Facebook


Instagram

Stena Line och Fredrikshamn sluter historiskt avtal om två fossilfria färjor före 2030


2021-09-21

Batterifärjan Stena Elektra (3D-visualisering) ska sjösättas på linjen Göteborg-Fredrikshamn senast 2030.
Bild: Stena Line/Peter Mild
Batterifärjan Stena Elektra (3D-visualisering) ska sjösättas på linjen Göteborg-Fredrikshamn senast 2030.

Niclas Mårtensson, VD på Stena Line, Birgit Hansen, kommunstyrelsens ordförande (S) i Fredrikshamns kommun och Mikkel Seedorff Sørensen, VD för Fredrikshamns Hamn.
Bild: Stena Line
Niclas Mårtensson, VD på Stena Line, Birgit Hansen, kommunstyrelsens ordförande (S) i Fredrikshamns kommun och Mikkel Seedorff Sørensen, VD för Fredrikshamns Hamn.

Färjerederiet Stena Line, Fredrikshamns kommun och Fredrikshamns Hamn undertecknade i dag ett historiskt avtal, där parterna förbinder sig att ta sin del av ansvaret för att Göteborg-Fredrikshamn ska kunna bli världens första fossilfria färjelinje i sitt slag, med två batteridrivna Stena Elektra-fartyg sjösatta senast 2030.

Nästan 90 procent av världshandeln sker via haven, därför är effektiva och miljövänliga passagerar- och godstransporter till sjöss avgörande för att nå klimatmålen. Färjerederiet Stena Line, Fredrikshamns kommun och Fredrikshamns Hamn undertecknade idag ett avtal om att öka takten i omställningen av transportsektorn, genom att sätta in två batteridrivna Stena Elektra-färjor på linjen Göteborg-Fredrikshamn senast 2030 och genomföra de investeringar som krävs på land.

Stena Line har redan tidigare inlett samarbetet Tranzero Initiative tillsammans med Volvokoncernen, Scania och Göteborgs Hamn. Syftet är att minska koldioxidutsläppen kopplade till Göteborgs hamn – den största hamnen i Norden – med 70 procent till 2030. I och med dagens avtal med Fredrikshamns kommun och hamn blir kedjan komplett.

– Vår ambition är att leda utvecklingen mot en fossilfri sjöfart och hållbara transporter på havet. Därför satsar vi på ny teknik och olika alternativa bränslen. Vi ligger redan tio år före den internationella sjöfartens mål för minskning av koldioxidutsläpp, men med Stena Elektra tar vi ytterligare ett stort kliv på Stena Lines hållbara resa, på vägen mot en helt fossilfri verksamhet, säger Stena Lines VD Niclas Mårtensson, som även är ledamot i regeringens Elektrifieringskommission.

Stena Line ska reducera sina totala koldioxidutsläpp med 30 procent till 2030 och de nya Stena Elektra-färjorna är en viktig del i att nå dit. Det krävs dock mer än enbart batteridrivna fartyg. Infrastrukturen på land, med exempelvis hållbara laddmöjligheter, måste utvecklas parallellt. Därför krävs ett partnerskap med samtliga berörda aktörer. I det avtal som undertecknades idag förbinder sig Fredrikshamns hamn att säkra den nödvändiga infrastrukturen i hamnen och dess omgivning på den danska sidan.

– Fredrikshamns Hamn delar de höga och gröna ambitioner som gör det här projektet möjligt. Staden har dessutom visat att man har en unik förändringsförmåga i sitt DNA, vilket inte minst märks i dess hållbarhetsarbete. Att vi nu tar steg mot att göra linjen Göteborg-Fredrikshamn helt oberoende av fossila bränslen är inte bara positivt för oss, utan för hela Kattegattregionen, säger Mikkel Seedorff Sørensen, VD för Fredrikshamns Hamn.


En hållbar förbindelse mellan två länder
Färjorna blir världens första fossilfria RoPax-fartyg i sin storlek, de kommer att mäta ungefär 200 meter, ha cirka 3 000 lastmeter för bilar och lastbilar, samt plats för över 1 000 passagerare.

Arbetet för att minska klimatpåverkan av linjen Göteborg-Fredrikshamn började redan 2018, med Stena Lines investering i batterihybriddrift på Stena Jutlandica. Det har hittills resulterat i en minskning av koldioxidutsläppen med 1 500 ton om året, motsvarande de årliga utsläppen från 600 personbilar.

Även Fredrikshamns kommun förpliktigar sig att delta i arbetet med att skapa en hållbar förbindelse mellan Sverige och Danmark med de två Stena Elektra-fartygen.”Stena Elektra är ett fantastiskt projekt för Fredrikshamn. Vi vet av erfarenhet att när kommunen går före, följer näringslivet och privatpersoner oss i de gröna fotspåren. Vår stad och Stena Line har länge haft en nära relation, men detta ambitiösa avtal är inte bara viktigt för oss – det ger ringar på vattnet i hela Danmark, säger Birgit Hansen, kommunstyrelsens ordförande (S) i Fredrikshamns kommun.


Fakta: Stena Elektra
• Två fossilfria RoPax-färjor (bil- och passagerarfärjor)
• Linje: Fredrikshamn - Göteborg
• Börjar trafikera linjen senast 2030
Batteridrivna med kapacitet om cirka 60-70 MWh, laddas i hamn
• Landinfrastruktur: Behov av en högspänningskabel för landström på omkring 30-40 MW
• Överfartstid: 3 timmar, med en timmes turnaround-anlöp/laddningstid
• Längd: Cirka 200 meter
Frakt- och bilkapacitet: Cirka 3 000 lastmeter
Passagerarkapacitet: 1 000-1 500 passagerare


Källa: Stena Line


Skriv utTomas Eneroth bjuder in transportbranschen till samtal för att säkra tillgången på yrkesförare

Infrastrukturminister Tomas Eneroth bjuder in företrädare för fackförbund, åkerinäring och berörda myndigheter till rundabordssamtal om yrkestrafik på väg med anledning av de senaste rapporterna om...

Läs mer
Roch-services


Inga spårvagnar mellan Svingeln och Centralstationen

Den 23 oktober-1 november går inga spårvagnar mellan Svingeln och Centralstationen. Resenärer hänvisas till ordinarie busstrafik och får räkna med längre...

Läs mer
Nordtec

Skanska bygger ny tunnel i Vestland, Norge

Skanska har tecknat avtal med Fylkestinget i Vestland om att bygga en ny tunnel i Kvinnherad kommun, Norge. Kontraktet är värt 335 miljoner norska kronor, cirka 330 miljoner svenska kronor,...

Läs mer
Northcone


SJ och Tåg i Bergslagen utökar tågtrafiken kraftigt i Dalarna under 2022

Den 12 december påbörjas 2022 års tågtidtabell för hela Sverige. För Dalarna innebär detta en ökning av antalet avgångar mellan Borlänge och...

Läs mer
Brandskyddsföreningen

Nya trafiksäkerhetskameror på väg 190 mellan Kulladal och Sollebrunn ska rädda liv

Mellan 18 oktober och 31 oktober sätter Trafikverket upp sex nya trafiksäkerhetskameror på väg 190 mellan Kulladal och Sollebrunn, Alingsås.

Läs mer
Leica geosystems

Så ska gasbilsägare kompenseras för extrakostnad vid besiktning

Transportstyrelsen har tagit fram förslag på hur gasbilsägare ska ersättas för merkostnader i samband med besiktning. Förslaget ingår i ett uppdrag som nu ö...

Läs mer
Brokk
I december startar 10-minuters trafiken med Öresundstågen igen.

Fler tåg till Danmark i december – till dess sätter Skånetrafiken in bussar för att ge plats åt fler

Vid tidtabellskiftet den 11 december kan Skånetrafiken och DSB äntligen köra 10-minuterstrafik över Öresundsbron i rusningstid igen. Men redan från måndag den 18...

Läs mer
Zugol 550
Flygplan från flygbolaget BRA.

AMF investerar 200 miljoner i flygbolaget BRA

AMF investerar 200 miljoner i flygbolaget BRA. Nyemissionen görs i samband med den tillväxtresa som flygbolaget har påbörjat efter pandemin. Syftet är att finansiera...

Läs mer
DLMASKIN550


Maskininlärning underlättar vid flygplanstillverkning

Maskininlärningsmodeller kan stödja ingenjörer vid konstruktion och tillverkning av flygplansmotorer samt minska tid och kostnad för designprocessen visar ny forskning i...

Läs mer
SVB550

Inga fler flyg till Bromma

Ängelholm Helsingborg Airport meddelade under torsdagen att Air Skåne valt att pausa sin trafik från flygplatsen till Bromma.


Flygstoppet inleddes den 10 oktober.

"Från...

Läs mer
RF-System


92 av 100 pendeltåg punktliga i september

September månads punktlighet landade på 91,9 procent. Punktligheten påverkades framförallt av infrastrukturproblem och följdorsaker, som tillsammans utgjorde cirka 70...

Läs mer
Carlsson & Möller
Drönardagen i Västervik 2019.

Startskott för nationellt drönarcentrum

Transportstyrelsen ger klartecken till geografiska UAS-zoner för drönare i luftrummet i Västervik. Det är startskottet till ett nationellt centrum för utveckling av...

Läs mer
Smartdok


Ny lågkostnadsetablering på Landvetter – isländska PLAY startar ny direktlinje till Reykjavik

Det nya isländska lågprisbolaget PLAY etablerar sig för första gången på den svenska marknaden med en direktlinje från Göteborg Landvetter Airport till den...

Läs mer
I Port Optimizer Track & Trace går det enkelt att filtrera fram information för sitt gods och sedan följa det i realtid från kajkant till inlandsdestination.

Göteborgs Hamn lanserar digitalt spårningsverktyg för gods

En smart hamn är en effektiv hamn och blir också en efterfrågad hållbar hamn. Så går resonemanget i Skandinaviens största hamn som nu satsar stort på att...

Läs mer
Vattenfall
Tunnelborr.

NCC bygger tunnel för skyfall i Köpenhamn

NCC i konsortium med SMET har fått i uppdrag att bygga en 1,3 kilometer lång tunnel för att hantera dagvatten och skyfall i centrala Köpenhamn. Uppdraget utförs åt...

Läs mer
Scantruck
Göteborg utvecklar stationsområdet. Bild från stadsutvecklingsprogrammet (bilden är en illustration).

FOJAB tävlar med Cobe om stationsbyggnad i Göteborg

Hur den nya stationsbyggnaden Mittuppgången på Göteborg Central ska se ut avgörs i en prestigefylld arkitekttävling. FOJAB har i team med Cobe, WSP och Crowd Dynamics...

Läs mer


Hållbarhet lägger grund till ett godare arbetsklimat

Ett bra hållbarhetstänk är en del av allt vi gör som företag – från ansvaret för arbetskåren till faktiska arbetsprocesser. Det är...

Läs mer
Mttsweden
Romantika

Tallink Grupp chartrar ut ytterligare ett fartyg för boende under COP26

Tallink Grupp har tecknat ett nytt charteravtal för sitt lettiskflaggade kryssningsfartyg Romantika, för att tillhandahålla boende vid FN:s 26:e klimatkonferens (COP26) som äger...

Läs mer
BAB


Sweco vinner järnvägsuppdrag i Finland

Sweco har tilldelats flera uppdrag kopplat till ”Entimmeståget”, inkluderande detaljplanering och utformning av järnväg och elprojektering för det nya dubbelspå...

Läs mer
CL Specialglas
Tingstadstunneln.

Peab totalrenoverar Tingstadstunneln i Göteborg

Peab har fått uppdraget att renovera Tingstadstunneln som förbinder Hisingen med Göteborgs fastland. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till...

Läs mer
Vagnen som har marknadens största last-area heter Golden Bullet 2.0 och är resultatet av ett utvecklingssamarbete med ExTe i Ljusdal. Holmen Skog blir första kund att använda vagnen för rundvirkestransporter i Sverige.

Holmen-avtal ger Sveriges effektivaste timmervagn

Ett nytt avtal med Holmen Skog borgar för Green Cargos investering i marknadens mest effektiva timmervagn. Vagnen som har marknadens största last-area heter Golden Bullet 2.0 och är...

Läs mer
–Nästa ansökningsomgång för stadsmiljöavtal startar 18 oktober 2021. Gå in på trafikverket.se för mer information, säger Rami Yones, enhetschef på Trafikverket och ordförande för Nationella cykelrådel.

Nya cykelvägar byggs med hjälp av stadsmiljöavtal

Att cykla behöver bli attraktivare, smidigare och säkrare. Nu förbättrar 17 kommuner/regioner sina lokala cykelnät. Satsningen om 75 miljoner kronor ger fler möjlighet...

Läs mer


Ryanair lanserar flyg till Venedig i vår

Det irländska lågprisbolaget Ryanair ser ännu fler möjligheter i Stockholmsregionen och utökar tillgängligheten med ytterligare en Europalinje från Arlanda....

Läs mer
Stockholm Arlanda Airport.

Fortsatt låga siffror för Swedavia – men återhämningen skymtar

Under september månad flög drygt 1,4 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 61 procent jämfört med september 2019, före pandemin. Under...

Läs mer
Johan Eliasson, NRS vid Nordreälvbron Kungälv.

Fri utsikt och kraftigt reducerat trafikbuller

När den drygt 50 år gamla Nordreälvbron rustas upp sker det med en specialutvecklad kombination av stålräcken och bullerskärmar av PLEXIGLAS Soundstop.
– Vid...

Läs mer
Kristoffer Tamsons, ordförande Svensk Kollektivtrafik, Madeleine Raukas, vice ordförande Tågföretagen och Tomas Byberg, ordförande Sveriges Bussföretag tar i hand.

Nu satsar branschen på nystart av kollektivtrafiken i Sverige

Välkommen ombord igen – restriktionerna är över och nu är det dags att nystarta kollektivtrafiken. På initiativ av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag...

Läs mer


Tidigt släpp av MTRX julresor för att möta den starka efterfrågan

MTRX har under hela september sett en stark efterfrågan och när restriktionerna släpptes 29 september ökade den ytterligare. För alla resenärer som redan nu vill boka...

Läs mer


Kingspan BAGA söker en servicetekniker i Markaryd med omnejd

Kingspan BAGA söker en servicetekniker – till Markaryd med omnejd – som gillar problemlösning och teknik. Du är serviceinriktad och har ett tekniskt kunnande och...

Läs mer
Avgångar på Stockholm Arlanda Airport.

Swedavia öppnar fler terminaler på Arlanda – ökad flygtrafik och nya etableringar

Swedavia har beslutat att öppna ytterligare en terminal på Stockholm Arlanda Airport från och med den 26 oktober. Förutom Terminal 5 så tas nu även Terminal 2 i bruk....

Läs mer


Flygets återhämtning kan ta fart

Flygbranschen går nu in i en mer stabil återhämtningsfas. Framför allt utrikesresandet har goda möjligheter att ta ett rejält kliv framåt under nästa å...

Läs mer
Glada representanter från SG Södra Viken. Från vänster: Kennet Berg Gunnar Berggren Johan Brandenfeldt Pontus Jonsson.

SG Södra Viken i Sunne är Årets Transportskola

Skolan har en utmärkt samverkan med branschen, gott rykte hos åkarna i Värmland och en viktig satsning på värdegrundsfrågor. Därför får Södra...

Läs mer


Mest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se