Facebook


Instagram

Så blir nya färjeterminalen vid Slussen


2022-06-21

Så blir nya färjeterminalen vid Slussen (bilden är en illustration).
Bild: SL
Så blir nya färjeterminalen vid Slussen (bilden är en illustration).

Nu står det klart hur den nya färjeterminalen vid Slussen ska se ut. Ponton med fyra angöringsplatser, 150 kvm terminal och personalutrymmen och samtidigt förbereds för eldrift som standard i sjötrafiken.
– Det är en stor investering i en ny knutpunkt och en modernisering för Stockholm och Stockholms sjötrafik, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för trafiknämnden.


– Terminalen är ett viktigt steg i omställningen av Stockholms sjötrafik. Den kommer möjliggöra framtida laddning av elfartyg och samtidigt öka möjligheterna att bygga ut kollektivtrafiken till sjöss med en god koppling till resten av kollektivtrafiknätet. Detta gäller såväl Djurgårdsfärjan, som pendelbåtstrafiken och Skärgårdstrafiken. Sjötrafiken har Stockholms nöjdaste kollektivtrafikresenärer och detta är ett sätt att göra det ännu mer attraktivt att resa klimatsmart i vår region, Michaela Haga (C), ordförande i Sjötrafikberedningen.

– En modern färjeterminal blir en viktig del av framtidens Slussen, och med kapacitet för framtidens resande. Tillgänglig och funktionell, med bra kringservice och framför allt för smidiga och effektiva resor där man enkelt kan kombinera båt med buss och tunnelbana, Sara Svanström (L), gruppledare i trafiknämnden.

– En ny terminal för färjetrafiken är ett viktigt steg för att på sikt kunna elektrifiera båttrafiken i Region Stockholm, säger Tomas Eriksson (MP), vice ordförande i trafiknämnden

– En ny färjeterminal är ett viktigt steg för att utveckla pendelbåtstrafiken på Saltsjön. Vi är redo, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.


Fakta:
En ny färjeterminal vid Slussen ska nu beslutas kring. Den nya färjeterminalen ska byggas vid Skeppsbrokajen och i anslutning till bron mot Slussen. Bygget påbörjas i maj 2023 och färjeterminalen planeras invigas i juli 2025.

Budgeten för beslutet är 120 miljoner kronor. Färjeterminalen ska svara mot behovsbilden för kollektivtrafiken på vatten i ett 2050-perspektiv där en ökad kapacitet för kollektivtrafik på vatten i bytespunkt. Fler väntas resa och fler väntas resa via Slussen. För att möjliggöra detta beslutar nu Trafiknämnden att en ny färjeterminal på Skeppsbron ska samla all regiondriven kollektivtrafik på vatten i en bytespunkt. Detta innebär att terminalen anpassas för att inrymma såväl djurgårdstrafiken som nya pendelbåtslinjer och WÅAB:s trafik vid Slussen.

Färjeterminalen kommer att få en större ponton som anläggs i anslutning till terminalbyggnaden. Pontonen ska inrymma fyra angöringsplatser, där två ska vara anpassade för djurgårdstrafiken och två för pendelbåtstrafik/WÅAB. Pontonen ska också vara utformad för möjliggöra att viserade resenärer på ett säkert sätt ska kunna vänta på pontonen innan ombordstigning.

En terminalbyggnad om 150 kvadratmeter byggs vid Skeppsbrokajen som utöver personalutrymmen också inrymmer service genom lokal för kommersiella ändamål som underlättar för resenärer i anslutning till resan samt bidrar till trygghet på platsen. Färjeterminalen ska vara förberedd för framtida eldrift genom att tillgodose installationsbehoven och erforderliga utrymmen för detta.


Källa: Blågröna koalitionen i Region Stockholm

Tipsa en vän Skriv ut

Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli grönt sjöfartsbränsle i ny metanolfabrik

Ramboll hjälper energibolaget Umeå Energi AB som tillsammans med Liquid Wind gör en satsning för att etablera en ny anläggning för metanoltillverkning vid Dåva...

Läs mer
Zinga

Samskip öppnar kortsjötrafik mellan Island och APM Terminals i Göteborg

5 april anlöper för första gången det islandsägda rederiet Samskip APM...

Läs mer
Zugol 550
Lastning av tåg i Umeå hamn på den intermodala kombiterminalen Hillskär.

Godsvolymerna via Umeås anläggningar ökade 2022

Färska siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och...

Läs mer
Vattenfall
Dåva Kraftvärmeverk, Umeå Energi.

Liquid Wind inleder samarbete med Umeå Energi för etablering av elektrobränsleanläggning

En förstudie som Liquid Wind genomfört i samarbete med Umeå Energi visar att det...

Läs mer


Ökade godsvolymer i Göteborgs hamn – men ”shoppingfesten är över”

Det ansträngda läget i det globala transportsystemet som varit rådande under 2022...

Läs mer
Helsingborgs Hamn har en fullt integrerad kombiterminal och hanterar dagliga tågpendlar, nu med utökad kapacitet och service genom Green Cargo.

Green Cargo startar ny pendel från Helsingborgs Hamn

Green Cargos nya service ”banar räls” för högre kapacitet och snabba...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se