Facebook


Instagram

Ny kaj för kortsjö-trafik klar till våren


2021-11-23

Västra kajen hos APM Terminals Gothenburg rustas nu upp för att förberedas för ett exklusivt kortsjö-erbjudande.
Bild: APM Terminals
Västra kajen hos APM Terminals Gothenburg rustas nu upp för att förberedas för ett exklusivt kortsjö-erbjudande.

Under våren 2022 ska den nya kajen för kortsjö-trafik stå färdig. Denna satsning möjliggör flexibel och miljövänlig inomeuropeisk sjöfart från APM Terminals i Göteborg.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att rusta upp och förstärka den västra kajen hos APM Terminals Gothenburg för att förbereda för den nya kortsjö-servicen. Arbetet sker tillsammans med Göteborgs Hamn AB.

– Som Sveriges största handelsport, är det naturligt att möta kundernas efterfrågan på fullservice. Därför utökar vi vårt redan breda erbjudande med en kaj dedikerad för kortsjö-trafik, säger Dennis Olesen, Managing Director på APM Terminals Nordic.

Kajen, som väntas vara färdigställd under våren 2022, kommer att utrustas med särskilda resurser för kortsjö-service samt två kranar som har flyttats och uppgraderats för att hantera mindre fartyg.

– Pandemin har visat sårbarheter i den globala värdekedjan, vilket i kombination med befintliga makrotrender i förändrade konsumentkrav, accelererad digitalisering, teknologi och automatisering, möjliggör kostnadseffektiv near- eller onshoreing. Detta har medfört att varuägare har valt att flytta hela eller delar av sin produktion och lagring närmare sina marknader. I och med det, blir efterfrågan på ett flexibelt och hållbart kortsjö-erbjudande ännu större, fortsätter Dennis Olesen.


Ett hållbart alternativ till vägtransport
Sedan 2019 har APM Terminals, genom Green Gothenburg Gateway, gjort stora satsningar för att möjliggöra effektiva godstransporter med så liten miljöpåverkan som möjligt. En viktig del i det arbetet är att skapa förutsättningar för att flytta gods till järnvägen och sjöfarten.

– Sjöfarten spelar en nyckelroll för effektiv och hållbar godstransport inom Europa och Sverige. Kortsjö-satsningen ligger helt i linje med marknadens ökade efterfrågan på klimateffektiva transporter, avslutar Dennis Olesen.


Källa: APM Terminals


Skriv utKran 43 inför nedmontering.
Kran 43 inför nedmontering.

Kran rivs i väntan på nytt färjeläge

Nu rivs kran 43 på Hugo Hammars kaj, Lindholmen, för att göra plats åt ett färjeläge och en ny förbindelse över älven.
– Kranen måste...

Läs mer
Zinga
Västra kajen hos APM Terminals Gothenburg rustas nu upp för att förberedas för ett exklusivt kortsjö-erbjudande.

Ny kaj för kortsjö-trafik klar till våren

Under våren 2022 ska den nya kajen för kortsjö-trafik stå färdig. Denna...

Läs mer
Zugol 550
Med hjälp av forskningsfartyget RV Botnica sattes drygt 500 SPEARS ut på tre olika testområden med olika bottenkvalitet.

Först i Europa att testa ny teknik som renar sediment

Många havsområden, sjöar och vattendrag i Sverige har bottnar med förorenade...

Läs mer
Vattenfall


Sjöfartsverket höjer avgifter trots tillskott från regeringen

Under Sjöfartsverkets branschråd informerade generaldirektören Katarina Noré...

Läs mer


Rederiet betalar för oljesaneringen

Oljeutsläpp vid Haraholmen tidigare i år kostade 380 000 kronor att sanera. Men det...

Läs mer
I Göteborgs hamn byter cirka 450 000 containrar transportslag mellan tåg och fartyg varje år - oftast i containerterminalen som drivs av APM Terminals.

Godstågspendlar till och från Göteborgs hamn får fossilfria last mile-transporter

Eskilstuna, Hallsberg och Jönköping är några av Sveriges viktigaste noder...

Läs mer


Mest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se