Facebook


Instagram

Veidekke stärker kompetensen inom geoteknik


2023-06-09

Anders Palmén
Bild:Veidekke
Anders Palmén

För att ytterligare stärka kompetensen inom geoteknik har Veidekke Grundläggning AB anställt Anders Palmén som teknisk specialist inom geoteknik och geokonstruktion.


- Jag ser fram emot den resa som jag nu får möjligheten att vara delaktig i på Veidekke Grundläggning. Det finns ett starkt driv i organisationen med stora ambitioner att hela tiden sträva efter att utvecklas samt utveckla vårt erbjudande. Jag upplever att man inte räds en utmaning för att nå framgång, något som ligger i linje med hur jag själv söker utmaningar och vill utvecklas, säger Anders Palmén.

Anders är specialiserad inom mark- och grundläggningsfrågor men har intresserat sig lite extra för samspelet mellan entreprenadjuridik, produktion och teknik. Efter avslutade studier 2012 till civilingenjör inom bro- och geokonstruktioner på KTH har Anders jobbat hos entreprenörer som geoteknisk specialist större delen av sin karriär. Enda undantaget är en kortare period på Trafikverket Stora Projekt, även där som teknisk specialist.

Anders med sin erfarenhet och kompetens är ett stort tillskott för oss i vår strävan att bredda vår kompetens inom geoteknik. Vårt mål är att erbjuda våra kunder ett komplett grundläggningserbjudande och ser stora möjligheter att utveckla oss inom geoteknik och geokonstruktioner. Anders kommer även kunna stötta i geotekniska frågor i våra anläggningsprojekt, exempelvis inom schakt och grundvattenfrågor, säger Thomas Torefeldt, regionchef för Veidekke Specialenheter.


Källa: Veidekke 


Tipsa en vn Skriv utI fastigheten Röda Oasen i Malmö leds dagvatten från det kommunala ledningsnätet in, renas med membranteknik och används till toaletter och tvättmaskiner istället för dricksvatten. 
I fastigheten Röda Oasen i Malmö leds dagvatten från det kommunala ledningsnätet in, renas med membranteknik och används till toaletter och tvättmaskiner istället för dricksvatten.
 

Unik lösning sparar 1300 liter dricksvatten – per dag

Kollektivhuset Röda Oasen i Malmö är första svenska flerfamiljsboende som använder renat dagvatten från det kommunala ledningsnätet för tvätt och...

Läs mer
Godkända Avlopp


Före, under och efter skyfallet på VAK i Sundsvall

Skyfallshantering är ett av flera teman under VA-guidens konferens Vatten Avlopp Kretslopp den...

Läs mer
Ulefos


SVEAB Anläggning gör markarbeten vid Drottningholmssundet

SVEAB Anläggning har erhållit projekt "Drottningholmssundet".

 

Läs mer
BAGA
Anders Palmén

Veidekke stärker kompetensen inom geoteknik

För att ytterligare stärka kompetensen inom geoteknik har Veidekke Grundläggning AB...

Läs mer
Zinga

Styrd borrning – ett schaktfritt alternativ.

Att bygga schaktfritt har många fördelar. Metoden är både snabb, effektiv och...

Läs mer
Vattenfall
Arbete med vatten- och avloppsledningar.

Omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hållbar vattenförsörjning

Under 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hå...

Läs mer
Görvälnverket i Järfälla i Stockholm.

NCC tilldelas kontrakt för vattenverk i norra Stockholm

NCC har inlett samarbete med Norrvatten för att planera för en utbyggnad av...

Läs mer


Stora miljövinster med att återvinna mer kväve från avloppsvatten

Stigande gödselpriser har det senaste året hotat den svenska matproduktionen och lett...

Läs mer
Zugol 550
Flygbild över reningsverket i Hässleholm, med omnejd.

Hässleholm Miljö miljardinvesterar i VA de kommande åren

VA-taxan i Hässleholms kommun kommer höjas och stora investeringar kommer göras i...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se