Facebook


Instagram

Skyddstopp mot ensamarbete på Stockholms pendeltåg


2022-01-18

Bild: Fackförbundet ST

ST Pendeln har idag meddelat trafikoperatören MTR att skyddsombudsstopp råder enligt Arbetsmiljölagen gällande ensamarbete på pendeltågstrafiken i Stockholm. Beslutet att införa ensamarbete, som Region Stockholm fattade i somras, strider mot ett gällande regeringsavgörande som förbjuder ensamarbete på pendeltågen.

Region Stockholms trafiknämnd fattade den 15 juni beslut om att avskaffa tågvärdarna på pendeltågen och ersätta dem med kameraövervakade dörrar på tågen. Sedan dess har operatören MTR arbetat för att införa det nya systemet med målet att införa ensamarbete under 2022.

Men redan 2006 avgjorde regeringen - som högsta instans - en tvist mellan skyddsombudet och den dåvarande operatören Citypendeln, och förbjöd Citypendeln att framföra pendeltågen om de inte var bemannade utöver lokföraren.

– Det gäller fortfarande, och därmed strider Region Stockholms beslut mot ett regeringsbeslut. Om ensamarbetet införs ska MTR betala böter för brott mot Arbetsmiljölagen. Att det är en annan operatör idag spelar ingen roll för så enkelt kan man inte runda Arbetsmiljölagen, säger Roger Delin, ordförande för ST Pendeln.

Skyddsombuden har varnat för att kameraövervakning inte fullt ut kan ersätta den roll som tågvärdarna har, och att det innebär stora risker för passagerarna om tågen körs med bara lokförare ombord.

– En ensam lokförare har svårt att hantera en akut situation eller incidenter som kan uppstå ombord. En dag när allt är som det ska vara, då kan kameraövervakade dörrar fungera. Tyvärr vet vi att så ser inte alla dagar ut. Det inträffar tekniska fel, akuta sjukdomsfall, och våldshandlingar. Att ta bort tågvärdarna utan att ha utrett konsekvenserna för säkerheten ombord ordentligt är inte acceptabelt, säger Roger Delin, ordförande för ST Pendeln.

ST Pendeln har därför idag meddelat MTR att skyddstopp mot ensamarbete föreligger inom pendeltågstrafiken. Arbetsgivarens inställning är att man följer ett beslut som uppdragsgivaren Region Stockholm har fattat. Fackförbundet ST anser att det är anmärkningsvärt att det är den politiska beslutsnivån som driver på för att försämra villkoren för såväl resande som anställda inom kollektivtrafiken.

– Region Stockholm har fattat sitt beslut utan att ens nämna det tidigare regeringsbeslutet i sitt underlag. Det är mycket märkligt och vittnar om såväl okunskap som ointresse om de demokratiska spelreglerna. Vi måste kunna ställa högre krav på våra upphandlande offentliga institutioner. Vi förväntar oss att regionen rättar sitt tidigare beslut, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.


Källa: Fackförbundet ST

Skriv utDen södra utbyggnaden av metrolinjen M4 inkluderar fem nya underjordiska stationer i Sydhavn.

Vossloh säkerställer långsiktiga tågförbindelser på Köpenhamns M4-linje till Sydhavn

Köpenhamns metrolinje M4, som kopplar ihop Cityringen med Sydhavn, beräknas stå...

Läs mer
SBS Betong 550
Utbyggnaden av Tvärbanan blir åtta kilometer lång och utefter banan ska likriktarstationerna byggda av Omexom förse spårvagnarna med ström och i slutändan ge resenärerna i norra Stockholm ett hållbart alternativt att ta sig från hemmet till skola och arbete.

Omexom bygger likriktarstationer till Tvärbanan i Stockholm

Omexom har vunnit förtroendet att ansvara för leverans av alla likriktarstationer i...

Läs mer
Längre godståg bidrar till klimatmålen.

Fullastat 838 meter långt tåg testkördes från Malmö till Frövi

Söndag den 8 maj testkörde Trafikverket ett fullastat tåg på sträckan...

Läs mer


Snabbtåget till och från Stockholm är tillbaka

SJs snabbtåg mellan Dalarna och Stockholm är återigen i trafik efter ett...

Läs mer


NRC vinner järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland Väst

NRC Group tilldelades idag järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland...

Läs mer


Mälartåg på rätt spår

April månad har varit den bästa månaden hittills sen MTR tog över driften av...

Läs mer


Hela Jämtland gynnas när SJ ökar trafiken till och från Sundsvall

I december ökar SJ antalet avgångar mellan Stockholm och Sundsvall. De nya tågen...

Läs mer
Infranord spårriktare

ECM-certifiering ger Infranord ökade affärsmöjligheter

Infranord AB har certifierats för ECM-funktionerna ledning, utveckling, styrning och utfö...

Läs mer


Iterio bakom bilfritt Djurgården

15 miljoner besökare årligen och en trafiksituation som beskrivs som kaotisk. Iterio...

Läs mer


SJ startar trafiknära underhåll i egen regi

Den 1 februari startade SJ i egen regi trafiknära underhåll av fordonen X40 och X55. En...

Läs mer


Hector Rail kör nattågstrafiken till kontinenten för SJ

September 2022 startar Hector Rail att köra nattåg mellan Malmö och Padborg, en...

Läs mer


Förbättrad punktlighet på pendeltågen

Under första kvartalet 2022 var 92 procent av pendeltågen punktliga. Jämfört...

Läs mer


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se