Facebook


Instagram

Norconsult utreder nytt stickspår för frakt av flytande koldioxid


2022-11-03

Bild: Växjö Energi

Växjö Energi AB planerar ett nytt järnvägsstickspår på sin anläggning i syfte att kunna frakta flytande koldioxid på tåg. Norconsult utreder nu förutsättningarna för det nya stickspåret, där flera kompetenser ingår.

Växjö Energi siktar på att ha en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning i drift på Sandviksverket år 2027 och fånga in cirka 180 000 ton koldioxid årligen. Genom att fånga in den förnybara koldioxid som släpps ut kan Växjö Energi bidra till negativa utsläpp, det vill säga att atmosfären tvättas på koldioxid och att verksamheten blir klimatpositiv.

Växjö Energi har en inlandsposition och inte direkt närhet till en hamn, vilket innebär att den flytande koldioxiden ska fraktas via tåg och vidare med båt. Därför utreds just nu möjligheten till nytt stickspår från sin anläggning till relevant hamn. Uppdraget utförs i samverkan med Norconsult, där Göran Kannerby är uppdragsledare.

– Stickspåret kommer att vara ca 300 meter långt och ansluta till befintlig järnväg som passerar strax utanför Växjö Energis produktionsanläggning. Vårt uppdrag omfattar bland annat bana/spår, mark, signal och kontaktledning. Men även el/lågspänning, tele, miljö, BPU och buller ingår. En helhetslösning som både vi, Växjö Energi och den tilltänkta tågoperatören är nöjda med berättar Göran.

Uppdraget omfattar en förstudie av förutsättningar för det nya stickspåret inför projektering. Utredningen ska beskriva förutsättningar och hur stickspåret bör utformas och anslutas till den närliggande järnvägen, vad som behöver utredas vidare, vilka järnvägstekniker som ingår, samt en budgetkalkyl för en eventuellt kommande projektering samt byggnation av spåret.

– Vi är precis färdiga med förstudien, där vår analys har lett fram till tre olika alternativ. Kravet på framkomlighet till en närliggande hamn är en utmaning eftersom infrastrukturen till dessa är ansträngd redan idag, säger Göran.

Tågen som ska frakta koldioxid från produktionsanläggningen i Växjö beräknas kunna rulla på det nya stickspåret år 2027.


Källa: Norconsult

Tipsa en vän Skriv utOmexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av...

Läs mer
Elmia Nordic Rail
Lindesbergs station under 1940-talet. Bilden illustrerar hur många järnvägsstationer såg ut före nedmonteringen av trädgårdsanläggningarna som inleddes på 1950-talet.

Järnvägen fick Sverige att grönska

När stambanorna byggdes i Sverige var det också ett trädgårdsprojekt i stor...

Läs mer
Nytt stationshus östra fasaden (bilden är en illustration).

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden...

Läs mer

Inhouse Tech projekterar och konstruerar broar längs Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och...

Läs mer


SL har rustat Östermalmstorgs tunnelbanestation för 50 år framåt

Den 19 januari blev arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket...

Läs mer
Visionsbild över den nya tunnelbanestationen Hagastaden (bilden är en illustration).

KONE utrustar nya Hagastadens tunnelbanestation i Stockholm

KONE Corporation, en global ledare inom hiss- och rulltrappsbranschen, har ingått avtal med...

Läs mer


Persontågens punktlighet försämrades 2022

Tillförlitligheten för persontågen fortsätter att minska och nådde 2022...

Läs mer


Vy Tågs personal får toppbetyg av resenärerna

Varje år genomför Trafikverket en undersökning för att följa upp och...

Läs mer
ER1 i  Tåg i Bergslagens färger (bilden är en illustration).

Alstom vinner svenskt underhållskontrakt med VR för en flotta på 30 regionaltåg

Alstom har fått ett förnyat kontrakt med VR för underhåll av 30...

Läs mer

Skanska förbättrar tunnelbanestation i New York, USA, för 750 miljoner

Skanska har tecknat kontrakt med Metropolitan Transportation Authority om att förbättra...

Läs mer


Positivt resultat för utbildningar till järnvägstekniker

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora...

Läs mer


Railcare förändrar organisationen i entreprenadverksamheten

Railcare Group anpassar sin organisation för att optimera personalresurserna inom...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se