Facebook


Instagram

Hållbarhet lägger grund till ett godare arbetsklimat


2021-10-12

Bild: Gothenburg RoRo Terminal

Ett bra hållbarhetstänk är en del av allt vi gör som företag – från ansvaret för arbetskåren till faktiska arbetsprocesser. Det är tankesättet som genomsyrar de många satsningar som under hösten och vintern kommer att ske på Gothenburg RoRo Terminal.

Under hösten påbörjar Gothenburg RoRo Terminal lanseringen av sina nya arbetssätt på personalfronten. Där hamnterminalen kommer att fokusera på att ta till vara på sin arbetskårs professionella, likväl som personliga egenskaper, i det dagliga arbetet. Genom tydligare kommunikation, där medarbetarna snabbare får respons när de rapporterar in problem i arbetet, hoppas de kunna öka arbetsglädjen hos medarbetarna.

Maria Franksen, som nu är med och leder hållbarhetsarbetet, berättar att hon tidigare har varit med och lett liknande satsningar inom andra organisationer. Då har resultaten varit uteslutande positiva – och bland annat minskat andelen korttidssjukskrivningar hos de anställda.

– För oss är hållbarhet så mycket mer än bara utsläpp och partiklar, utan det handlar om att hela företaget ska vara hållbart. Det gäller allt från att ta tillvara på den kunskap som finns inom arbetsstyrkan, till arbetsglädjen och säkerheten på plats. Terminalen består av människor, mark, maskiner och fartyg. Men inget fungerar utan människorna och vi har därför alla möjligheter att dra nytta av att förändra hållbarheten inom företaget, berättar Maria Franksen, VD på Gothenburg RoRo Terminal.

Utöver den gemensamma ansträngningen att förbättra de interna arbetssätten storsatsar Gothenburg RoRo Terminal även på fler delar av hållbarhetsarbetet. Däribland genom att bidra till Göteborgs Hamns uppsatta miljömål och dessutom försöka uppmuntra transportörerna att välja grönare bränslealternativ, för att på sikt minimera utsläppen vid transporter.

Minskade utsläpp är även i fokus i det nya projektet Shore Power. Ett EU-projekt som siktar på att anpassa fartygen till att nyttja eldrift då de nått hamnen. Genom att minimera tid med tomgående motorer kommer luftkvaliteten i Göteborg att kunna förbättras – och således även de totala utsläppen från hamnen minska.

– På samma spår har vi även en 16 tons-truck, som är helt eldriven, på plats i hamnen. Likväl som att vi tillsammans med Volvo AB, DFDS och Göteborg Hamn ser över möjligheterna att låta elektriska bilar rulla från Volvos fabriker ned till hamnen, säger Maria Franksen.

– Hållbarhetsarbetet hänger med i allt vi gör, men arbetet börjar med människorna och deras arbetsglädje. Genom att ta tillvara på människorna och deras kunskaper kan vi fortsätta att utveckla vårt arbete framåt, avslutar hon.


Källa: Gothenburg RoRo


Skriv utKran 43 inför nedmontering.
Kran 43 inför nedmontering.

Kran rivs i väntan på nytt färjeläge

Nu rivs kran 43 på Hugo Hammars kaj, Lindholmen, för att göra plats åt ett färjeläge och en ny förbindelse över älven.
– Kranen måste...

Läs mer
Zinga
Västra kajen hos APM Terminals Gothenburg rustas nu upp för att förberedas för ett exklusivt kortsjö-erbjudande.

Ny kaj för kortsjö-trafik klar till våren

Under våren 2022 ska den nya kajen för kortsjö-trafik stå färdig. Denna...

Läs mer
Zugol 550
Med hjälp av forskningsfartyget RV Botnica sattes drygt 500 SPEARS ut på tre olika testområden med olika bottenkvalitet.

Först i Europa att testa ny teknik som renar sediment

Många havsområden, sjöar och vattendrag i Sverige har bottnar med förorenade...

Läs mer
Vattenfall


Sjöfartsverket höjer avgifter trots tillskott från regeringen

Under Sjöfartsverkets branschråd informerade generaldirektören Katarina Noré...

Läs mer


Rederiet betalar för oljesaneringen

Oljeutsläpp vid Haraholmen tidigare i år kostade 380 000 kronor att sanera. Men det...

Läs mer
I Göteborgs hamn byter cirka 450 000 containrar transportslag mellan tåg och fartyg varje år - oftast i containerterminalen som drivs av APM Terminals.

Godstågspendlar till och från Göteborgs hamn får fossilfria last mile-transporter

Eskilstuna, Hallsberg och Jönköping är några av Sveriges viktigaste noder...

Läs mer


Mest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se