Facebook


Instagram

Höstens slemmiga fara är här


2022-10-30

Bild: Mikael Ullén

Löven som faller ner gör vägar och gång- och cykelvägar hala. När löven faller ner på järnvägen är det inte ovanligt att det bildas spårhalka. Trafikverket är beredd. Men spårhalkan kan inte elimineras helt.

Spårhalka, även kallad lövhalka, är främst ett problem under hösten och orsakas av fallande löv och barr som krossas av tågens hjul. Kvar blir en beläggning som är väldigt hal, särskilt i kombination med fukt och låg temperatur. Trots att Trafikverket har god beredskap och bekämpar spårhalka så inträffar det att tåg blir stillastående ett tag innan halkbekämpning kan sättas in.


Röjer vegetation, tvättar spåren och stryker på friktionsmedel

Trafikverket arbetar med beredskap och bekämpning av spårhalka och har en bra bild av var det brukar uppstå spårhalka. Det är ofta i uppförsbackar, vid tågsignaler och vid perronger. Med minskad hastighet blir det svårare för tågen att komma förbi en sträcka med spårhalka.

För att förebygga spårhalka röjer Trafikverket vegetation för att undvika att löv ska falla ner på järnvägen. Ett friktionsmedel läggs ut på rälsen, antingen från fordon eller manuellt. Detta görs främst kvälls- och nattetid, ett par gånger i veckan upp till flera gånger dagligen beroende på banans trafikmängd och tid på säsongen. På vissa sträckor bekämpas spårhalkan med ång- och högtryckstvätt.

Hur mycket förebyggande åtgärder som behövs är beroende av vädret. Regn och blåst bidrar till mer spårhalka. Trafikverket följer väderprognosen noggrant.


Tunga tåg
Flera järnvägsföretag arbetar systematiskt med att förebygga spårhalka genom viktreducering av tågen. Trafikverket kan även fatta beslut att begränsa vagnvikter för att upprätthålla kvalitet och funktion i järnvägssystemet om det krävs. Trafikverket och tågföretagen arbetar tillsammans för att identifiera kritiska platser inför höstarna och har planerat och arbetat med förebyggande åtgärder sedan sommaren.

– Spårhalka går inte att eliminera helt och hållet. Halkbekämpning är en del av åtgärderna. Kommunikationen och information mellan trafikledning och lokförare är viktig. Viktreducering av tågen är en annan. Andra viktiga åtgärder är utbildning och information kring hala spår till lokförare, säger Sören Stark, nationell samordnare för beredskapsplaner på Trafikverket.


Källa: Trafikverket

Tipsa en vän Skriv utOmexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av...

Läs mer
Elmia Nordic Rail
Lindesbergs station under 1940-talet. Bilden illustrerar hur många järnvägsstationer såg ut före nedmonteringen av trädgårdsanläggningarna som inleddes på 1950-talet.

Järnvägen fick Sverige att grönska

När stambanorna byggdes i Sverige var det också ett trädgårdsprojekt i stor...

Läs mer
Nytt stationshus östra fasaden (bilden är en illustration).

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden...

Läs mer

Inhouse Tech projekterar och konstruerar broar längs Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och...

Läs mer


SL har rustat Östermalmstorgs tunnelbanestation för 50 år framåt

Den 19 januari blev arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket...

Läs mer
Visionsbild över den nya tunnelbanestationen Hagastaden (bilden är en illustration).

KONE utrustar nya Hagastadens tunnelbanestation i Stockholm

KONE Corporation, en global ledare inom hiss- och rulltrappsbranschen, har ingått avtal med...

Läs mer


Persontågens punktlighet försämrades 2022

Tillförlitligheten för persontågen fortsätter att minska och nådde 2022...

Läs mer


Vy Tågs personal får toppbetyg av resenärerna

Varje år genomför Trafikverket en undersökning för att följa upp och...

Läs mer
ER1 i  Tåg i Bergslagens färger (bilden är en illustration).

Alstom vinner svenskt underhållskontrakt med VR för en flotta på 30 regionaltåg

Alstom har fått ett förnyat kontrakt med VR för underhåll av 30...

Läs mer

Skanska förbättrar tunnelbanestation i New York, USA, för 750 miljoner

Skanska har tecknat kontrakt med Metropolitan Transportation Authority om att förbättra...

Läs mer


Positivt resultat för utbildningar till järnvägstekniker

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora...

Läs mer


Railcare förändrar organisationen i entreprenadverksamheten

Railcare Group anpassar sin organisation för att optimera personalresurserna inom...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se