Facebook


Instagram

Fullastat 838 meter långt tåg testkördes från Malmö till Frövi


2022-05-12

Längre godståg bidrar till klimatmålen.
Bild: Kaspar Dudzik
Längre godståg bidrar till klimatmålen.

Söndag den 8 maj testkörde Trafikverket ett fullastat tåg på sträckan mellan Malmö och Frövi i Örebro län, som var nästan 1 kilometer långt, med 72 vagnar. I dag tillåts endast 630 meter långa tåg på de flesta banorna. Längre, tyngre och större godståg ökar lastkapaciteten och bidrar till en hållbar och attraktiv godstrafik på järnväg.

Att öka kapaciteten för godstransporter på järnväg är angeläget och är en av förutsättningarna för att möjliggöra överflyttningen av gods från väg till järnväg och sjöfart. Marknaden för godstransporter är starkt konkurrensutsatt och om järnvägen ska kunna hävda sig, både pris- och kvalitetsmässigt, behövs innovationer och lösningar som på sikt bidrar till att öka lönsamheten för branschen.

– Att köra längre tåg ger ett avsevärt lyft för den klimatsmarta järnvägen. Det är kostnadseffektivt och möjliggör konkurrens med lastbil på en extremt konkurrensutsatt marknad, säger Michel Gabrielsson projektledare på Trafikverket.


Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter på järnväg
Förutsättningar för helgens körning kan sammanfattas som ett enda lok, tåglängd 838 meter, vagnvikt 2024 ton och hastighet upp till 120 km/h. Tåget var sammansatt av 24 ledade kombivagnar med 48 påhängsvagnar (semitrailer), fullastade med Coops varor. En testkörning med ett 832 meter långt tåg genomfördes redan förra året från Maschen i Tyskland till Malmö, men då bara i 100 km/h. En annan skillnad är att helgens tåg drogs av ett 4-axligt lok, som är vanligt förekommande, medan testtåget förra året drogs av ett tyngre 6-axligt lok.


Längre godståg bidrar till klimatmålen
Resor och transporter är nödvändiga för att ett samhälle ska fungera och en förutsättning för ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. Till år 2050 väntas godstransporterna ha ökat med 80 procent och persontransporterna med 50 procent inom EU.

I dag tillåter Trafikverket endast 630 meter långa tåg på de flesta banorna, med undantag för exempelvis Malmbanan mellan Narvik och Luleå där tågen får vara 750 meter långa. Långa tåg tillåts i flera länder exempelvis i Finland, Danmark, Tyskland och Frankrike. EU har dessutom beslutat att trafikering av minst 740 meter långa tåg ska vara möjligt på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) senast 2030. Längre tåg ökar bankapaciteten vilket är särskilt viktigt med tanke på hur trångt det är på spåren. Det skulle även bidra till ökad punktlighet, både för person- och godstrafik.


Många parter i samverkan
Inom järnvägsforskningen samverkar många partners inom infrastruktur, industri och akademi. I helgens test kördes tåget av tågoperatören TX Logistik och Coop hade vagnarna lastade med varor. Trafikverket planerar för fortsatta tester i Sverige, inklusive ytterligare bromsprov, för att visa på möjligheten att öka kapaciteten med hjälp av längre, tyngre och snabbare godståg.


Källa: Trafikverket

Skriv utDen södra utbyggnaden av metrolinjen M4 inkluderar fem nya underjordiska stationer i Sydhavn.

Vossloh säkerställer långsiktiga tågförbindelser på Köpenhamns M4-linje till Sydhavn

Köpenhamns metrolinje M4, som kopplar ihop Cityringen med Sydhavn, beräknas stå...

Läs mer
SBS Betong 550
Utbyggnaden av Tvärbanan blir åtta kilometer lång och utefter banan ska likriktarstationerna byggda av Omexom förse spårvagnarna med ström och i slutändan ge resenärerna i norra Stockholm ett hållbart alternativt att ta sig från hemmet till skola och arbete.

Omexom bygger likriktarstationer till Tvärbanan i Stockholm

Omexom har vunnit förtroendet att ansvara för leverans av alla likriktarstationer i...

Läs mer
Längre godståg bidrar till klimatmålen.

Fullastat 838 meter långt tåg testkördes från Malmö till Frövi

Söndag den 8 maj testkörde Trafikverket ett fullastat tåg på sträckan...

Läs mer


Snabbtåget till och från Stockholm är tillbaka

SJs snabbtåg mellan Dalarna och Stockholm är återigen i trafik efter ett...

Läs mer


NRC vinner järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland Väst

NRC Group tilldelades idag järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland...

Läs mer


Mälartåg på rätt spår

April månad har varit den bästa månaden hittills sen MTR tog över driften av...

Läs mer


Hela Jämtland gynnas när SJ ökar trafiken till och från Sundsvall

I december ökar SJ antalet avgångar mellan Stockholm och Sundsvall. De nya tågen...

Läs mer
Infranord spårriktare

ECM-certifiering ger Infranord ökade affärsmöjligheter

Infranord AB har certifierats för ECM-funktionerna ledning, utveckling, styrning och utfö...

Läs mer


Iterio bakom bilfritt Djurgården

15 miljoner besökare årligen och en trafiksituation som beskrivs som kaotisk. Iterio...

Läs mer


SJ startar trafiknära underhåll i egen regi

Den 1 februari startade SJ i egen regi trafiknära underhåll av fordonen X40 och X55. En...

Läs mer


Hector Rail kör nattågstrafiken till kontinenten för SJ

September 2022 startar Hector Rail att köra nattåg mellan Malmö och Padborg, en...

Läs mer


Förbättrad punktlighet på pendeltågen

Under första kvartalet 2022 var 92 procent av pendeltågen punktliga. Jämfört...

Läs mer


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se