Facebook


Instagram

Omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hållbar vattenförsörjning


2023-01-24

Arbete med vatten- och avloppsledningar.
Bild: Terése Andersson
Arbete med vatten- och avloppsledningar.

Under 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hållbar vattenförsörjning för örebroarna. Arbetet kommer ha stor påverkan på framkomligheten i Örebro. Därför uppmanas örebroarna att gå, cykla, eller välja en annan väg om de behöver ta bilen.

Vatten- och avloppsledningarna längs Rudbecksgatan är från 1960-talet och är i dåligt skick. Risken för en större läcka, som påverkar vattenförsörjningen för verksamheter och fastigheter längs sträckan, ökar ju längre tid det dröjer innan befintliga vatten- och avloppsledningar byts.

– Genom att byta vatten- och avloppsledningar åtgärdar vi återkommande dricksvattenläckor och akuta utryckningar och underhållsarbete, som påverkar framkomligheten i området och leder till ökade driftkostnader. Vi minskar också risken för oplanerat avstängt dricksvatten hos närliggande fastigheter, säger VA-ingenjör Tove Dahlström.


Schaktfria metoder för att få arbetet gjort snabbare
Ungefär 2400 meter vatten- och avloppsledning ska bytas längs Rudbecksgatan, mellan Fabriksgatan och Rådmansgatan. Drygt 56 procent av arbetet görs med schaktfria metoder, som till exempel relining och rörspräckning.

– För att få arbetet gjort så fort som möjligt kommer vi använda schaktfria metoder där det går. Det innebär att inte hela ledningen behöver grävas upp. Istället räcker det med ett schakt i början och slutet på ledningen, säger Joakim Olsson, projektledare för vatten och avlopp.

– Tyvärr kan inte schaktfria metoder användas i de områden där vi ska byta serviser, alltså ledningar som förbinder en fastighets ledningar med de stora kommunala ledningarna. Dessa måste vi gräva upp, säger Joakim Olsson.

Längs Rudbecksgatan har dessutom några av ledningarna satt sig, det vill säga att vattnet inte rinner lika bra. Dessa ledningar måste grävas upp för att skapa bättre lutning.


Sms när vattnet stängs av
När arbete sker på vattenledningen kommer det finnas en tillfällig vattenledning för verksamheter och boende längs sträckan, men under en kortare tid kan vattnet tillfälligt behöva stängas av.

Inför att vattnet stängs av skickas sms till de som berörs. Meddelandet går ut som textmeddelande till mobiltelefoner och som röstmeddelande till fasta telefoner till alla som är över 16 år och har en telefon som är registrerad på folkbokföringsadressen i området.

Kommunen har en kontinuerlig kontakt med de verksamheter och fastighetsägare som påverkas av arbetet längs Rudbecksgatan.


Samordnas med andra arbeten för en hållbar infrastruktur
För att inte behöva stänga av Rudbecksgatan vid flera tillfällen samordnas arbetet under året med andra planerade arbeten för att säkra en hållbar infrastruktur i Örebro.

• Mellan Österplan och Fabriksgatan kommer gatorna anpassas för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar, som kallas BRT (Bus Rapid Transit). Arbetet är en fortsättning på det gatuarbete som redan gjorts mellan Tybble och Österplan.
• Mellan Trädgårdsgatan och Engelbrektsgatan byts kablar, fundament, stolpe och armatur och vid cykelparkeringen på Våghustorget byts armatur, för att förbättra belysningen och skapa en tryggare miljö under årets mörka månader.
• På flera platser längs Rudbecksgatan gör E.ON underhåll på befintliga elkablar samt lägger nya kablar för elnätet.


Butiker och restauranger har fortsatt öppet
Butiker och restauranger längs Rudbecksgatan har öppet under hela byggtiden. Inför byggstart kommer mer information om hur örebroarna kan nå butiker och restauranger i området.

– Arbetet längs Rudbecksgatan kommer genomföras i olika steg för att kunder, leveranser och annan kommunal service ska kunna ta sig fram. Det kan handla om att bygga om en sida eller en infart i taget, så att vi kan ha ett körfält öppet åt varje håll, säger Joakim Olsson.

Örebroarna uppmanas att gå, cykla eller välja annan väg För att bidra till en god framkomlighet uppmanas örebroarna att gå eller cykla under tiden arbete sker längs Rudbecksgatan. De som av olika anledningar behöver ta bilen uppmanas att välja en annan väg. De som endast ska passera genom centrala Örebro uppmanas att köra via Glomman och E18/E20 för snabbast framkomlighet.

– Vi kan alla bidra till en bättre trafikmiljö under byggtiden. För att framkomligheten ska vara bra krävs att fler går eller cyklar och att alla de som behöver ta bilen väljer en annan väg, om de inte har ett ärende längs Rudbecksgatan. Det underlättar både för de som arbetar på platsen och de trafikanter som verkligen behöver åka längs Rudbecksgatan, säger Joakim Olsson.

Inför byggstart kommer mer information om vilka alternativa gator som rekommenderas. Preliminär byggstart är vecka 7 och hela arbetet längs Rudbecksgatan beräknas bli färdigt under vintern 2023.


Källa: Örebro kommun

Tipsa en vän Skriv utRambollforskare presenterar ny metod för mätning av barriäreffekter

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll.

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll, har tagit fram en metod för att kartlägga de hinder som försvårar för fotgängare och cyklister att ta sig fram kring motorvä...

Läs mer
Stella Futura

Samskip öppnar kortsjötrafik mellan Island och APM Terminals i Göteborg

5 april anlöper för första gången det islandsägda rederiet Samskip APM Terminals Gothenburg, ett startskott för den stora kortsjösatsningen mellan Göteborg...

Läs mer
Brokk_FAST-PLATS-2

Flygsimulator ska lyfta undervisningen


Nu får gymnasieeleverna på Sigtuna kommuns flygteknikutbildning testa cockpitmiljö på lektionstid. Idag invigdes nämligen en helt ny flygsimulator av flygplanstypen Airbus...

Läs mer
Furnes
Låsbara lock anpassade för eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar.

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö Stadsnät arbetar sedan lång tid tillbaka med säkerheten kring den fysiska infrastrukturen för fibernätet. En satsningarna som nu genomförs är att fö...

Läs mer
Elmia Nordic Rail


DAF öppnar monteringsfabrik för ellastbilar

DAF utökar sin produktionsanläggning med en ny monteringsfabrik för eldrivna lastbilar i Eindhoven där produktionen av den nya generationens DAF XD och XF Electric drar igå...

Läs mer
iloq
Svevia har rekryterat Petter Hedin som chef för region Stora projekt inom division Anläggning. 

Petter Hedin ny regionchef på Svevia

Svevia har rekryterat Petter Hedin som chef för region Stora projekt inom division Anläggning. Regionen är Sverigeövergripande med specialisering på större anlä...

Läs mer
volter_550
Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av nya likriktarstationer med den viktiga uppgiften att förse spårvägsnätet i...

Läs mer
Roch-services


Peab Asfalt får bonus för minskad klimatpåverkan i Årjäng

Peab Asfalt har sedan år 2021 skött uderhållsbeläggningarna i Årjängs kommun.
– Tack vare att vi under de senaste två åren asfalterat med ECO-Asfalt...

Läs mer
Elme magnets


Sprängstopp vid Handelshögskolan

Den 1 februari inleds sprängningar i korsningen Vasagatan-Haga Kyrkogata vardagar och all trafik stoppas i korta intervaller vid varje tillfälle.

Läs mer
Kvarken ports
Lindesbergs station under 1940-talet. Bilden illustrerar hur många järnvägsstationer såg ut före nedmonteringen av trädgårdsanläggningarna som inleddes på 1950-talet.

Järnvägen fick Sverige att grönska

När stambanorna byggdes i Sverige var det också ett trädgårdsprojekt i stor skala. De nya stationerna fick parker, köksträdgårdar och långa häckar...

Läs mer
leica-geosystems-550
Nytt stationshus östra fasaden (bilden är en illustration).

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden får Centralstationen en ny entré från norr. Det är den största av tre...

Läs mer
mcs-hyrsystem-550-1


Emirates ökar kapaciteten – inför nya flygningar till Australien

Nu inför Emirates ytterligare flyg till Australien och Nya Zeeland, efter att ha märkt av en allt högre efterfrågan till destinationerna. Ökningen är ytterligare ett...

Läs mer
DLMASKIN550

Inhouse Tech projekterar och konstruerar broar längs Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter, som...

Läs mer
Dachser skriver avsiktsförklaring gällande 50 eldrivna lastbilar av Mercedes-Benz modell eActros LongHaul.

Dachser satsar på ellastbilar för långdistanstransporter

Mercedes-Benz Trucks och Dachser undertecknar en avsiktsförklaring gällande 50 batteridrivna lastbilar för långdistanstransporter. Den eldrivna lastbilen med en räckvidd...

Läs mer
kvarken
Svevia utför broreparationer och brounderhåll i Gävleborg under de närmaste tre åren. Uppdragsgivare är Trafikverket.

Svevia tryggar broarna i Gävleborg

Från första januari och tre år framåt ska Svevia på uppdrag av Trafikverket sköta planerade broreparationer och löpande brounderhåll i Gävleborgs...

Läs mer
Carlsson & Möller

Robert Näsén ny arbetschef på Svevia

Robert Näsén tillträder som ny arbetschef för arbetschefsområde Härnösand inom division Anläggning. Arbetschefsområdet verkar i huvudsak inom...

Läs mer
Junttan
Allt fler företag från hela Sverige väljer att frakta gods klimatsmart via järnvägen till APM Terminals Gothenburg, nordens största containerhamn.

Nya tågpendlar från Helsingborg, Malmö och Sundsvall till APM Terminals Gothenburg

APM Terminals Gothenburg inleder 2023 med att välkomna järnvägspendlar från tre helt nya destinationer - Helsingborg, Malmö och Sundsvall.

Läs mer
Vattenfall


ONE Nordic ser till att Stockholms trafikanläggningar fungerar

Stockholms Stad har gett ONE Nordic AB uppdraget att sköta felavhjälpande underhåll av 300 trafiksignaler och ITS-anläggningar (Intelligenta transportsystem) i norra Stockholm....

Läs mer
cejn


Trafikverket häver kontrakt med entreprenör

Trafikverket har beslutat att häva kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som bygger deletapp Haga, i Västlänken. Huvudskäl för hävning är omfattande och...

Läs mer
BAB
Arbete med vatten- och avloppsledningar.

Omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hållbar vattenförsörjning

Under 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hållbar vattenförsörjning för örebroarna. Arbetet kommer ha stor påverkan...

Läs mer
Disab
Fredrik Kämpfe, Branschchef Transportföretagen Flyg.

Transportföretagen Flyg välkomnar EU-stöd för produktion av fossilfritt flygbränsle i Sverige

Flygets omställning står på flera ben och teknikspår, men främst handlar det om att snabba på bränslebytet från fossilt till fossilfritt flygbränsle,...

Läs mer
CL Specialglas
Lastning av tåg i Umeå hamn på den intermodala kombiterminalen Hillskär.

Godsvolymerna via Umeås anläggningar ökade 2022

Färska siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och från regionen ökade under 2022.
– De senaste åren, även under pandemin,...

Läs mer
Omställningen är möjlig redan idag. Ett exempel är Falkenklev logistiks laddpark för tunga fordon i Malmö.

Transportbranschen kan bli fossilfri snabbare än man trott

Transportbranschen kan ställa om till fossilfrihet snabbare än vad bedömare trott. Det är slutsatserna som många drar efter eComExpo Summit i Göteborg i december.

Läs mer
Den nya laddstationen växer fram intill tankstationen för biogas på Mosserudsområdet.

Här byggs laddstationen för tunga fordon vid E18 i Karlskoga

På ett 7000 kvadratmeters område har skog avverkats och markarbetena är i full gång. Redan i höst ska tunga fordon kunna ladda el på den nya stationen vid Mosserud.

Läs mer


SL har rustat Östermalmstorgs tunnelbanestation för 50 år framåt

Den 19 januari blev arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket över biljetthallen på Östermalmstorgs tunnelbanestation. Därmed har SL fö...

Läs mer
Dåva Kraftvärmeverk, Umeå Energi.

Liquid Wind inleder samarbete med Umeå Energi för etablering av elektrobränsleanläggning

En förstudie som Liquid Wind genomfört i samarbete med Umeå Energi visar att det finns goda förutsättningar för att etablera Sveriges tredje elektrobränsleanlä...

Läs mer
Visionsbild över den nya tunnelbanestationen Hagastaden (bilden är en illustration).

KONE utrustar nya Hagastadens tunnelbanestation i Stockholm

KONE Corporation, en global ledare inom hiss- och rulltrappsbranschen, har ingått avtal med NCC Sverige AB om att leverera en rad PeopleFlow®-lösningar till nya Hagastadens...

Läs mer


Uppgradering av fibernätet i Täby kommun

Ökad trafikmängd i nätet och fler tjänster i varje hushåll i Täby gör att nuvarande trafikvägar inte kommer kunna möta framtidens höga krav för...

Läs mer


Persontågens punktlighet försämrades 2022

Tillförlitligheten för persontågen fortsätter att minska och nådde 2022 den lägsta nivån under de senaste tio åren. Det visar ny preliminär officiell...

Läs mer


Ökade godsvolymer i Göteborgs hamn – men ”shoppingfesten är över”

Det ansträngda läget i det globala transportsystemet som varit rådande under 2022 har hanterats väl i Göteborgs hamn. Hamnen har ökat den hanterade godsvolymen totalt...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se