Facebook


Instagram

Sena besked har satt käppar i hjulen för tågtrafiken under T23


2023-05-26

Bild: APM Terminals Gothenburg

Under det senaste året har tågtrafiken i Sverige inneburit stora utmaningar för såväl privatpersoner som godstransportörer till följd av försenade besked och osäkerhet kring tågplaneringen. Inför T23 (tågplanen för år 2023) implementerades ett nytt tågplaneringssystem av Trafikverket, med syfte att förbättra förutsättningarna för att planera och ge plats åt både trafik och banarbeten. Tyvärr har införandet av det nya systemet inte varit utan problem.

De försenade beskeden, i kombination med flera omfattande banarbeten och bristen på tillgängliga ad hoc-tider har skapat betydande utmaningar för tågoperatörerna och deras förmåga att effektivt planera och genomföra godstransporter via järnvägen. Tågspeditören Vänerexpressen, som ansvarar för 22 avgångar i veckan från APM Terminals i Göteborg, vittnar om att planeringen inför T23 blev kraftigt försenad.

”Vi fick vår tidtabell först två veckor innan tågen skulle börja rulla. Denna brist på förutsägbarhet och sena besked har skapat tröghet i systemet, där vi ibland har tvingats ställa in tåg och hitta andra lösningar med betydligt dyrare produktion, säger Per Kristiansson, VD på Vänerexpressen.

Enligt Per Kristiansson, VD för Vänerexpressen, har svårigheten att få ad hoc-tider även gjort dem försiktiga med att ta emot nya kunder. Han understryker dock samtidigt vikten av att modernisera och upprusta järnvägsinfrastrukturen för att möta förväntningarna och efterfrågan på järnvägstransport.

Räknar med merkostnader och miljöbelastning fram till hösten

Även containertransportföretaget Ancotrans, som har dagliga avgångar till och från APM Terminals Gothenburg, upplever liknande utmaningar.

”Tågoperatören har haft svårt att planera för rätt kapacitet och att få extrainsatta tåg med kort varsel. Det leder till att vi tvingas omdirigera en betydande del av våra transporter till lastbil, vilket har resulterat i ökade kostnader och negativ miljöpåverkan”, säger Daniel Karlsson, Branch Manager på Ancotrans.

”Jag vill samtidigt poängtera vikten av APM Terminals flexibla järnvägsoperation, som har mildrat det senaste årets utmaningar”.

Trots de förseningar och svårigheter som har påverkat tågtrafiken under T23, förväntar sig både Vänerexpressen och Ancotrans att situationen kommer att ljusna framåt hösten. Flera stora banarbeten förväntas vara klara till midsommar, vilket förbättrar förutsättningarna för normalisering av tågtrafiken.

”Det är högt tryck på järnvägslösningar och tillsammans med våra partners erbjuder vi en riktigt bra produkt, så vi förväntar oss att volymerna ska hämta sig”, avslutar Daniel Karlsson.


Källa: APM Terminals Gothenburg


Tipsa en vn Skriv ut

Det är dags för landbroar

Som vi med glädje kunde konstatera i förra veckan ser vi äntligen rö...

Läs mer


Regeringen sätter fokus på förbättring av det svenska järnvägsnätet

Med hösten runt hörnet rivstartar Tågföretagen återgången till...

Läs mer
Ulefos
system-of-systems

Positiv utveckling och spännande innovationsnominering

Railway Metrics and Dynamics (RMD) omsättning har börjat ta fart och bolaget har under...

Läs mer


Företag vill se satsningar på infrastruktur och hållbara transporter

Transporterna väntas öka på vägar, järnväg och till sjöss under...

Läs mer


Sena besked har satt käppar i hjulen för tågtrafiken under T23

Under det senaste året har tågtrafiken i Sverige inneburit stora utmaningar fö...

Läs mer


SVEAB Järnväg får ytterligare uppdrag inom projekt ALEX

Efter att ha bytt två plankorsningar under projektets pilotfas har SVEAB Järnväg nu...

Läs mer


Vi rustar för den gröna omställningen

Godsjärnvägen har en avgörande betydelse för många svenska industrifö...

Läs mer


Infranord bygger ny bangård i Kiruna

Infranord har fått i uppdrag av LKAB att bygga en ny bangård i anslutning till...

Läs mer
Lokverkstaden i Långsele är strategiskt belägen vid norra stambanan. 

Höga krav på elmateriel i tuff järnvägsmiljö

Vibrationer, rörelse, damm och smuts gör att järnvägsfordon innebär en...

Läs mer


Svevia reparerar Torpabron i Lilla Edet

Torpabron över Slumpån längs E45 genom Lilla Edet behöver repareras. Svevia...

Läs mer


Norconsult tar fram väg- och järnvägsplan med barnperspektiv

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram en väg- och järnvägsplan för...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se