Facebook


Instagram

Tyréns och AFRY tilldelas projekteringsuppdrag i Ostlänken


2022-01-20

Skiss över spårportalen vid Gerstaberg (bilden är en illustration).
Bild: Tyréns
Skiss över spårportalen vid Gerstaberg (bilden är en illustration).

Uppdraget som Tyréns och AFRY tilldelats innefattar att ta fram en bygghandling för järnvägssträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje. Projektering beräknas påbörjas i mars 2022 projektering och förfrågningsunderlag förväntas vara klart i november 2023. Sträckan är en del av Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg mellan Stockholm – Linköping, och den första delen av Sveriges nya stambanor för höghastighetsjärnväg.

Sträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje är en del av Ostlänken, som vid full utbyggnad kommer att kunna trafikeras av persontåg med hastigheter upp till 250 km/h samt av snabba regionaltåg.

Det aktuella projekteringsuppdraget innefattar framtagande av bygghandlingar, förfrågningsunderlag samt byggplatsuppföljning. Projekteringsuppdraget beräknas pågå under två år.

Det tilldelade uppdraget innebär projektering av bland annat en fly-over bro över befintlig stambana inklusive ramper, ny vägbro, tillfälliga och permanenta järnvägsarbeten. Befintlig järnvägsanläggning som påverkas är Grödingebanan och Västra stambanan vid Gerstaberg där Ostlänken ansluter.

– Vi är väldigt glada att tillsammans med AFRY få vara en del i att bygga ut det svenska järnvägssystemet med nya stambanor. Gerstaberg är den första sträckan som nu tar klivet mot byggstart då vi ska ta fram förfrågningsunderlag för tre olika entreprenader. Vi är laddade och startklara, säger Camilla Engel, affärschef väg och järnväg på Tyréns.

Ostlänken kommer att öka kapaciteten och tillförlitligheten i hela järnvägssystemet och möjliggöra regionförstoring genom kortare restider. Befintliga järnvägsbanor kommer att behållas och upplåtas i huvudsak för godstrafik och regional pendeltågstrafik. Ostlänken omfattar en sträcka på cirka 16 mil och planeras vara färdig 2035.

– Vi är otroligt glada att AFRY tillsammans med vår partner Tyréns får förtroendet att fortsatt bidra i Ostlänken och till Sveriges satsning på höghastighetsjärnväg. Det är ett spännande projekt med många teknikområden och specialistkompetenser involverade och det är fantastiskt att vara med och bygga framtidens transportinfrastruktur, säger Folke Sandberg, affärsområdeschef på Transportation på AFRY.


Källa: Tyréns

Skriv utDen södra utbyggnaden av metrolinjen M4 inkluderar fem nya underjordiska stationer i Sydhavn.

Vossloh säkerställer långsiktiga tågförbindelser på Köpenhamns M4-linje till Sydhavn

Köpenhamns metrolinje M4, som kopplar ihop Cityringen med Sydhavn, beräknas stå...

Läs mer
SBS Betong 550
Utbyggnaden av Tvärbanan blir åtta kilometer lång och utefter banan ska likriktarstationerna byggda av Omexom förse spårvagnarna med ström och i slutändan ge resenärerna i norra Stockholm ett hållbart alternativt att ta sig från hemmet till skola och arbete.

Omexom bygger likriktarstationer till Tvärbanan i Stockholm

Omexom har vunnit förtroendet att ansvara för leverans av alla likriktarstationer i...

Läs mer
Längre godståg bidrar till klimatmålen.

Fullastat 838 meter långt tåg testkördes från Malmö till Frövi

Söndag den 8 maj testkörde Trafikverket ett fullastat tåg på sträckan...

Läs mer


Snabbtåget till och från Stockholm är tillbaka

SJs snabbtåg mellan Dalarna och Stockholm är återigen i trafik efter ett...

Läs mer


NRC vinner järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland Väst

NRC Group tilldelades idag järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland...

Läs mer


Mälartåg på rätt spår

April månad har varit den bästa månaden hittills sen MTR tog över driften av...

Läs mer


Hela Jämtland gynnas när SJ ökar trafiken till och från Sundsvall

I december ökar SJ antalet avgångar mellan Stockholm och Sundsvall. De nya tågen...

Läs mer
Infranord spårriktare

ECM-certifiering ger Infranord ökade affärsmöjligheter

Infranord AB har certifierats för ECM-funktionerna ledning, utveckling, styrning och utfö...

Läs mer


Iterio bakom bilfritt Djurgården

15 miljoner besökare årligen och en trafiksituation som beskrivs som kaotisk. Iterio...

Läs mer


SJ startar trafiknära underhåll i egen regi

Den 1 februari startade SJ i egen regi trafiknära underhåll av fordonen X40 och X55. En...

Läs mer


Hector Rail kör nattågstrafiken till kontinenten för SJ

September 2022 startar Hector Rail att köra nattåg mellan Malmö och Padborg, en...

Läs mer


Förbättrad punktlighet på pendeltågen

Under första kvartalet 2022 var 92 procent av pendeltågen punktliga. Jämfört...

Läs mer


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se