Facebook


Instagram

Oro inför återstarten när hamnarnas siffror fortsatt tyngs av pandemin


2021-06-14

Bild: Transportföretagen

Hamnstatistiken för det första kvartalet 2021 visar fortsatt pandemityngda siffror. Samtidigt skapar höjda avgifter oro i branschen inför återstarten.

Hamnstatistiken är en värdefull konjunkturmätare för både hamnbranschen och för sjöfarten men också för näringslivet eftersom sjöfarten är navet i svensk ekonomi. Siffrorna för kvartal 1 2021 visar att passagerartrafiken till sjöss inte återhämtat sig, att antalet resenärer minskat med 60 procent i jämförelse med första kvartalet i fjol. 

– Det här är ett betydande avbräck för rederier och hamnar som har passagerartrafik som bas för sin verksamhet, samt förstås ett avbräck för den turistnäring som är beroende av besökare i nästa led, kommenterar Eric Tedesjö, branschchef Sveriges Hamnar.

Även godstrafiken via svenska hamnar backar till följd av pandemin. Här är tappet inte lika stort, i genomsnitt minskade gods över kaj med 3 procent i jämförelse med första kvartalet 2020. Inom godshantering finns dock en viss variation, där vissa varutyper har ökat medan andra har minskat betydligt mer än 3 procent.

Trots att vi snart kan se slutet av pandemin, att de delar av sjöfarten som påverkats kan återstarta finns det stora orosmoln. Det handlar om Sjöfartsverkets avisering om höjda farledsavgifter och höjda lotsavgifter, borttagande av fjärrzonsrabatt och turn-around-anlöp.

– Nu är det helt avgörande att frågan om höjda avgifter för sjöfarten och för hamnarna tas på allvar. Det finns inga marginaler och konkurrensen är stenhård, avslutar Eric Tedesjö.

Sjöfarten är ett energi- och kostnadseffektivt sätt att transportera gods och det finns gott om kapacitet i hamnar och farleder.  Men det saknas tillräckliga satsningar på hamnarna till exempel handlar det om resurser att bygga ut el- och laddinfrastruktur som är helt nödvändig för omställningstakten i transportsektorn.


Källa: Transportföretagen


Skriv utFlygfoto över Frihamnen.
Flygfoto över Frihamnen.

Klimatpåverkan en viktig fråga i utvecklingen av Frihamnen i Göteborg

När Frihamnen i centrala Göteborg förvandlas från industriområde till en helt ny stadsdel är projektets påverkan på klimatet en viktig fråga. På...

Läs mer
Zugol 550
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

2021 års avgiftshöjningar slopas helt

Sjöfartsverket har beslutat att helt slopa 2021 års avgiftshöjningar för...

Läs mer
Zinga


Så ska världens största civila sjukhusfartyg klara att gå in i de svåraste hamnar

ABB:s Azipod framdrivningssystem ska hjälpa Global Mercy, världens största civila...

Läs mer
Vattenfall


Neste och ScanOcean expanderar tillgängligheten av marint bränsle i Sverige

Tillsammans med sin partner ScanOcean AB utökar Neste sin försäljning och...

Läs mer
På bilden från vänster: Lars Widelund, Ola Isaksson, Anders Marklund och Kenneth Wallin.

ShoreLink digitaliserar sågverkens varuflöde för en ökad kundnytta

I unikt samarbete med DataPolarna digitaliserar nu ShoreLink sågverkens varuflöde i...

Läs mer
Helsingborgs Hamn har ambitionen att bli helt fossilfri.

Steg mot fossilfrihet:

Här är Sveriges första hamn med elektriska dragbilar

Helsingborgs Hamn har som mål att vara Sveriges mest hållbara hamn 2022. Ett viktigt...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se