Facebook


Instagram

Ramirent är med och bygger ut tunnelbanelinje i Stockholm


2022-11-29

Bild: Ramirent

Region Stockholm förlänger tunnelbanans Blå linje från Kungsträdgården via de nya stationerna Sofia och Hammarby kanal till Nacka. När projektet, som löper över en tioårsperiod, slutförts kommer den bytesfria resan mellan Nacka och T-centralen ta tolv minuter, jämfört med dagens cirka 40. Ramirent är en av aktörerna som är med och gör detta möjligt.

– Vi har en kontorsetablering på 48 moduler och cirka 10 personalvagnar på plats. Ramirents elavdelning är installatör och leverantör av permanenta och tillfälliga elinstallationer. Till detta levereras även högspänningsinstallationer, konstruktionsritningar och relationshandlingar till kundens slutbesiktningar, berättar Mats Renefalk, projektsäljare på Ramirent.

Projektet tog sin början 2020 då Ramirentkunden CRTG Engineering började bygga ut arbetstunnlarna på sträckan. Exakt tio år senare, 2030, ska den nya tunnelbanan börja rulla. Den process som påbörjats och fortlöper enligt plan äger rum helt under jord, där nyss nämnda CRTG Engineering arbetar i Sickla med en entreprenad som omfattas av bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten och anslutande markarbeten.

– Ramirent har ett gott samarbete med såväl beställare som kunder och övriga inblandade. Det här är ett enormt projekt som kräver god samverkan mellan alla oss som är med. När det färdigställts kommer vi, tillsammans, att ha åstadkommit konkreta resultat som underlättar människors vardag. Det känns väldigt stimulerande, säger Mats Renefalk.


Krävs omfattande förberedelser
Att arbeta i tunnlar medför en del risker och måste därför hanteras med stor respekt och helt enligt protokoll, inte minst i samband med de sprängningar som är en del av processen. För Ramirent innebär detta bland annat att särskild brandskyddsutrustning behöver finnas på plats i liftar och anläggningsmaskiner.

– Det är fantastiskt att få vara med och utveckla Stockholm på det här sättet, avslutar Mats Renefalk.


Källa: Ramirent

Tipsa en vän Skriv utOmexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av...

Läs mer
Elmia Nordic Rail
Lindesbergs station under 1940-talet. Bilden illustrerar hur många järnvägsstationer såg ut före nedmonteringen av trädgårdsanläggningarna som inleddes på 1950-talet.

Järnvägen fick Sverige att grönska

När stambanorna byggdes i Sverige var det också ett trädgårdsprojekt i stor...

Läs mer
Nytt stationshus östra fasaden (bilden är en illustration).

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden...

Läs mer

Inhouse Tech projekterar och konstruerar broar längs Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och...

Läs mer


SL har rustat Östermalmstorgs tunnelbanestation för 50 år framåt

Den 19 januari blev arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket...

Läs mer
Visionsbild över den nya tunnelbanestationen Hagastaden (bilden är en illustration).

KONE utrustar nya Hagastadens tunnelbanestation i Stockholm

KONE Corporation, en global ledare inom hiss- och rulltrappsbranschen, har ingått avtal med...

Läs mer


Persontågens punktlighet försämrades 2022

Tillförlitligheten för persontågen fortsätter att minska och nådde 2022...

Läs mer


Vy Tågs personal får toppbetyg av resenärerna

Varje år genomför Trafikverket en undersökning för att följa upp och...

Läs mer
ER1 i  Tåg i Bergslagens färger (bilden är en illustration).

Alstom vinner svenskt underhållskontrakt med VR för en flotta på 30 regionaltåg

Alstom har fått ett förnyat kontrakt med VR för underhåll av 30...

Läs mer

Skanska förbättrar tunnelbanestation i New York, USA, för 750 miljoner

Skanska har tecknat kontrakt med Metropolitan Transportation Authority om att förbättra...

Läs mer


Positivt resultat för utbildningar till järnvägstekniker

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora...

Läs mer


Railcare förändrar organisationen i entreprenadverksamheten

Railcare Group anpassar sin organisation för att optimera personalresurserna inom...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se