Facebook


Instagram

Mälarbanan – Tyréns breda kompetens löser komplexa utmaningar


2021-06-09

Bild: Tyréns

På trafikintensiva Mälarbanan ska två spår mellan Tomteboda och Kallhäll bli fyra, till glädje för alla pendlare och trafikoperatörer. Utbyggnaden sker i tätbebyggt område, vilket ställer speciella krav. För Tyréns har uppdragen till Mälarbanan blivit fler och större.

Utbyggnaden av Mälarbanan är en stor satsning som inte bara omfattar en ny järnvägsanläggning, utan även nya stationer, gång- och cykelbanor, tågtunnlar och broar. Det är trångt, det är pågående trafik som ska ledas om på provisoriska spår och många som är beroende av att kunna transportera sig på järnvägen. Det är en av Sveriges mest trafikerade sträckor.

– Det är omfattande och komplexa uppdrag. Just nu jobbar vi bland annat med sista sträckan genom Sundbyberg och Solna där vi ska projektera BEST (bana, el, signal och tele) samt göra markprojekteringen på uppdrag från Trafikverket. Vi har nio komplexa och multidisciplinära deluppdrag i gång samtidigt, vilket ställer stora krav på ledning, styrning och samordning, såväl övergripande som teknikmässigt och mellan deluppdragen, säger Tyréns uppdragschef Tommy Bågling.

Tommy har lång erfarenhet av större uppdrag som Ostlänken, Nynäsbanan, Tvärbanan, Öresundsbron och Izmir Metro. Han har jobbat både i beställarrollen och på leverantörssidan i olika företag, vilket ger kunskap, trygghet och förståelse som skapar mervärde i uppdraget, både internt och för beställaren.


Multidisciplinärt och allt inhouse Tyréns
Runt 190 personer från Tyrénskoncernen är engagerade i uppdragen kopplade till Mälarbanan. Det jobbas från Kalix i norr till Malmö i söder samt i de polska och litauiska systerbolagen.

– Vi jobbar multidisciplinärt, och förutom några få underkonsulter, gör vi allt inhouse på Tyréns med input från alla våra 25 kompetensområden. Det tror jag är lite unikt för ett större infrastrukturuppdrag. Det är stor spännvidd i frågorna - allt från järnväg till kulturmiljö och berg. Jag är väldigt stolt över att vi har så kompetenta medarbetare och en sådan fantastisk bredd i det tjänstepaket vi som företag har att erbjuda!

Många av uppdragsmedlemmarna jobbar heltid med Mälarbanan, andra lite mindre. I gruppen finns såväl erfarna som juniora medarbetare. Ambitionen är att ha dubbla personer där det går, dels för att säkerställa resursen i uppdraget men också för att låta de yngre få växa i rollen. Att få sammanhang och delaktighet i uppdraget är viktigt, liksom erfarenhetsöverföring.


Relation som bygger på förtroende
Tommy lyfter kontinuiteten i bemanningen tillsammans med det tekniska djup och bredd som finns hos kollegorna som framgångsfaktorer, men också en god relation med beställarsidan.

– Kompetens och kontinuitet i grundbemanningen både från vår sida och Trafikverkets är viktigt. Vi har en bra dialog, det är raka puckar, reko och vi kör med öppna kort.

– Samarbetet fungerar mycket bra. Lyhördhet och förmåga att lyssna på varandra krävs. Vi har byggt upp en relation som bygger på förtroende och det ger oss utrymme att mötas i uppdraget. Vi jobbar tillsammans fram en samsyn i frågorna, det ställer krav på båda parter och fungerar bra. Tyréns har en ganska ung organisation som inte är så hierarkiberoende, jag tycker det ligger i tiden att jobba så och det uppskattas av alla. Medarbetarna tänker utanför boxen och jobbar lösningsorienterat, säger Marcus Sundberg, projekteringsledare på Trafikverket.


Ordning & reda och VDC på riktigt
Ett stort antal intressenter är involverade i detta infrastrukturomvandlingsprojekt. För att fatta beslut, lösa problem och löpande stämma av används Virtual Design and Construction (VDC), en digital samordningsmodell där alla berörda lägger in sina projekteringar.

– Styrning och samordning är centralt. Vi kör bland annat veckovisa möten med VDC och det lämpar sig exceptionellt bra att köra i digitala möten. Jag vill säga att Tyréns i Mälarbanan kör VDC på riktigt och det är en av förklaringarna till vår framgång i uppdraget, säger Tommy.

Han får medhåll av Marcus Sundberg.

– VDC är byggt på att träffas fysiskt och att alla tar ansvar för sina leveranser, men jag vill säga att vi nu höjt nivån på arbetet, bland annat genom en duktig processledare från Tyréns. Det har också ökat deltagandet och engagemanget från beställarsidan, även om vi så klart behöver träffas ändå. Annars missar vi lite av kringsnacket.

Ordning och reda är grundläggande. Tyréns interna uppdragsplattformar i sharepoint är minutiöst upplagda, allt för att borga ett effektivt arbete. Nya medarbetare i uppdraget får en grundlig introduktion och den interna kommunikationen är omfattande i uppdraget.

– Det är så viktigt att välkomna alla nya på rätt sätt i uppdraget, säger Tommy. Kompetens, samarbete och inte minst engagemang är avgörande. Det ska vara attraktivt att jobba i uppdraget. På Tyréns värnar vi starkt vår företagskultur, men också hållbarhet och utveckling.


Tyrimpact bra beslutsunderlag
Tyréns arbetar målmedvetet med att generera innovativa idéer för att skapa än mer värde för kunden. En metod med tillhörande IT-plattform, Tyrimpact, har utvecklats för att strukturerat kunna arbeta med hållbarhet i alla uppdrag. Beställaren kan få konkreta underlag på hållbarhetsarbetet och metoden ger även ett bra beslutsunderlag.

– Vi kör en modul av Tyrimpact för varje deluppdrag i Mälarbanan med en utpekad resurs som håller ihop det. Vi kan identifiera alla moment och välja vad vi vill gå vidare med. Tyrimpact är ett konkret verktyg, lite som en alternativ kostnadskalkyl med hållbarhetsaspekt. Vi kan till exempel jämföra betongpålar med pålar av stålkonstruktion både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt, vilket även ger ett mervärde för beställaren.


Källa: Tyréns


Skriv ut

Nu rullar elbussarna på Piteås gator

Nu har Piteå fått ett nytt och hållbart inslag i stadsbilden. Det är de nya elbussarna som trafikerar tätortstrafiken från och med idag under namnet Piteå Stadsbuss. Kollektivtrafikbolaget Nobina Sverige AB...

Läs mer
Roch-services


Ökat fokus på produktutveckling ska ta Hector Rail framåt

Sedan ett par månader tillbaka finns en ny avdelning för produktutveckling på Hector Rail. Martin Grönqvist har antagit rollen som chef för avdelningen och menar att deras...

Läs mer
Nordtec


Eurowings etablerar direktflyg till Tyskland från Luleå och Kiruna

Ytterligare direktflyg från Europa till Swedish Lapland - Eurowings, som ingår i Lufthansagruppen, expanderar i Sverige och etablerar två nya flyglinjer mellan Stuttgart och...

Läs mer
JLT550


Veidekke ändrar organisationsstruktur

Veidekke har beslutat att genomföra en struktur- och organisationsändring i den svenska verksamheten. Veidekke Sverige delas i två verksamheter; Bygg Sverige och Anläggning som...

Läs mer
DLMASKIN550
Frida Ukmar utses till vd för MTR Mälartåg.

Frida Ukmar utses till vd för MTR Mälartåg

Frida Ukmar har utsetts till vd för MTR Mälartåg. Ett bolag som bildades i anslutning till att MTR fick förtroendet att ta över uppdraget att driva Mä...

Läs mer
SVB550
Vätgas har pekats ut som ett av framtidens drivmedel för flyget. Högskolan Väst deltar i GKN Aerospace projekt som ska utveckla nyckelkomponenter till vätgasdrivna flygmotorer.

Högskolan Västs forskare ska bidra till utvecklingen av vätgasflyg

GKN Aerospace satsar på vätgasflyg i nya projektet H2JET som startar 1 juli. Vätgas har pekats ut som ett av framtidens drivmedel för flyget och nu ska 24 miljoner investeras i...

Läs mer
RF-System

Sveriges första elväg byggs mellan Örebro och Hallsberg

Trafikverket har beslutat att Sveriges första permanenta elväg ska byggas på E20 mellan Örebro och Hallsberg. Satsningen på elväg är ett led i målet att...

Läs mer
Scantruck
Flygfoto över Frihamnen.

Klimatpåverkan en viktig fråga i utvecklingen av Frihamnen i Göteborg

När Frihamnen i centrala Göteborg förvandlas från industriområde till en helt ny stadsdel är projektets påverkan på klimatet en viktig fråga. På...

Läs mer
Smartdok
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

2021 års avgiftshöjningar slopas helt

Sjöfartsverket har beslutat att helt slopa 2021 års avgiftshöjningar för sjöfarten. Anledningen är den rådande coronapandemin, som skapat ekonomiska svå...

Läs mer
Zugol 550
Självkörande el-lastbilar på Nordstans tak.

Stort test av självkörande transportfordon på Nordstans P-hustak

Under två dagar har forskningsprojektet GLAD huserat på Nordstans tak. En snitslad bana har gjorts upp för att testa självkörande transportfordons interaktion med fotgä...

Läs mer
Vattenfall


Ökad samverkan skapar bättre säkerhet vid vägarbeten

I ett nyligen avslutat projekt har forskare vid VTI tittat närmare på hur vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter. Bland annat...

Läs mer
Mttsweden


Flygbolaget BRA återvänder till Kalmar Öland Airport

Tisdag den 29 juni återupptar flygbolaget BRA sina flygningar mellan Kalmar och Bromma – Stockholms cityflygplats.
– Det känns fantastiskt roligt att kunna återvända...

Läs mer
Kregis 550


Så ska världens största civila sjukhusfartyg klara att gå in i de svåraste hamnar

ABB:s Azipod framdrivningssystem ska hjälpa Global Mercy, världens största civila sjukhusfartyg, att gå in i svårtillgängliga hamnar längs den afrikanska...

Läs mer
SBS Betong 550


Så håller Helsingborgs stad hoten borta

För att hålla city tryggt har Helsingborgs stad investerat i en terroristsäker säkerhetslösning. Lösningen består av höj- och sänkbara pollare som ska...

Läs mer
Zinga

Ny antennlösning gör full täckning i glesbygd möjlig

Radio Innovations antenner.

En unik antennlösning kan nu fylla kommunens vita fläckar enkelt och kostnadseffektivt.Det svenska teknikbolaget Radio Innovation visar i ett pilotprojekt tillsammans med Ludvika kommun och...

Läs mer
BAB


100 % uppkopplade lastbilen lyfter förarhänsyn och affärsproduktivitet till nästa nivå

IVECO S-Way sätter nya standarder för affärsproduktivitet med ett nytt motorprogram och funktioner som ger bränslebesparingar på upp till 3 procent, vilket ytterligare...

Läs mer
CL Specialglas
Solnatunnlarna söderifrån.

Sommarens upprustning av tågtunnlarna i Solna påverkar pendeltågstrafiken

Från den 5 juli kl 01:30 till den 9 augusti kl 04:30, kommer Trafikverket stänga av ett av tunnelrören i Solnatunnlarna, under Hagalund. Avstängningen påverkar en stor del...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se