Facebook


Instagram

Styrd borrning – ett schaktfritt alternativ.


2023-04-14

Att bygga schaktfritt har många fördelar. Metoden är både snabb, effektiv och störningsfri. Dessutom innebär det stora miljömässiga vinster med minimal påverkan på omgivningen. Man kontrollerar hela processen mot en målpunkt, och kan undvika annan infrastruktur och eventuella skador. Borrning kan användas för att göra hål för olika ändamål; exempelvis installation av rör eller ledningar för vatten, avlopp, fiber, el och gas.


Projektering

Innan ett utförande kan startas upp påbörjas en process för informationsinhämtning. Det kan röra sig om både enstaka borrningar, eller större uppdrag där kunden vill ha ett underlag för projektet att ta ställning till.

Vår personal åker ut på plats och gör en projektering som innehåller två olika delar; fotodokumentation samt en beskrivning på de olika borrningarna för att undvika missförstånd. Oftast ser vi på plats i fält hur maskinerna skall placeras och vilken metod som är mest lämplig för ändamålet. I underlaget lämnas bland annat beräkningar på hur lång sträcka som skall borras och vilken metod vi föreslår. Underlaget skickas därefter till beställaren och ett uppföljningsmöte säkerställer kvalitet och säker leverans.

Olika metoder

JT-borrning

En metod som passar bäst vid lite mjukare markförhållanden. Här använder man sig av en så kallad sked med tänder för att kunna borra sig fram. Beroende på markens beskaffenhet finns det olika varianter av skedar. Skeden sitter på ett hus där infästningen har en specifik vinkel. Det gör att enheten kan styras beroende på åt vilket håll skeden vinklas. I huset ligger en sond, som skickar signaler upp till markytan. Ovan mark har operatören en sökare som pejlar signalen och ger information om position och riktning  

JT-borrning testas alltid som första alternativ om det inte är uppenbart att metoden inte kommer fungera. Om JT - metoden misslyckas får beställaren en notis av oss och beslut tas om att gå över till AT-metoden i stället.

 

AT-borrning

AT-metoden är optimal för stenrika och bergiga områden. Maskinen tar sig fram med en kraftfull roterande borrkrona som är fäst vid ett större hus. AT-huset, som förekommer i olika vinklar, gör det möjligt att styra mot målpunkten. Även här skickas signaler ut av en sond som kan pejlas av en sökare på marknivå, för att kunna se position och riktning.

 

 

 

 

Samarbeten

I vissa projekt samarbetar vi med andra kollegor i branschen där vi borrar och de utför schakten. Ett aktuellt exempel på samarbete är med RD Entreprenad som valt Global Drilling som leverantör för allt schaktfritt arbete. I dessa projekt använder vi oss av en JT-maskin samt en kombimaskin. En kombimaskin kan arbeta med både JT-, och AT-borrning, vilket underlättar vid snabba beslut om metodbyte och att det inte uppstår onödiga stopp.Källa: Global Drilling AB 


Tipsa en vän Skriv utAnders Palmén
Anders Palmén

Veidekke stärker kompetensen inom geoteknik

För att ytterligare stärka kompetensen inom geoteknik har Veidekke Grundläggning AB anställt Anders Palmén som teknisk specialist inom geoteknik och geokonstruktion.

Läs mer
Godkända Avlopp

Styrd borrning – ett schaktfritt alternativ.

Att bygga schaktfritt har många fördelar. Metoden är både snabb, effektiv och...

Läs mer
Ulefos
Arbete med vatten- och avloppsledningar.

Omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hållbar vattenförsörjning

Under 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hå...

Läs mer
BAGA
Görvälnverket i Järfälla i Stockholm.

NCC tilldelas kontrakt för vattenverk i norra Stockholm

NCC har inlett samarbete med Norrvatten för att planera för en utbyggnad av...

Läs mer
Zinga


Stora miljövinster med att återvinna mer kväve från avloppsvatten

Stigande gödselpriser har det senaste året hotat den svenska matproduktionen och lett...

Läs mer
Vattenfall
Flygbild över reningsverket i Hässleholm, med omnejd.

Hässleholm Miljö miljardinvesterar i VA de kommande åren

VA-taxan i Hässleholms kommun kommer höjas och stora investeringar kommer göras i...

Läs mer
Precis som människor kan avloppsreningsverk utsättas för virusangrepp. Ny forskning från Chalmers visar att sådana \

Förkylda reningsverk släpper ut mer föroreningar

Precis som människor kan avloppsreningsverk drabbas av virusinfektioner. Nu visar ny forskning...

Läs mer
Käppalaverket, eftersedimenteringen.

NCC bygger om Käppalaverket

NCC och Käppalaförbundet ska i samverkan bygga om Käppalaverket på Lidingö...

Läs mer
Zugol 550
Kväverening vid Fillan avloppsreningsverk med Malin Tuvesson.

Stora förhoppningar på kostnadseffektiv kväverening i Sundsvall

Nu står en pilotanläggning för forskning om kväverening på plats och i...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se