Facebook


Instagram

COWI och Atkins planerar delsträcka av ny järnväg Göteborg - Borås


2022-11-04

COWI Sverige har, i partnerskap med Atkins, fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och planera en delsträcka av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.
Bild: Niels Iversen
COWI Sverige har, i partnerskap med Atkins, fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och planera en delsträcka av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.

Den nya järnvägen kommer att möjliggöra snabbare och smidigare resor mellan Borås, Landvetter flygplats och Göteborg. COWI Sverige har, i partnerskap med Atkins, fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och planera den delsträcka i projektet som går från stationen i Borås till kommungränsen till Bollebygd. Uppdraget bedöms vara värt cirka 200 miljoner kronor.

− Vi är stolta över att spela en viktig roll i ett projekt som kommer att innebära snabbare och mer hållbara resor på en av landets största pendlingssträckor. Det är ett stort och komplext projekt där vår breda kompetens och expertis i slutändan bidrar till en hållbar utveckling av regionen, säger Susanna Ohlin, Divisionschef Samhällsbyggnad på COWI.

Uppdraget från Trafikverket är att leverera systemhandling, järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med Trafikverkets planprocess. En järnvägsplan slår fast vilka markområden som ska användas för att bygga järnvägsanläggning och för dess drift och underhåll. I arbetet ingår även mark- och miljöutredningar som kommer ligga till grund för tillståndsprocesser. I projekteringsarbetet kommer stor vikt läggas vid aspekter kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. COWI och Atkins har tillsammans specialistkompetens inom mark och anläggning, järnvägsteknik, miljö, arkitektur och landskapsarkitektur och i projektet kommer omkring 25 teknikområden att vara inblandade.

Järnvägsplanen ska levereras i början av 2026 och Trafikverket uppskattar att uppdraget är värt 200 miljoner kronor. COWIs dotterbolag Arkitema är en del av projektet och ansvarar för att processleda den arkitektoniska utformningen av stationen i Borås vilket kräver stor insikt i hur Trafikverkets och Borås stads planläggningsprocesser behöver samordnas.

− Det här är ett prestigeuppdrag för oss på COWI där vår breda kompetens gör stor nytta i samhället. Det ligger helt i linje med vår strategi där vi vill hjälpa våra kunder att utvecklas i en mer hållbar riktning och vara en aktör som tar ansvar för att hitta lösningar på hållbarhetsutmaningar, säger Anders Wiktorson, VD COWI i Sverige.

− Vi är mycket stolta över att vi på Atkins kan bidra med bland annat vår starka järnvägskompetens i detta projekt. Att knyta städer närmare varandra genom en utökad infrastruktur som bidrar till ett hållbart samhälle ligger helt i linje med Atkins hållbarhetsstrategi – Engineering Net Zero, säger Johannes Erlandsson, VD Atkins i Sverige.

Den nya järnvägen har planerad byggstart 2025–27 och beräknas ta cirka 10 år att färdigställa. Den är en del av den planerade stambanan mellan Göteborg och Stockholm som kommer att avlasta de befintliga järnvägarna, så att fler gods- och pendeltåg kan köra på dem. Mellan Göteborg och Borås byggs totalt sex mil dubbelspårig järnväg. Det kommer innebära fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg, vilket gör det enklare att bo, arbeta och studera i olika delar av regionen.


Källa: COWI

Tipsa en vän Skriv ut

Regeringen sätter fokus på förbättring av det svenska järnvägsnätet

Med hösten runt hörnet rivstartar Tågföretagen återgången till...

Läs mer
system-of-systems

Positiv utveckling och spännande innovationsnominering

Railway Metrics and Dynamics (RMD) omsättning har börjat ta fart och bolaget har under...

Läs mer
Ulefos


Företag vill se satsningar på infrastruktur och hållbara transporter

Transporterna väntas öka på vägar, järnväg och till sjöss under...

Läs mer


Sena besked har satt käppar i hjulen för tågtrafiken under T23

Under det senaste året har tågtrafiken i Sverige inneburit stora utmaningar fö...

Läs mer


SVEAB Järnväg får ytterligare uppdrag inom projekt ALEX

Efter att ha bytt två plankorsningar under projektets pilotfas har SVEAB Järnväg nu...

Läs mer


Vi rustar för den gröna omställningen

Godsjärnvägen har en avgörande betydelse för många svenska industrifö...

Läs mer


Infranord bygger ny bangård i Kiruna

Infranord har fått i uppdrag av LKAB att bygga en ny bangård i anslutning till...

Läs mer
Lokverkstaden i Långsele är strategiskt belägen vid norra stambanan. 

Höga krav på elmateriel i tuff järnvägsmiljö

Vibrationer, rörelse, damm och smuts gör att järnvägsfordon innebär en...

Läs mer


Svevia reparerar Torpabron i Lilla Edet

Torpabron över Slumpån längs E45 genom Lilla Edet behöver repareras. Svevia...

Läs mer


Norconsult tar fram väg- och järnvägsplan med barnperspektiv

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram en väg- och järnvägsplan för...

Läs mer
Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se