Facebook


Instagram

Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Vi rustar för den gröna omställningen


2023-05-03

Bild:Pär Johan Wedell

Godsjärnvägen har en avgörande betydelse för många svenska industriföretag genom att möjliggöra en effektiv och hållbar transport av stora mängder gods. Detta har en positiv inverkan på företagens produktionskedjor och bidrar till minskade kostnader samt ökad konkurrenskraft på marknaden. För att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av svensk industri är det därför viktigt att godstågoperatörerna får acceptabla förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

  • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 126 (1 168) MSEK
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 41 (51) MSEK
  • Rörelseresultatet har påverkats av miljökompensation med 149 (65) MSEK
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 23 (42) MSEK
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 253 (369) MSEK

Rörelseresultatet under årets första kvartal uppgick till 41 (51) MSEK. Resultatet belastas av högre kostnader för fordonsunderhåll och it-utveckling jämfört med motsvarande period föregående år.

Branschens underbemanningssituation har tyngt Green Cargos produktions- och intjäningsförmåga under en längre tid och åtgärderna för att vända den utvecklingen har mycket hög prioritet. Att arbetet ger resultat med ett positivt bemanningsnetto och en låg personalomsättning är en välkommen förbättring. Vi har även en intern vidareutbildning där vi nu utbildar ännu fler tillsynsmän/förare vid växling till lokförare. Detta skapar goda förutsättningar för en långsiktigt betydligt robustare produktion och tillväxt.

Trafikverkets ihållande utmaningar med det nya planeringssystemet MPK (Marknadsanpassad kapacitetstilldelning) har försatt hela järnvägsbranschen, och i synnerhet oss kommersiella tågoperatörer, i en mycket besvärlig och påfrestande situation. Konsekvenserna är stora och resultatpåverkande för Green Cargo. Trafikverket har under perioden inlett en så kallad särskild händelse för att kraftsamla resurser i syfte att lösa situationen. Green Cargo verkar nära Trafikverket för att, om möjligt, bistå i arbetet. Det är kritiskt att läget snabbt kommer under kontroll så att vi ges förutsättningar att erbjuda den kvalitet på järnvägstransporter som våra kunder och medarbetare har rätt att förvänta sig.


Källa: Green Cargo


Tipsa en vän Skriv ut

Regeringen sätter fokus på förbättring av det svenska järnvägsnätet

Med hösten runt hörnet rivstartar Tågföretagen återgången till...

Läs mer
system-of-systems

Positiv utveckling och spännande innovationsnominering

Railway Metrics and Dynamics (RMD) omsättning har börjat ta fart och bolaget har under...

Läs mer
Ulefos


Företag vill se satsningar på infrastruktur och hållbara transporter

Transporterna väntas öka på vägar, järnväg och till sjöss under...

Läs mer


Sena besked har satt käppar i hjulen för tågtrafiken under T23

Under det senaste året har tågtrafiken i Sverige inneburit stora utmaningar fö...

Läs mer


SVEAB Järnväg får ytterligare uppdrag inom projekt ALEX

Efter att ha bytt två plankorsningar under projektets pilotfas har SVEAB Järnväg nu...

Läs mer


Vi rustar för den gröna omställningen

Godsjärnvägen har en avgörande betydelse för många svenska industrifö...

Läs mer


Infranord bygger ny bangård i Kiruna

Infranord har fått i uppdrag av LKAB att bygga en ny bangård i anslutning till...

Läs mer
Lokverkstaden i Långsele är strategiskt belägen vid norra stambanan. 

Höga krav på elmateriel i tuff järnvägsmiljö

Vibrationer, rörelse, damm och smuts gör att järnvägsfordon innebär en...

Läs mer


Svevia reparerar Torpabron i Lilla Edet

Torpabron över Slumpån längs E45 genom Lilla Edet behöver repareras. Svevia...

Läs mer


Norconsult tar fram väg- och järnvägsplan med barnperspektiv

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram en väg- och järnvägsplan för...

Läs mer
Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se