Facebook


Instagram

Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Sjöfartsverket höjer avgifter trots tillskott från regeringen


2021-11-17

Bild: Sjöfartsverket

Under Sjöfartsverkets branschråd informerade generaldirektören Katarina Norén om att man beslutar att höja farleds- och lotsavgifterna. Detta trots att myndigheten fått tillskott från regeringen.

Svensk Sjöfarts tf VD Anders Hermansson menar att det är mycket oroande att Sjöfartsverket höjer avgifterna, dessutom så nära inpå när de faktiskt träder ikraft.

– Trots att de största ekonomiska tillskotten på nästan tio år lämnas till verket och de tydliga signaler som finns både från regering och riksdag om att man vill se mer gods till sjöss så tar Sjöfartsverket beslutet om att höja avgifterna. Jag bedömer det som orimligt inte minst med tanke på den situation som stora delar av sjöfarten befinner sig i och att man dessutom dessförinnan redan i flera år betalat in till Sjöfartsverket för sådant som egentligen borde ha finansierats över anslag. Det är nu hög tid att regeringen verkställer riksdagens tillkännagivande om en översyn av Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansiering men också att man ser till att Sjöfartsverket får de långsiktiga anslagen som krävs för att bedriva sin verksamhet utan att sjöfartens och svensk industris konkurrenskraft minskar, säger Anders Hermansson.

Även Katarina Norén bekräftar under Sjöfartsverkets branschråd att sjöfarten för tillfället är i en mycket tuff situation.

– Det är fortfarande mycket tufft för sjöfarten, vi är på väg åt rätt håll men vintern är en tuff period för passagerarsidan. Osäkerheten har varit mycket tuff. Vi trodde i september att man hade en uppgång som skulle fortsätta, men i oktober ser vi att det börjar gå ner igen. Fortfarande är det stora osäkerheter i ekonomin för sjöfarten. Här gäller det att komma ur det här så att man komma ur krisen, säger Katarina Norén.

– Nu har Sjöfartsverket fått en stor satsning från regeringen men vi tänker ändå höja avgifterna. Sjöfartsverket har en ekonomi som inte har en kostnadstäckning och ingen soliditet. Man har levt på kredit under 2000-talet och man måste fylla på bufferten. Fastigheten och flottan är så gamla så man har låga avskrivningar. Regeringen har gjort en jättesatsning och om budgetpropositionen går igenom så får Sjöfartsverket 220 miljoner kronor nästa år som kan användas till den anslagsfinansierade verksamheten såsom slussar, kanaler och fritidsbåtar, fortsätter Katarina Norén.

– Får vi ökningen varje år framåt då går den anslagsfinansierade verksamheten ihop och inte med förlust. Innan har handelssjöfarten fått gå in och betalat. År 2024 så återstår förhandling och diskussion vad medlen ska användas till. Sedan har man fått 45 miljoner kronor i tre års tid att arbeta med. Utöver detta har man försvarsanslag i fem år. Man höjer avgifterna då Sjöfartsverket då får full kostnadstäckning på lots. Om 2 år har man full kostnadstäckning och sedan har man KPI-höjningar. Avgiftshöjningarna gör en jättestor påverkan för oss. Och för er, säger Katarina Norén bland annat under Sjöfartsverkets branschråd.

Flera remissinstanser har varit kritiska till förslaget om höjningar, däribland Näringslivets transportråd, Trafikverket, Sveriges Skeppsmäklareförening och Rederierna i Finland.


Källa: Sjöfartsverket


Tipsa en vän Skriv utSamskip öppnar kortsjötrafik mellan Island och APM Terminals i Göteborg

5 april anlöper för första gången det islandsägda rederiet Samskip APM Terminals Gothenburg, ett startskott för den stora kortsjösatsningen mellan Göteborg...

Läs mer
Zinga
Lastning av tåg i Umeå hamn på den intermodala kombiterminalen Hillskär.

Godsvolymerna via Umeås anläggningar ökade 2022

Färska siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och...

Läs mer
Zugol 550
Dåva Kraftvärmeverk, Umeå Energi.

Liquid Wind inleder samarbete med Umeå Energi för etablering av elektrobränsleanläggning

En förstudie som Liquid Wind genomfört i samarbete med Umeå Energi visar att det...

Läs mer
Vattenfall


Ökade godsvolymer i Göteborgs hamn – men ”shoppingfesten är över”

Det ansträngda läget i det globala transportsystemet som varit rådande under 2022...

Läs mer
Helsingborgs Hamn har en fullt integrerad kombiterminal och hanterar dagliga tågpendlar, nu med utökad kapacitet och service genom Green Cargo.

Green Cargo startar ny pendel från Helsingborgs Hamn

Green Cargos nya service ”banar räls” för högre kapacitet och snabba...

Läs mer


Viking Line väljer finsk flagg för Viking XPRS

Viking Line Abp har beslutat registrera sitt passagerarfartyg Viking XPRS i det finska...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se