Facebook


Instagram

Persontågens punktlighet försämrades 2022


2023-01-20

Bild: Picudio/Pixabay

Tillförlitligheten för persontågen fortsätter att minska och nådde 2022 den lägsta nivån under de senaste tio åren. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

Under 2022 anlände 87,1 procent av alla planerade tåg till sin slutstation högst fem minuter efter tidtabell. Resterande tåg ankom mer försenade eller ställdes in med kort varsel. Det är den lägsta årsnoteringen för persontågens tillförlitlighet (STM5) under den senaste 10-årsperioden. Tillförlitligheten för 2022 är 2,6 procentenheter lägre jämfört med 2021 och 6,4 procentenheter lägre än 2020 som hade den högsta årsnoteringen under den senaste 10-årsperioden.

Uppdelat på årets månader var tillförlitligheten högst i juli med 89,2 procent av tågen ankomna till slutmål senast fem minuter efter tidtabell, och lägst i mars med 84,9 procent. Jämfört med motsvarande månad året innan försämrades tillförlitligheten som mest under mars med 6,6 procentenheter samt under augusti med 5,7 procentenheter. December däremot hade en förbättrad tillförlitlighet med 1,7 procentenheter jämfört med december 2021.

Pendeltåg och andra kortdistanståg, som utgör drygt hälften av alla framförda tåg, brukar vara mest tillförlitliga. Statistiken visar att 92,3 procent av dem kom fram till sitt slutmål senast fem minuter efter tidtabell under 2022, en försämring med 1,1 procentenheter jämfört med 2021.

Fjärrtåg och andra interregionala långdistanståg, som är betydligt färre i antal, har haft svårare att hålla tidtabellen. 71,7 procent av dem anlände sitt slutmål inom fem minuter, vilket är det sämsta årsnoteringen under den senaste 10-årsperioden och 9,1 procentenheter lägre än 2021.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik med titeln ”Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 4”. Här hittar du statistiken för tågens punktlighet.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Trafikverket har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.


Källa: Trafikanalys

Tipsa en vän Skriv ut

Sena besked har satt käppar i hjulen för tågtrafiken under T23

Under det senaste året har tågtrafiken i Sverige inneburit stora utmaningar fö...

Läs mer
Elmia Nordic Rail


SVEAB Järnväg får ytterligare uppdrag inom projekt ALEX

Efter att ha bytt två plankorsningar under projektets pilotfas har SVEAB Järnväg nu...

Läs mer


Vi rustar för den gröna omställningen

Godsjärnvägen har en avgörande betydelse för många svenska industrifö...

Läs mer


Infranord bygger ny bangård i Kiruna

Infranord har fått i uppdrag av LKAB att bygga en ny bangård i anslutning till...

Läs mer
Lokverkstaden i Långsele är strategiskt belägen vid norra stambanan. 

Höga krav på elmateriel i tuff järnvägsmiljö

Vibrationer, rörelse, damm och smuts gör att järnvägsfordon innebär en...

Läs mer


Svevia reparerar Torpabron i Lilla Edet

Torpabron över Slumpån längs E45 genom Lilla Edet behöver repareras. Svevia...

Läs mer


Norconsult tar fram väg- och järnvägsplan med barnperspektiv

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram en väg- och järnvägsplan för...

Läs mer
Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av...

Läs mer
Lindesbergs station under 1940-talet. Bilden illustrerar hur många järnvägsstationer såg ut före nedmonteringen av trädgårdsanläggningarna som inleddes på 1950-talet.

Järnvägen fick Sverige att grönska

När stambanorna byggdes i Sverige var det också ett trädgårdsprojekt i stor...

Läs mer
Nytt stationshus östra fasaden (bilden är en illustration).

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden...

Läs mer

Inhouse Tech projekterar och konstruerar broar längs Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och...

Läs mer


SL har rustat Östermalmstorgs tunnelbanestation för 50 år framåt

Den 19 januari blev arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se