Facebook


Instagram

Ökade godsvolymer i Göteborgs hamn – men ”shoppingfesten är över”


2023-01-20

Bild: Göteborgs Hamn AB

Det ansträngda läget i det globala transportsystemet som varit rådande under 2022 har hanterats väl i Göteborgs hamn. Hamnen har ökat den hanterade godsvolymen totalt sett och tar dessutom marknadsandelar i samtliga segment. Covidrelaterade störningar har nu på många sätt lättats upp – men transportnäringen och dess kunder står alltjämt inför nya utmaningar under 2023.

Containerhanteringen över Göteborgs hamn fortsätter att öka. Sista kvartalet 2022 visade på en ökning om 8 procent, vilket innebär att hamnen ser tillväxt i containervolym för nionde kvartalet i följd. Under helåret 2022 hanterades 885 000 TEU i Göteborgs hamn vilket är en ökning med 7 procent. Huvuddelen av hamnens containervolymer hanteras av terminaloperatören APM Terminals.

Den totala svenska containermarknaden var oförändrad under 2022. Göteborgs hamns ökning innebär därmed en ökad marknadsandel från 50 procent till 53 procent. Göteborgs hamn ökade också marknadsandelen gentemot närliggande storhamnar i norra Europa.

Att containergods transporteras på järnväg till och från hamnens inlandsterminaler runt om i landet är en mycket vanlig företeelse. Mängden containergods på järnväg ökade med 12 procent till 515 000 TEU. Det är både långväga och mer kortgående järnvägspendlar som ökar, men den största ökningen syns på trafiken till och från norra Sverige. Under 2023 kommer ytterligare redan beslutade järnvägspendlar att börja trafikera hamnen från destinationer runt om i Sverige.


Nya fordon, roro och energi

Fordonssegmentet påverkades negativt av bland annat komponentbrist och låg nybilsförsäljning både i Sverige och i utlandet under året, vilket återspeglas i Göteborgs hamns volymsiffror. Sista kvartalet 2022 visade dock på en vändning då volymerna ökade med 9 procent jämfört med samma kvartal 2021. Trots det landade helåret 2022 i en minskning om totalt 7 procent, vilket ändå innebar en ökad marknadsandel om 1 procent för Göteborgs hamn.

Den intraeuropeiska rorotrafiken minskade med 1 procent under helåret 2022, men Göteborgs hamns marknadsandel ökade från 17 till 18 procent. Hanteringen av energiprodukter ökade med 16 procent för helåret 2022. Både utlastningen av raffinerade produkter såväl som inlagring av oraffinerade produkter ökade. Marknadsandelen ökade från 36 till 40 procent.


Källa: Göteborgs hamn

Tipsa en vän Skriv ut

Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli grönt sjöfartsbränsle i ny metanolfabrik

Ramboll hjälper energibolaget Umeå Energi AB som tillsammans med Liquid Wind gör en satsning för att etablera en ny anläggning för metanoltillverkning vid Dåva...

Läs mer
Zinga

Samskip öppnar kortsjötrafik mellan Island och APM Terminals i Göteborg

5 april anlöper för första gången det islandsägda rederiet Samskip APM...

Läs mer
Zugol 550
Lastning av tåg i Umeå hamn på den intermodala kombiterminalen Hillskär.

Godsvolymerna via Umeås anläggningar ökade 2022

Färska siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och...

Läs mer
Vattenfall
Dåva Kraftvärmeverk, Umeå Energi.

Liquid Wind inleder samarbete med Umeå Energi för etablering av elektrobränsleanläggning

En förstudie som Liquid Wind genomfört i samarbete med Umeå Energi visar att det...

Läs mer


Ökade godsvolymer i Göteborgs hamn – men ”shoppingfesten är över”

Det ansträngda läget i det globala transportsystemet som varit rådande under 2022...

Läs mer
Helsingborgs Hamn har en fullt integrerad kombiterminal och hanterar dagliga tågpendlar, nu med utökad kapacitet och service genom Green Cargo.

Green Cargo startar ny pendel från Helsingborgs Hamn

Green Cargos nya service ”banar räls” för högre kapacitet och snabba...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se