Facebook


Instagram

”RoRo on the Roll” – för en hållbar arbetsgivare


2021-05-04

”RoRo on the Roll” ska möjliggöra att medarbetarnas kompetenser tillvaratas och bidrar till företagets utveckling.
Bild: Gothenburg RoRo Terminal
”RoRo on the Roll” ska möjliggöra att medarbetarnas kompetenser tillvaratas och bidrar till företagets utveckling.

Parallellt med det hållbarhetsarbete som aktivt fortgår på Gothenburg RoRo Terminal, pågår en process för att utbilda medarbetare i hållbart arbetssätt. Processen ”RoRo on the Roll” bygger på A3 modellen och har till syfte att tillvarata medarbetarnas totala kompetens, även den som inte ligger direkt i yrkesrollen.

– ”RoRo on the Roll” går ut på att tillvarata medarbetares idéer för att förbättra terminalens arbete och skapa ett avdelningsöverskridande, tvärfunktionellt team för att förverkliga dem. På så vis skapas möjlighet för alla medarbetare att påverka och med processens struktur säkerställa att vi också utför det, förklarar Maria Franksen, vd på Gothenburg RoRo Terminal.

Alla drygt 450 RoRo-specialister på terminalen involveras i arbetet för att göra terminalen säkrare och bättre.

– Det lönar sig att satsa på hållbarhet inifrån och då vårt löfte är att alltid vara den bästa samt mest hållbara RoRo-specialisten ska vi inte följa utvecklingen, vi skapar den tillsammans med våra medarbetare, säger Maria.

Utbildningarna påbörjades i januari i år och målet är att alla medarbetare ska vara utbildade i processen under 2021. Några av de förväntade fördelarna med införandet av ”RoRo on the Roll” är ökad delaktighet, ökat engagemang, minskade korttidssjukskrivningar, förbättrad arbetsmiljö, ökad kompetens bland medarbetare samt effektivare och kvalitetssäkrade arbetssätt.


Källa: Gothenburg RoRo Terminal


Skriv ut

Svaga klimatregler för sjöfarten trots protester

Sjöfartens FN-organ IMO antog i går slutligt ett nytt globalt styrmedel som ska minska utsläppen från internationell sjöfart. Men de internationella förhandlingarna...

Läs mer
Zugol 550


Nu får DFDS-färjorna i Köpenhamn landström

Entreprenadarbetet för att etablera en landströmsanläggning vid DFDS-terminalen i...

Läs mer
Zinga


Oro inför återstarten när hamnarnas siffror fortsatt tyngs av pandemin

Hamnstatistiken för det första kvartalet 2021 visar fortsatt pandemityngda siffror....

Läs mer
Vattenfall
Mein Schiff 6 på väg in i Göteborgs Hamn vid ett tidigare tillfälle. I år blir det hon som öppnar säsongen i Göteborg - på ett lite annorlunda sätt.

Annorlunda kryssningssäsong startar i Göteborgs Hamn

Nu återstartar kryssningsverksamheten i Göteborgs Hamn igen efter ett ovanligt lå...

Läs mer


Fortsatt minskning för färjeresandet

Under första kvartalet 2021 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 1,8 miljoner,...

Läs mer


Omställningen av svensk sjöfart lockar nya investerare till Liquid Wind

Det går fort nu för Liquid Wind, företaget vars affärsidé är att...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se