Facebook


Instagram

COWI och Atkins planerar delsträcka av ny järnväg Göteborg - Borås


2022-11-04

COWI Sverige har, i partnerskap med Atkins, fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och planera en delsträcka av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.
Bild: Niels Iversen
COWI Sverige har, i partnerskap med Atkins, fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och planera en delsträcka av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.

Den nya järnvägen kommer att möjliggöra snabbare och smidigare resor mellan Borås, Landvetter flygplats och Göteborg. COWI Sverige har, i partnerskap med Atkins, fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och planera den delsträcka i projektet som går från stationen i Borås till kommungränsen till Bollebygd. Uppdraget bedöms vara värt cirka 200 miljoner kronor.

− Vi är stolta över att spela en viktig roll i ett projekt som kommer att innebära snabbare och mer hållbara resor på en av landets största pendlingssträckor. Det är ett stort och komplext projekt där vår breda kompetens och expertis i slutändan bidrar till en hållbar utveckling av regionen, säger Susanna Ohlin, Divisionschef Samhällsbyggnad på COWI.

Uppdraget från Trafikverket är att leverera systemhandling, järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med Trafikverkets planprocess. En järnvägsplan slår fast vilka markområden som ska användas för att bygga järnvägsanläggning och för dess drift och underhåll. I arbetet ingår även mark- och miljöutredningar som kommer ligga till grund för tillståndsprocesser. I projekteringsarbetet kommer stor vikt läggas vid aspekter kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. COWI och Atkins har tillsammans specialistkompetens inom mark och anläggning, järnvägsteknik, miljö, arkitektur och landskapsarkitektur och i projektet kommer omkring 25 teknikområden att vara inblandade.

Järnvägsplanen ska levereras i början av 2026 och Trafikverket uppskattar att uppdraget är värt 200 miljoner kronor. COWIs dotterbolag Arkitema är en del av projektet och ansvarar för att processleda den arkitektoniska utformningen av stationen i Borås vilket kräver stor insikt i hur Trafikverkets och Borås stads planläggningsprocesser behöver samordnas.

− Det här är ett prestigeuppdrag för oss på COWI där vår breda kompetens gör stor nytta i samhället. Det ligger helt i linje med vår strategi där vi vill hjälpa våra kunder att utvecklas i en mer hållbar riktning och vara en aktör som tar ansvar för att hitta lösningar på hållbarhetsutmaningar, säger Anders Wiktorson, VD COWI i Sverige.

− Vi är mycket stolta över att vi på Atkins kan bidra med bland annat vår starka järnvägskompetens i detta projekt. Att knyta städer närmare varandra genom en utökad infrastruktur som bidrar till ett hållbart samhälle ligger helt i linje med Atkins hållbarhetsstrategi – Engineering Net Zero, säger Johannes Erlandsson, VD Atkins i Sverige.

Den nya järnvägen har planerad byggstart 2025–27 och beräknas ta cirka 10 år att färdigställa. Den är en del av den planerade stambanan mellan Göteborg och Stockholm som kommer att avlasta de befintliga järnvägarna, så att fler gods- och pendeltåg kan köra på dem. Mellan Göteborg och Borås byggs totalt sex mil dubbelspårig järnväg. Det kommer innebära fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg, vilket gör det enklare att bo, arbeta och studera i olika delar av regionen.


Källa: COWI

Tipsa en vän Skriv utOmexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av...

Läs mer
Elmia Nordic Rail
Lindesbergs station under 1940-talet. Bilden illustrerar hur många järnvägsstationer såg ut före nedmonteringen av trädgårdsanläggningarna som inleddes på 1950-talet.

Järnvägen fick Sverige att grönska

När stambanorna byggdes i Sverige var det också ett trädgårdsprojekt i stor...

Läs mer
Nytt stationshus östra fasaden (bilden är en illustration).

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden...

Läs mer

Inhouse Tech projekterar och konstruerar broar längs Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och...

Läs mer


SL har rustat Östermalmstorgs tunnelbanestation för 50 år framåt

Den 19 januari blev arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket...

Läs mer
Visionsbild över den nya tunnelbanestationen Hagastaden (bilden är en illustration).

KONE utrustar nya Hagastadens tunnelbanestation i Stockholm

KONE Corporation, en global ledare inom hiss- och rulltrappsbranschen, har ingått avtal med...

Läs mer


Persontågens punktlighet försämrades 2022

Tillförlitligheten för persontågen fortsätter att minska och nådde 2022...

Läs mer


Vy Tågs personal får toppbetyg av resenärerna

Varje år genomför Trafikverket en undersökning för att följa upp och...

Läs mer
ER1 i  Tåg i Bergslagens färger (bilden är en illustration).

Alstom vinner svenskt underhållskontrakt med VR för en flotta på 30 regionaltåg

Alstom har fått ett förnyat kontrakt med VR för underhåll av 30...

Läs mer

Skanska förbättrar tunnelbanestation i New York, USA, för 750 miljoner

Skanska har tecknat kontrakt med Metropolitan Transportation Authority om att förbättra...

Läs mer


Positivt resultat för utbildningar till järnvägstekniker

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora...

Läs mer


Railcare förändrar organisationen i entreprenadverksamheten

Railcare Group anpassar sin organisation för att optimera personalresurserna inom...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se