Facebook


Instagram

Positivt resultat för utbildningar till järnvägstekniker


2023-01-16

Bild: Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora behovet av kompetensförsörjning därför välkomnar Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ Norrbottens satsning på järnvägsutbildningar. MYH har tilldelat Luleå kommun tre utbildningar som är viktiga för Sveriges järnvägs utveckling; Bantekniker, Kontaktledningstekniker samt Signaltekniker.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har publicerat vilka yrkeshögskoleutbildningar som beviljats medel att starta 2023.

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora behovet av kompetensförsörjning därför välkomnar Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ Norrbottens satsning på järnvägsutbildningar och att MYH beviljat ansökningarna. MYH har tilldelat Luleå kommun tre utbildningar som är viktiga för Sveriges järnvägs utveckling, de tre olika utbildningarna som finns för Järnvägstekniker: Bantekniker, Kontaktledningstekniker samt Signaltekniker.

– Satsningarna på järnvägen är rekordstora och ska vi komma tillrätta med det eftersläpande järnvägsunderhållet och göra järnvägen mer robust och tillförlitlig när allt fler väljer järnvägen som transportmedel måste det finns möjlighet för våra medlemmar att finna nya medarbetare med rätt kompetens! Den som läser en yrkeshögskoleutbildning har stora förutsättningar att gå direkt till en anställning efter avslutat utbildning, säger Susanne Andersson Branschansvarig FSJ.

Positivt är att det även beviljats medel för att läsa till Kontaktledningstekniker i Nässjö då behovet av denna yrkesgrupp är skriande stort.

Totalt beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan 35 000 platser - varav närmare 11 000 med start hösten 2023. Men det räcker inte! Med tanke på implementeringen av det nya omställningsstudiestödet behöver regeringen tillsätta mer medel så vi får fler utbildningsplatser till järnvägstekniker yrkena över hela landet, vi saknar fortfarande järnvägstekniska utbildningar runt Mälardalen.


Källa: Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Tipsa en vän Skriv utOmexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av...

Läs mer
Elmia Nordic Rail
Lindesbergs station under 1940-talet. Bilden illustrerar hur många järnvägsstationer såg ut före nedmonteringen av trädgårdsanläggningarna som inleddes på 1950-talet.

Järnvägen fick Sverige att grönska

När stambanorna byggdes i Sverige var det också ett trädgårdsprojekt i stor...

Läs mer
Nytt stationshus östra fasaden (bilden är en illustration).

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden...

Läs mer

Inhouse Tech projekterar och konstruerar broar längs Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och...

Läs mer


SL har rustat Östermalmstorgs tunnelbanestation för 50 år framåt

Den 19 januari blev arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket...

Läs mer
Visionsbild över den nya tunnelbanestationen Hagastaden (bilden är en illustration).

KONE utrustar nya Hagastadens tunnelbanestation i Stockholm

KONE Corporation, en global ledare inom hiss- och rulltrappsbranschen, har ingått avtal med...

Läs mer


Persontågens punktlighet försämrades 2022

Tillförlitligheten för persontågen fortsätter att minska och nådde 2022...

Läs mer


Vy Tågs personal får toppbetyg av resenärerna

Varje år genomför Trafikverket en undersökning för att följa upp och...

Läs mer
ER1 i  Tåg i Bergslagens färger (bilden är en illustration).

Alstom vinner svenskt underhållskontrakt med VR för en flotta på 30 regionaltåg

Alstom har fått ett förnyat kontrakt med VR för underhåll av 30...

Läs mer

Skanska förbättrar tunnelbanestation i New York, USA, för 750 miljoner

Skanska har tecknat kontrakt med Metropolitan Transportation Authority om att förbättra...

Läs mer


Positivt resultat för utbildningar till järnvägstekniker

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora...

Läs mer


Railcare förändrar organisationen i entreprenadverksamheten

Railcare Group anpassar sin organisation för att optimera personalresurserna inom...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se