Facebook


Instagram

Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Rambollforskare presenterar ny metod för mätning av barriäreffekter


2023-02-01

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll.
Bild: Ramboll
Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll.

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll, har tagit fram en metod för att kartlägga de hinder som försvårar för fotgängare och cyklister att ta sig fram kring motorvägar och järnvägar. I januari disputerade han med en metod som kan bli branschgemensam och användas för att lösa de låsta situationer som ofta uppstår när nya trafikleder planeras.

Motorvägar och järnvägar kan utgöra barriärer som gör det svårt för fotgängare och cyklister att ta sig fram i staden. Idag finns det inget sätt att kvantitativt mäta dessa hinder vilket kan leda till segdragna förhandlingar när Trafikverket och en kommun ska komma överens om dragningen av en trafikled.

– Trots att det borde vara en del av beslutsprocessen har det hittills inte funnits någon vedertagen standard för att mäta barriäreffekter, säger Job van Eldijk.

De senaste sju åren har han ägnat 60% av sin arbetstid åt att som industridoktorand på Chalmers utveckla och testa en metod för att mäta och kartlägga de effekterna motor- och järnvägar kan ha på gång- och cykeltrafik.


Har omsatts i praktiken
Metoden utgörs av en modell och ett antal GIS-baserade verktyg som bland annat mäter avstånd mellan adresser utifrån specifika mätpunkter. Modellen och verktygen har testats i ett hypotetiskt projekt i Göteborg, men även omsatts i praktiken i bland annat Linköping där den hjälpt till att lösa ett låst läge i förhandlingen mellan Trafikverket och kommunen i samband med dragningen av Ostlänken.

Job betonar att det i grund och botten handlar om att skapa förutsättningar för förtroende i samarbetet:

– Genom att ha en gemensam metod för att kvalitativt kartlägga och mäta effekterna av en barriär kan vi ta fram ett objektivt beslutsunderlag över vilket parter kan mötas även om de representerar olika intressen eller har olika målsättningar.

Något som i slutändan givetvis gynnar städernas invånare.

– Väljer fler att gå och cykla i stället för att ta bilen är det bra för både folkhälsan och klimatet. Det finns också en social aspekt eftersom det ökar förutsättningarna för handel och minskar segregationen. Om vi i stadsplaneringen prioriterar att minska barriärerna kring väg och järnväg kan vi skapa bättre och mer hållbara samhällen.


Källa: Ramboll

Tipsa en vän Skriv ut

Regeringen måste ändra fokus för den kommande nationella infrastrukturplanen

Det råder inget tvivel om att såväl privatpersoner som näringsliv måste...

Läs mer
Roch-services
<span>Svevia anlägger en ny gång- och cykeltunel under riksväg 70, i Säter. </span>

Svevia bygger gång- och cykeltunnel i Säter

Den nya tunnel kommer att öka tillgängligheten för alla som vill kunna ta sig till...

Läs mer
Ulefos
Elbilsmässan eCarExpo i Göteborg den 1–3 december bjuder på totalt 27 seminarier och programpunkter som är fria för alla besökare. 

27 seminarier om elbilar och energi på eCarExpo i Göteborg

Elbilsmässan eCarExpo i Göteborg den 1–3 december bjuder som vanligt på ett...

Läs mer
Zinga


Omexom och Emil Lundgren möjliggör för snabbladdning i södra Sverige

Omexom Stockholm E-mobility har fått uppdraget att utföra installation av ...

Läs mer
DLMASKIN550
<span>Genrebild</span>

Hur dåliga vägar ska vi tåla och vad tål vägarna?

Trafikverket flaggar för att underhållet på vägarna är eftersatt, en...

Läs mer

Roch Services är en del av Helsingborgs projekt för stadens digitala infrastruktur

Bromma, juni 2023 Roch Services Skandinavien AB kommer testa stabilitet och hållfasthet...

Läs mer
<span>Svevia ska lägga tankbeläggning på 80 mil väg i sommar. Vägar som får ny tankbeläggning finns i Norbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Jönköping och Gotland.</span>

Svevia lägger tankbeläggning på 80 mil väg i sommar

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket lägga ut cirka 4 miljoner kvadratmeter...

Läs mer


Svevia fortsätter sköta vägarna i Västervik

Snöröjning, halkbekämpning och löpande vägunderhåll inom...

Läs mer

Rambollforskare presenterar ny metod för mätning av barriäreffekter

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll.

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll, har tagit...

Läs mer
Svevia har rekryterat Petter Hedin som chef för region Stora projekt inom division Anläggning. 

Petter Hedin ny regionchef på Svevia

Svevia har rekryterat Petter Hedin som chef för region Stora projekt inom division Anlä...

Läs mer

Peab Asfalt får bonus för minskad klimatpåverkan i ÅrjängMest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se