Facebook


Instagram

Iterio bakom bilfritt Djurgården


2022-05-04

Bild: Iterio

15 miljoner besökare årligen och en trafiksituation som beskrivs som kaotisk. Iterio fick i uppdrag att utreda hur visionen om ett bil- och fossilfritt Djurgården kan uppfyllas och några av åtgärderna ska testas redan i sommar.

Evenemangsparken på Djurgården är en av de mest välbesökta evenemangsparkerna i världen med en koncentration av nöjesattraktioner, kultur och natur. Antalet besökare ökar och dagens trafiksituation blir alltmer ohållbar. Kungliga Djurgårdsförvaltningen har tillsammans med Kungliga Djurgårdens Intressenter, som är ett samarbete mellan 59 av Djurgårdens aktörer, tagit fram en vision om ett bilfritt Djurgården. En vision som Iterio fick i uppdrag att utreda.

– Det kändes roligt och framför allt ärofyllt att få uppdraget. Djurgården är en otrolig viktig plats, både för Stockholm och för Sverige som internationellt besöksmål, säger Jonathan Höglund, trafikutredare på Iterio.


Fokus på hållbara trafikslag
För att lösa trafiksituationen behöver kapacitetsstarka och hållbara trafikslag som gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras på Djurgården. De många stora besöksmål och aktörer som samlas på södra Djurgården har alla olika förutsättningar, behov och önskemål. Ytan är begränsad vilket gör att åtgärderna i mångt och mycket utgått från att förbättra det befintliga - omdisponera i stället för att bygga nytt. Både fysiska som beteendepåverkande åtgärder måste till för att lösa dagens situation.

– Vi har lyssnat på alla aktörers behov och försökt väva ihop lösningar som fungerar för alla. Det har krävt kreativitet och nytänkande, säger Jonathan Höglund.

Redan i juni ska förslagen om att ta bort parkeringsplatser och förbjuda högersväng in på Djurgårdsbron testas under en vecka. På längre sikt föreslår utredningen bland annat en ny gång- och cykelbro och utökad buss- och båttrafik.

Uppdraget att utreda ett bilfritt Djurgården är ett exempel på hur hållbara mobilitetslösningar får en alltmer framskjuten roll i dagens trafikplanering.

– Vi vill gärna ligga i framkant när det gäller hållbarhet och tillgänglighet, de blir allt viktigare frågor och genomsyrar många av de trafikuppdrag vi arbetar med idag. Här vill vi vara en ledande aktör, säger Jonathan Höglund.


Exempel på åtgärder på Djurgården:
• Minska antalet parkeringsplatser
• Bygga ny gång- och cykelbro mellan Strandvägen och Junibacken
• Utöka båt- och busstrafik
• Förbättra gång- och cykelstråk
• Stänga av Djurgårdsbron för biltrafik
• Informera, skylta och arbeta med beteendepåverkan


Källa: Iterio

Skriv utNattåget mot Österrike i Höje Taastrup.

Snälltåget satsar på fler avgångar till Alperna i vinter

Snälltåget utökar trafiken till Österrike i vinter och startar säsongen...

Läs mer
SBS Betong 550


NRC vinner basunderhållskontraktet BKB och KTK-banan

NRC Group tilldelades idag basunderhållskontraktet Blekinge Kustbanor och Kust till...

Läs mer


Buss i stället för spårvagn i sommar mellan Stora Essingen och Sickla

Spårvagnarna mellan Sickla och Stora Essingen ersätts med bussar när SL utför...

Läs mer


47 svenska tågstationer ska studeras i syfte att stävja brott

Studier visar att många människor känner sig utsatta i samband med resor i...

Läs mer
Tillskottet gör att det eftersatta underhållet kan börja tas igen på den 105 mil långa banan.

Inlandsbanans driftsbidrag ökas med 75 miljoner kronor per år

Den 13 juni kom beskedet att regeringen höjer Inlandsbanans anslag från 150 till 225...

Läs mer


Förnyat tillstånd och ECM-certifikat för Hector Rail

Hector Rail har förnyat sitt tillstånd för att köra trafik i Sverige, Norge...

Läs mer


Klartecken för Fyrspåret – en delseger

Regeringen har beslutat att satsa på utbyggnaden av fyra spår Uppsala-länsgrä...

Läs mer
Till vänster Jimmy Hagström, vd Vossloh Rail Services Scandinavia AB. Bredvid honom Marcel Taubert, vd på Vossloh Rail Services och till höger Ronny Fykop, teknisk ingenjör på Sporveien.

HSG-City från Vossloh slipar metro-spår i Oslo

Sporveien, den lokala leverantören av kollektivtransport i Oslo, har beställt en...

Läs mer

Regeringen satsar på nya stambanor i den kommande infrastrukturplanen

Regeringen presenterar nu en satsning på de kvarstående etapperna av nya stambanor. Det...

Läs mer


Upptåget blir Mälartåg - MTR får utökat ansvar

Den 12 juni blir Upptåget en del av Mälartåg, och samtidigt övergår...

Läs mer
Nya X2000-5.

Uppgraderingen av SJs X2000 övergår i serieproduktion

Nyligen rullade det tredje helt uppgraderade X2000-tåget ut i trafik på den svenska...

Läs mer


Hälften av de omkomna i bantrafiken befann sig på förbjudet spårområde

Under 2021 dödades 17 personer och 20 skadades allvarligt i olyckor inom bantrafiken, det vill...

Läs mer


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se