varit ekonomiskt hållbart, säger Anna-Maria Molin, chef för strategi och planering Härjeåns.

Härjeåns ser fibernätet som en fundamental del i utvecklingen av landsbygden där bland annat Härjedalens kommuns omsorgstjänster går mot digitalisering och arbete i hemmet eller fritidshuset blir allt vanligare. Det ställer givetvis krav på en stabil och driftsäker bredbandslösning. Investeringsstödet som beviljats möjliggör bland annat för att hålla ner kostnader för kunderna i de glesare byarna där det är långt mellan fastigheterna.

– Många förknippar fibernätet med att koppla upp fjällstugan för att kunna streama film, men flera av tjänsterna som nyttjar nätet kan vara livsviktiga och kommer att bli allt viktigare i takt med att samhället digitaliseras. Därför har arbetet med att söka projektmedel tillsammans med kommunen varit en viktig del där vi nu är oerhört glada att kunna skapa förutsättningar för anslutningar på landsbygden där det annars kanske inte är en ekonomisk möjlighet, säger Anna-Maria Molin.

Trots stödet så kommer det att ta lång tid att bygga ut fibernätet fullt ut och framgången bygger på kundernas intresse för att anslutas; en viss del av hushållen i varje område behöver avtala om en anslutning för att arbetet ska kunna påbörjas. Nu arbetar man för att lägga upp en långsiktig plan för utbyggnaden. Det innefattar upphandlingar såväl som att nå ut till hushållen och få in intresseanmälningar så att anslutningarna i de aktuella områdena kan göras på ett både tids- och kostnadseffektivt sätt.

– Det är ett stort arbete som ligger framför oss och det kommer att ta flera år att genomföra. Vi har redan idag ett oerhört tryck och jobbar hårt med att möta den stora efterfrågan som finns. Vi ser positivt på framtiden och fiberutvecklingen i Härjedalen, avslutar Anna-Maria Molin.


Källa: Härjeåns


Skriv ut





Smart depåladdning från ABB för Göteborgs nya elbussar

Västtrafik fortsätter sin storsatsning på elbussar för att bygga framtidens attraktiva och hållbara städer. När ytterligare 137 elbussar börjar rulla på...

Läs mer
Zinga


Mer pengar till fiberanslutningar i Härjedalen

Fiberanslutningar blir alltmer efterfrågat i Härjedalens hem och fritidshus. Parallellt...

Läs mer
Mttsweden
Goga Kushtrim, kundansvarig på Wexnet.

Fiberutbyggnaden i Ingelstad och Vislanda klart

Ännu en milstolpe är nådd, och sedan oktober har även Ingelstad och Vislanda...

Läs mer
Vattenfall


Flexibel snabbladdning av elbilar testas i Riksgränsen

Vattenfall Eldistribution vill bidra till att skynda på anslutning av laddinfrastruktur...

Läs mer
Zugol 550
Över 80 miljoner kronor av statens bredbandsstöd hamnar på Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård.

Miljonregn till bredbandsutbyggnad i Norrtälje kommun

Över 80 miljoner kronor av statens bredbandsstöd för 2021 hamnar i Norrtälje...

Läs mer


Mest lästa




















HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se