Facebook


Instagram

Sjöfartsstödet betydelsefullt för svensk sjöfart


2020-01-08

Bild: Trafikanalys

De svenska rederierna som får ta del av det svenska sjöfartsstödet har ökat sin ekonomiska effektivitet mellan 2017 och 2018. Samtidigt är rederierna fortsatt beroende av sjöfartsstödet.

Det visar Trafikanalys senaste uppföljning av sjöfartsstödets effekter. Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att analysera sjöfartsstödets effekter. Sjöfartsstödet uppgick 2018 till 1,4 miljarder kronor och utbetalades till sammanlagt 41 olika rederier. Av dessa 41 rederier har 31 ingått i Trafikanalys uppföljning.

– Vi ser att sjöfartsstödets andel av omsättningen i snitt är cirka 10 procent. För flera rederier är andelen mycket högre. Samtidigt är vinstmarginalen bland rederierna i snitt mycket lägre, cirka två procent. När sjöfartsstödet tas bort ur resultaträkningen blir lönsamheten kraftigt negativ. Det visar vilken stor betydelse stödet har, säger Björn Olsson, utredare på Trafikanalys och ansvarig för uppföljningen.

I årets rapport har Trafikanalys även analyserat rederiernas ekonomiska effektivitet med hänsyn till förädlingsvärde och kostnader. Analysen visar att rederiernas effektivitet har ökat mellan år 2017 och 2018. Analysen visar också att gruppen av rederier tillsammans är ungefär lika effektiva som vägtransport­företagen, och mer effektiva än järnvägsföretagen.

– Att sjöfartsstödet går till en effektiv rederiverksamhet är viktigt. Vi vet sedan tidigare att rederierna är miljöeffektiva när det gäller godstransporter och kan nu konstatera att det även finns en ekonomisk effektivitet bland de rederier som tar emot stödet, säger Björn Olsson.

Det paradoxala i att rederierna är beroende av sjöfartsstödet och samtidigt effektiva förklaras av att internationell konkurrens tvingar företagen till effektivitet, men också lägre lönsamhet. Att andra länder också har sjöfartsstöd gör det svenska stödet viktigt för att behålla de svenska rederiernas konkurrenskraft.

Trafikanalys årliga uppföljning Sjöfartsstödets effekter finns i sin helhet tillgänglig på myndighetens webbplats.Källa: Trafikanalys


Skriv utFlygfoto över Frihamnen.
Flygfoto över Frihamnen.

Klimatpåverkan en viktig fråga i utvecklingen av Frihamnen i Göteborg

När Frihamnen i centrala Göteborg förvandlas från industriområde till en helt ny stadsdel är projektets påverkan på klimatet en viktig fråga. På...

Läs mer
Zugol 550
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

2021 års avgiftshöjningar slopas helt

Sjöfartsverket har beslutat att helt slopa 2021 års avgiftshöjningar för...

Läs mer
Zinga


Så ska världens största civila sjukhusfartyg klara att gå in i de svåraste hamnar

ABB:s Azipod framdrivningssystem ska hjälpa Global Mercy, världens största civila...

Läs mer
Vattenfall


Neste och ScanOcean expanderar tillgängligheten av marint bränsle i Sverige

Tillsammans med sin partner ScanOcean AB utökar Neste sin försäljning och...

Läs mer
På bilden från vänster: Lars Widelund, Ola Isaksson, Anders Marklund och Kenneth Wallin.

ShoreLink digitaliserar sågverkens varuflöde för en ökad kundnytta

I unikt samarbete med DataPolarna digitaliserar nu ShoreLink sågverkens varuflöde i...

Läs mer
Helsingborgs Hamn har ambitionen att bli helt fossilfri.

Steg mot fossilfrihet:

Här är Sveriges första hamn med elektriska dragbilar

Helsingborgs Hamn har som mål att vara Sveriges mest hållbara hamn 2022. Ett viktigt...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se