Facebook


Instagram

Vakin och WaterAid inleder projekt för hållbar vatten- och avfallshantering i Nepal


2021-08-27

Bild: WaterAid/ Mani Karmacharyan

Med start i september inleds ett treårigt partnerskapsprogram mellan Vakin, WaterAid och kommunen Godawari i Nepal. Programmet, som ytterst finansieras av Europeiska kommissionen, syftar till att stärka kommunens arbete med att säkra invånarnas tillgång till rent vatten och god sanitet.

Vakin har, i konkurrens med drygt 100 andra offentliga aktörer inom VA och avfall i Europa, utsetts att leda partnerskapsprogrammet som är en del av UN-Habitats Global Water Operator Partnership Alliance. Målsättningen är att genom kunskapsutbyte och mentorskap stärka Godawaris kapacitet att leverera hållbar tillgång till vatten, sanitet och avfallshantering.

Kommunen Godawari, belägen utanför Nepals huvudstad Kathmandu, har omkring 200 000 invånare. Vattenförsörjningen fungerar vanligen enbart ett par timmar per dag, vattenkvaliteten är dålig och avloppsystemen bristfälliga, vilket skapar en osanitär miljö för invånarna. Hårdast drabbas de som lever i fattigdom i kommunens mest tätbefolkade områden.

Programmet är utformat för att stärka kunskapen i den lokala organisationen med ansvar för vatten, avlopp och avfall, att förbättra kommunens förmåga att planera och budgetera, samt att säkerställa att satsningarna når de mest utsatta. Programmet ska kopplas till tre pågående lokala projekt och adresserar bland annat hantering av spillvatten, deponi, slam och avfall.

Vakin har flerårig erfarenhet av internationella utvecklingsprojekt kring hållbar utveckling, exempelvis i Kenya och Kina. Uppgiften i Godawari är att ansvara för utbildning och mentorskap kopplat till övergripande planering och koordinering, med särskilt fokus på hantering av avfall samt vattenförsörjning.

– För oss är det viktigt att medverka till att kunskap inom VA och avfall sprids internationellt. Genom samverkansprojekt av den här typen kan vi bidra till att möta FN:s globala mål för hållbar utveckling, samtidigt som vi får ny kompetens kring och förståelse för utmaningarna, säger Tomas Blomqvist, VD på Vakin.

WaterAid och Vakin har redan ett upparbetat samarbete kring vattenfrågor. I Godawari ansvarar WaterAid för att facilitera programmet och dokumentera de framsteg och lärdomar som görs, samt för att komplettera Vakins expertis.

– Vi är stolta över att vara en del av projektet tillsammans med Vakin, ett projekt vi vet kommer skapa hållbar förändring för människorna i Godawari samt även bidra till det svenska samhället. Myndigheterna i Godawari har stor erfarenhet av att arbeta i en miljö starkt präglad av klimatförändringarna och kan därför bidra med viktig kunskap till Vakin och andra svenska bolag och operatörer, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid Sverige.


Källa: Vakin


Skriv utFrån 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.
Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.

Mer avloppsvatten till Ryaverket när befolkningen ökar

Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer...

Läs mer
Zinga
Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp.

Mängden fett i avloppsledningarna ökar risken för vattenskador

Såväl antalet invånare som mängden serveringar i Örebro stad har blivit...

Läs mer
BAGA
Vill du bli en del av teamet?

Kingspan BAGA söker servicetekniker till Västsverige

Vill du byta jobb? Kingspan söker nu en servicetekniker till området Kungälv –...

Läs mer
Mttsweden


Nytt avloppsreningsverk för ett renare hav

Högre vattenflöden, skärpta reningskrav och fler människor gör att...

Läs mer


VA-arbete påverkar farligt gods väg och trafik

Under tio veckor, med start nästa vecka, kommer NSVA i samarbete med entreprenören AKEA...

Läs mer
Vattenfall
Från vänster: Erik Svensson och Hans Lundin, vd, Structor Mark Stockholm.

Structor förstärker inom VA

Erik Svensson ansluter till Structor Mark Stockholm. Han kommer närmast från Tyré...

Läs mer
Godkända Avlopp


Vakin och WaterAid inleder projekt för hållbar vatten- och avfallshantering i Nepal

Med start i september inleds ett treårigt partnerskapsprogram mellan Vakin, WaterAid och...

Läs mer
Zugol 550
Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.

VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening

I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed...

Läs mer


Mest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se