Facebook


Instagram

Nytt avloppsreningsverk för ett renare hav


2021-10-27

Bild: Emelie Asplund

Högre vattenflöden, skärpta reningskrav och fler människor gör att Ryaverket i Göteborg kommer att byggas till och om för att säkra en hållbar avloppsrening också i framtiden. Till sin hjälp för att bygga till avloppsreningsverket har Gryaab anlitat COWI.

Avloppsreningsverket Ryaverket på Hisingen i Göteborg drivs av Gryaab och renar avloppsvattnet från 790 000 personer i Göteborgsregionen. Mer kapacitet kommer dock behövas framöver eftersom befolkningen förväntas öka samtidigt som reningskraven skärps. Därför kommer Ryaverket att byggas om och till. Projektet Nya Rya påbörjades i januari 2021, och ska vara klart 2036.

Gryaab ställer höga krav på att använda en modern reningsteknik, och i projektet ses olika tekniker över för att se vilken eller vilka som är användbara.

– En stor utmaning förväntas bli hur vi ska förhålla oss till EU:s förordningar om miljö kopplat till havet och vattenkvalitetsnormen, och att ta fram en teknisk lösning både för befintlig anläggning och tillbyggnaden som tillsammans uppfyller kraven. Vi har upphandlat konsulter för att hjälpa oss i arbetet och COWI var ett av de bolag som visade sig vara mest lämpliga för uppdraget, säger Jan Karlsson, programledare för Nya Rya på Gryaab.

Reningskrav på avloppsvatten finns för att havet, sjön eller vattendraget där det renade vattnet släpps ut, inte ska tillföras för mycket näringsämnen. Övergödning av haven försämrar vattenkvaliteten och leder till att mängden syrefattiga miljöer ökar. När projektet Nya Rya är klart 2036 kommer reningsverket att klara av att rena vattnet för en ökad befolkning, trots betydligt strängare reningskrav.

COWI har fått i uppdrag av Gryaab att hålla i utredningsskedet för tillbyggnaden. Uppdraget innefattar bygg, Mark/VA-projektering, scanning och CAD-samordning.

– Det är väldigt roligt att få jobba med ett så viktigt och omfattande projekt som är av så stor vikt för Göteborgsregionens framtid. Vårt uppdrag kommer att sätta ramarna för det fortsatta arbetet, som i slutändan ska ge Göteborg ett helt nytt reningsverk, säger Anders Lundqvist, projektledare på COWI.


Om Nya Rya
Nya Rya är indelad i fyra etapper. Just nu pågår utredningsetappen som ska vara klar 2024. Etapp 2 består av förprojektering och pågår mellan 2025 och 2028. Den tredje etappen, själva genomförandet, påbörjas 2029 och ska vara klar 2035. Den fjärde och sista etappen handlar om att överlämna programmet till linjeorganisationen. Det arbetet planeras vara klart under 2036.


Om Gryaab
Gryaab är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.


Källa: COWI


Skriv utKartan visar var Örebro kommun ska gräva ner ny VA-ledning under 2022.
Kartan visar var Örebro kommun ska gräva ner ny VA-ledning under 2022.

Ny VA-ledning från Karlslund till Mellringerondellen

Örebro växer, så nu bygger kommunen ut och stärker upp ledningsnätet. Framkomligheten kommer periodvis att påverkas, följ skyltning på plats så kommer...

Läs mer
Zinga


Peab bygger ut dricksvattenledning i Lunds kommun

Peab har fått uppdraget att anlägga nio kilometer dricksvattenledning mellan Vombverket...

Läs mer
BAGA
Reningsverket i Margretelund.

Första rapporten från projektet om ”slamfria” avloppsreningsverk

På reningsverket i Margretelund utanför Stockholm testar Roslagsvatten tillsammans med...

Läs mer
Mttsweden
Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.

Mer avloppsvatten till Ryaverket när befolkningen ökar

Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt...

Läs mer
Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp.

Mängden fett i avloppsledningarna ökar risken för vattenskador

Såväl antalet invånare som mängden serveringar i Örebro stad har blivit...

Läs mer
Vattenfall
Vill du bli en del av teamet?

Kingspan BAGA söker servicetekniker till Västsverige

Vill du byta jobb? Kingspan söker nu en servicetekniker till området Kungälv –...

Läs mer
Godkända Avlopp


Nytt avloppsreningsverk för ett renare hav

Högre vattenflöden, skärpta reningskrav och fler människor gör att...

Läs mer
Zugol 550


VA-arbete påverkar farligt gods väg och trafik

Under tio veckor, med start nästa vecka, kommer NSVA i samarbete med entreprenören AKEA...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se