Facebook


Instagram

Ny regeringssatsning på tvärförbindelse och uppdrag att utreda arlandatransporter


2022-06-16

Regeringen fullföljer satsningen på en ny vägförbindelse på Södertörn mellan E4/E20 och väg 73 för att möjliggöra säkra, effektiva och hållbara resor. Trafikverket får också i uppdrag att utreda kapacitet för landtransporter till och från Arlanda.

– Tvärförbindelse Södertörn är en viktig satsning i södra Stockholm som knyter ihop regionen och bidrar till bättre förutsättningar för kollektivtrafiken, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Syftet med Tvärförbindelse Södertörn är att skapa en förbättrad vägförbindelse för motorfordon och cykel och ge förutsättningar för säkra, effektiva och hållbara resor och transporter över Södertörn. Det blir även en viktig förbindelse för den stora mängd godstrafik som redan i dag trafikerar området. Belastningen väntas öka nu när den nya godshamnen i Norvik i Nynäshamn är klar. Tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildar tvärförbindelsen en yttre tvärled som binder samman de södra och norra delarna av Stockholms län.

Den föreslagna utformningen innebär att drygt sex kilometer av totalt cirka 21 kilometer av den nya vägen förläggs i tunnel. I förslaget ingår även en byggnation av cirka 20 kilometer ny gång- och cykelväg.

Det aktuella projektet fanns med även i den nationella planen för infrastruktur åren 2018-2029. Regeringen satsar nu 13,3 miljarder kronor på projektet, vilket är 8,8 miljarder kronor mer än i den förra planen.

Trafikverket får också i uppdrag att utreda kapaciteten för landtransporter till och från Arlanda eftersom frågorna om transporter till Arlanda via väg/järnväg/kollektivtrafik är aktuella.


Källa: Infrastrukturdepartementet

Skriv utNy regeringssatsning på tvärförbindelse och uppdrag att utreda arlandatransporter

Regeringen fullföljer satsningen på en ny vägförbindelse på Sö...

Läs mer
Roch-services
Ny cirkulationsplats Starbo.

Genomfarten i Mora tar sista steget

I slutet av sommaren börjar Trafikverket bygga genomfartens delsträcka 2, mellan...

Läs mer
Zinga
Exempel vägtrumma inlopp innan åtgärd Orsa Kvarnbäcken.

Väg 50 stängs av när gamla vägtrummor byts ut till nya miljöanpassade

Två vägtrummor under väg 50 vid Flokån i Borlänge kommun ska bytas ut...

Läs mer
Zugol 550
DLMASKIN550
Ny cirkulationsplats i Ludvika.

Nu öppnar ny cirkulationsplats i Ludvika

Snart kan ytterligare delar av genomfarten i Ludvika börja användas. En cirkulationsplats...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se