Facebook


Instagram

Historiskt stadsbyggnadsprojekt:

Forsen leder utredning när Uppsala får ny spårväg


2022-01-21

Spårvägen längs Dag Hammarskjölds väg (bilden är en illustration).
Bild: White Arkitekter
Spårvägen längs Dag Hammarskjölds väg (bilden är en illustration).

En helt ny spårväg som förändrar infrastrukturen för hela södra Uppsala. Det blir verklighet när en sträcka på 17 kilometer invigs i slutet av decenniet. Och Forsen har dubbla uppdrag redan i utredningsskedet.
– Vi ingår i projektledningen, där vi är beställarstöd vid utredningen av hur sträckningen av spårvägen ska se ut, med fokus på anläggningar och broar. Dessutom leder vi det block som ska ta fram de miljötillstånd och dispenser som krävs, säger Maria Leander projektledare på Forsen.

Inom projektet Uppsala spårväg pågår arbetet med att utreda och förbereda för en framtida spårväg, som sträcker sig från centrala staden och söderut. Den är tänkt att passera Rosendal, Gottsunda, Ulleråker och Ultuna fram till Bergsbrunna, där en ny järnvägsstation är planerad. Trafikstart är beräknad till 2029.

– I vårt uppdrag som beställarstöd ingår bland annat att leda och samordna projektörer och andra experter. Vi granskar ritningar och utredningar och vi hjälper till att ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling av konsulter, säger Maria Leander.

I uppdraget ingår även tidsplanering och framtagning av budget och kalkyl samt stöd vid arbetet med produktionsplaner.
– Spårvägen passerar flera utvecklingsområden och det är många komplexa utmaningar av olika karaktär. Vi utreder hur det ska byggas och leder arbetet med att ta fram gestaltningsförslag och skisser. Här är det viktigt att inte gå ner för mycket i detaljnivå innan det definitiva byggbeslutet är fattat. Nästa steg är att detaljplanen ska gå ut på samråd respektive granskning.

Uppsala Spårväg är ett historiskt stadsbyggnadsprojekt, som påverkar både den befintliga stadsmiljön och naturen. Forsen leder arbetet med att ta fram de anmälningar och tillstånd som behövs. Detta innefattar bland annat att inventera växt- och djurarterna längs banans sträckning, ta fram lösningar och söka dispenser där det krävs.

Ytterligare en utmaning är att grundvattnet i området har ett riksintresse som dricksvattenresurs. Därför krävs det mycket anpassning och särskilda tekniker vid grundläggningen av spårvägen.

– Vi planerar att gå igenom extremt känsliga miljöer. Då är ett professionellt arbete med tillståndsansökningar en grundförutsättning och här har Forsen en jätteviktig roll, säger Mario Rivera, huvudprojektledare hos uppdragsgivaren Uppsala kommun.

Han berättar att Uppsala Spårväg bara är en del i ett större Uppsalapaket, som kommunen driver i samarbete med Trafikverket och som bland annat innefattar ombyggnad av Uppsala central, den nya stationen Uppsala Södra samt två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm.

– Genom att skapa förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser sätter vi grunden för den framtida utvecklingen. Och Forsens stora erfarenhet är ett bra stöd.


Källa: Forsen

Skriv utDen södra utbyggnaden av metrolinjen M4 inkluderar fem nya underjordiska stationer i Sydhavn.

Vossloh säkerställer långsiktiga tågförbindelser på Köpenhamns M4-linje till Sydhavn

Köpenhamns metrolinje M4, som kopplar ihop Cityringen med Sydhavn, beräknas stå...

Läs mer
SBS Betong 550
Utbyggnaden av Tvärbanan blir åtta kilometer lång och utefter banan ska likriktarstationerna byggda av Omexom förse spårvagnarna med ström och i slutändan ge resenärerna i norra Stockholm ett hållbart alternativt att ta sig från hemmet till skola och arbete.

Omexom bygger likriktarstationer till Tvärbanan i Stockholm

Omexom har vunnit förtroendet att ansvara för leverans av alla likriktarstationer i...

Läs mer
Längre godståg bidrar till klimatmålen.

Fullastat 838 meter långt tåg testkördes från Malmö till Frövi

Söndag den 8 maj testkörde Trafikverket ett fullastat tåg på sträckan...

Läs mer


Snabbtåget till och från Stockholm är tillbaka

SJs snabbtåg mellan Dalarna och Stockholm är återigen i trafik efter ett...

Läs mer


NRC vinner järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland Väst

NRC Group tilldelades idag järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland...

Läs mer


Mälartåg på rätt spår

April månad har varit den bästa månaden hittills sen MTR tog över driften av...

Läs mer


Hela Jämtland gynnas när SJ ökar trafiken till och från Sundsvall

I december ökar SJ antalet avgångar mellan Stockholm och Sundsvall. De nya tågen...

Läs mer
Infranord spårriktare

ECM-certifiering ger Infranord ökade affärsmöjligheter

Infranord AB har certifierats för ECM-funktionerna ledning, utveckling, styrning och utfö...

Läs mer


Iterio bakom bilfritt Djurgården

15 miljoner besökare årligen och en trafiksituation som beskrivs som kaotisk. Iterio...

Läs mer


SJ startar trafiknära underhåll i egen regi

Den 1 februari startade SJ i egen regi trafiknära underhåll av fordonen X40 och X55. En...

Läs mer


Hector Rail kör nattågstrafiken till kontinenten för SJ

September 2022 startar Hector Rail att köra nattåg mellan Malmö och Padborg, en...

Läs mer


Förbättrad punktlighet på pendeltågen

Under första kvartalet 2022 var 92 procent av pendeltågen punktliga. Jämfört...

Läs mer


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se