Facebook


Instagram

Snösäsong i Stockholms kollektivtrafik


2021-12-03

Bild: Gustav Kaiser/Region Stockholm

Efter kalla och klara dagar har snön börjat dra in över länet. Snöfall, halka och växlande temperaturer kan ställa till det för kollektivtrafiken. Men varför kan vinterväder påverka trafiken – och vad gör SL för att förebygga störningar?

Tung snö, is i växlar och halt väglag skapar utmaningar för kollektivtrafiken vintertid. SL arbetar hårt för att kunna köra så mycket och stabil trafik som möjligt, men vissa typer av väder är särskilt svåra för kollektivtrafiken.


Dåligt väglag påverkar busstrafiken
Precis som all annan trafik på vägarna måste SL-bussarna anpassa körningen efter väglag. Busstrafiken är beroende av att kommunerna plogar och sandar vägarna så att de går att köra på. Vissa större vägar och genomfartsleder är det Trafikverket som snöröjer.

Om det är svårt för väghållarna att hinna med, kan det bli mycket halt och i värsta fall måste turer ställas in. Resenärernas och förarnas säkerhet kommer alltid i första hand, och tidtabellen i andra hand.

För att slippa ställa in trafik i hårda väder kan de bussbolag som kör trafiken på uppdrag av SL, välja att lägga om trafiken. Därmed kan de undvika sträckor där det brukar vara svårt att köra när det är halt. Det kan till exempel handla om gator med svåra kurvor eller där det blir trångt när det ligger snödrivor och står fordon parkerade.

Vissa vägar är extra viktiga för att kollektivtrafiken ska fungera. Det kan vara vägar där bussar med många resenärer kör eller vägar som leder fram till en anslutning med spårtrafik. Bussbolagen som kör SL-trafiken kan önska att väghållarna prioriterar att ploga de vägarna, men i regel prioriterar väghållarna större vägar. Därför kan det ta lite längre tid innan mindre vägar blir plogade och säkra att köra på. Plogningen kan också ta längre tid än väntat om väghållarna måste undanröja fordon som kört fast och blockerar vägen.


Tågväxlar särskilt känsliga för temperaturskiften
För spårtrafiken är växlande temperaturer en stor utmaning. När snön töar och sedan fryser till is drabbar det växlarna, som inte går igen som de ska. De som jobbar med tunnelbanan och pendeltågen vet vilka växlar som är känsligast och kan ibland undvika dessa när de planerar hur tågen ska gå. Eftersom de vet vilka växlar flest tåg går genom kan de prioritera att hålla dessa fria från snö och is. Om det är tungt snöfall på flera håll, så att det blir svårt för snöröjarna att hinna med, prioriteras sträckor där många reser. Det finns också elektriska värmeslingor som håller växlarna fria från is.


Låsta växlar och snö under fordon ställer till det för pendeltågen
Trafikverket ansvarar för pendeltågens spår. De kan välja att låsa vissa växlar när det är svårt väder för att förhindra att växlarna går sönder. Det kan leda till att SL och andra järnvägsföretag tvingas köra färre tåg än vanligt.

En utmaning för pendeltågen är också mängden snö. Upp till 2-3 ton snö per dag kan fastna under tågen, där det sedan fryser till is. MTR, som kör pendeltågen, gör extra kontroller för att minimera antalet fordonsfel som uppstår till följd av vädret. Det finns särskilda avisningsmaskiner i depåerna i Älvsjö, Södertälje och Bro. Om det är många tåg som drabbas måste de vänta på sin tur och då kan det uppstå fordonsbrist i trafiken.


Blå linjen klarar vinterväder bäst
I tunnelbanetrafiken är Gröna linjen och Röda linjen känsliga för väderleken eftersom de går utomhus långa sträckor. Blå linjen, som till största del går i tunnlar, påverkas inte lika mycket.

SL har framtagna beredskapsplaner för svårare väderlekar. För att se till att tunnelbanespåren hålls fria från snö och is finns ett antal snöröjningsfordon.

Av totalt 717 växlar i tunnelbanesystemet finns det några som är extra viktiga för att trafiken ska flyta som vanligt. Dessa bevakar SL extra noga så att det inte bildas is i dem. Till exempel prioriterar vi stationer med många linjer för att minska risken för växelfel på ställen som påverkar många resenärer.

Växlar som inte är lika prioriterade kan få vänta lite längre på att snöröjas. Det kan till exempel vara växlar som används för att styra om tåg vid störningar. Därför kan det vara svårare att styra om trafiken vid en störning under kraftiga och långvariga snöväder. Resenärerna märker av det genom att tåg blir försenade eller får ny slutdestination.


Följ trafikläget och väderleksrapporterna
När vintern drar in över länet är det bra att följa väderleksrapporterna för att kunna planera sin pendling och resa med marginal. Det som särskilt går att hålla utkik efter är om det ska falla mycket snö eller snabbt växla mellan plus- och minusgrader. Nytt för i år är att SMHI har lanserat ett vädervarningssystem med gula, orangea och röda varningar som sätts utifrån vilka konsekvenser vädret kan få.

Eftersom olika väder är besvärliga för olika trafikslag, är det också viktigt att följa trafikinformationen i SL:s kanaler. I Trafikläget på sl.se och under fliken ”Störningar” i SL-appen finns den senaste informationen om trafiken, direkt från företagen som kör den.

Om det är väldigt svårt väder som påverkar stora delar av trafiken på många håll i länet, kan det vara svårt för trafikinformatörerna att hinna med. I de lägena kan det ibland dröja tills informationen kommer upp.


Källa: SL


Skriv ut

Hogia Ferry Systems tecknar avtal med Corsica Linea

Efter att ha gått segrande ur en utvärderingsprocess under första halvåret 2021, tecknade Hogia Ferry Systems ett långsiktigt avtal med det fransk-korsikanska färjerederiet Corsica Linea för leverans av...

Läs mer
Roch-services


Värmdö Kommun satsar på hållbar trafik- och infrastrukturmiljö

Värmdö Kommun har tagit fram en kommunövergripande Trafikstrategi för trafikrelaterade frågor för en långsiktigt hållbar vägledning och stöd i...

Läs mer
Nordtec

Nästa steg i omställningen av Skövde flygplats

Beslutet att ställa om marken där Skövde flygplats idag ligger till verksamhetsmark fattades i september 2021 av kommunfullmäktige i Skövde. Beslutet innebar bland annat att...

Läs mer
Envytech
Sedan den 1 januari 2022 utökar Schenker Logistics AB med ytterligare 7 505 kvadratmeter lageryta i Arlandastad (bilden är en genrebild).

Schenker Logistics expanderar i Arlandastad

Sedan den 1 januari 2022 utökar Schenker Logistics AB med ytterligare 7 505 kvadratmeter lageryta i Arlandastad.
– Nu kan vi välkomna nya kunder inom Healthcare-segmentet samtidigt som...

Läs mer
Northcone

Joacim Elverum blir ny försäljningschef i Arstec

Joacim Elverum, Sales Manager Nordic i en nyinrättad tjänst på Arstec.

Den 2 januari i år tillträdde Joacim Elverum som Sales Manager Nordic i en nyinrättad tjänst på Arstec. Han är 48 år och bor i Stockholm med sin familj. Elverum...

Läs mer
Brandskyddsföreningen
Thomas Ström, vd, NTEX.

NTEX fortsätter att växa i Europa

NTEX utökar sin närvaro i Europa genom att förvärva transport- och speditionsbolaget Scanroad i Belgien och del i det italienska fraktbolaget ITX Cargo S.R.L. Förvärven...

Läs mer
Leica geosystems
Spårvägen längs Dag Hammarskjölds väg (bilden är en illustration).

Historiskt stadsbyggnadsprojekt:

Forsen leder utredning när Uppsala får ny spårväg

En helt ny spårväg som förändrar infrastrukturen för hela södra Uppsala. Det blir verklighet när en sträcka på 17 kilometer invigs i slutet av decenniet...

Läs mer
Brokk
Den nya färjan Stena Baltica.

Nya Stena Baltica påbörjar sin jungfruresa

Inom ramen för Stena Lines pågående expansion i Östersjöområdet, gör rederiets nya färja Stena Baltica idag den 19 januari sin jungfruresa på linjen...

Läs mer
DLMASKIN550
Kristineberg Center för marin forskning och innovation.

Nu satsar fem tunga forskningsaktörer på marin forskning

Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE har gått samman för att satsa på och driva den marina forskningsstationen Kristineberg under...

Läs mer
SVB550
Godsvolymerna ökade stort i hamnen under årets som gick - trots återkommande störningar i de globala godflödena.

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn - trots fortsatt pandemi

Logistiksystemet är fortsatt under högt tryck till följd av covid-19-pandemin som nu gått in på sitt tredje år. Men Göteborgs hamn har klarat sig bra har vuxit i...

Läs mer
cejn
Skiss över spårportalen vid Gerstaberg (bilden är en illustration).

Tyréns och AFRY tilldelas projekteringsuppdrag i Ostlänken

Uppdraget som Tyréns och AFRY tilldelats innefattar att ta fram en bygghandling för järnvägssträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje....

Läs mer
Carlsson & Möller


SJ introducerar ny biljett för det flexibla pendlandet

Det flexibla arbetssätt som har utvecklats genom distansarbetet innebär också att nya resemönster skapas. För att erbjuda pendlarbiljetter som bättre motsvarar de nya...

Läs mer
Junttan

Massor från Norrbotniabanan återanvänds i nytt projekt

Massor av jord, sten och grus som blir över från bygget av Norrbotniabanan kommer att överlåtas till Umeå kommun för bygget av ett sport- och fritidsområde...

Läs mer
Vattenfall
Visionsbild över sträckan Lösen-Jämjö på E22 (bilden är en illustration).

Peab bygger om E22 utanför Karlskrona

Peab har fått uppdraget att bygga om E22 mellan Lösen och Jämjö utanför Karlskrona. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 745 miljoner...

Läs mer
Scantruck


Industridrivet konsortium för noggrann positionering till autonoma system

Autonoma fordon, maskiner, drönare och andra automatiserade system förlitar sig på sensorer för att noggrant kunna positionera sig i sina användarmiljöer. Medan dagens...

Läs mer
Kartan visar var Örebro kommun ska gräva ner ny VA-ledning under 2022.

Ny VA-ledning från Karlslund till Mellringerondellen

Örebro växer, så nu bygger kommunen ut och stärker upp ledningsnätet. Framkomligheten kommer periodvis att påverkas, följ skyltning på plats så kommer...

Läs mer
Mttsweden


Så arbetar Hector Rail med säkerhetskulturen

Som det enda järnvägsföretaget med tillstånd att verka i hela Skandinavien har Hector Rail ett stort antal krav och bestämmelser att förhålla sig till. Sä...

Läs mer
BAB


Dämpad utveckling för godstransporternas konkurrenskraft

Det svenska transportsystemets kapacitet och tillförlitlighet faller väl ut i en internationell jämförelse. Systemet befinner sig dock under press. Både kvalitativa och...

Läs mer
CL Specialglas
Visionsibild över nya centralplan (bilden är en illustration).

Fördubblad kapacitet:

Så överdäckningen av Stockholms centrals spårområde se ut

Under tisdagen presenterades det vinnande förslaget till utvecklingen av Centralstaden i Stockholm, framtaget av Foster + Partners, Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Thornton Tomasetti,...

Läs mer
Disab
Över 100 spårbundna automatiska Konecranes-portalkranar vid hamnen.

Konecranes levererar tre spårbundna portalkranar till åt Port of Virginia

Port of Virginia i USA har beställt tre spårbundna Konecranes-portalkranar till sin Norfolk International Terminals (NIT)-anläggning. Detta följer på det framgå...

Läs mer


Skyddstopp mot ensamarbete på Stockholms pendeltåg

ST Pendeln har idag meddelat trafikoperatören MTR att skyddsombudsstopp råder enligt Arbetsmiljölagen gällande ensamarbete på pendeltågstrafiken i Stockholm. Beslutet...

Läs mer


Volvo Lastvagnar lanserar ellastbil med längre räckvidd

Volvo Lastvagnar lanserar en ny, förbättrad version av den helelektriska Volvo VNR Electric, anpassad för den nordamerikanska marknaden. Med längre räckvidd och snabbare...

Läs mer
Bild från Hudiksvalls hamn.

Samlat team ska öka kompetensen och få Norconsult att växa

Nu enas krafterna inom Norconsults olika team i Hudiksvall. Vid årsskiftet flyttade alla medarbetare in under samma tak. Genom samlokaliseringen ökar förhoppningen om att kunna...

Läs mer
Godsflödena ökade under 2021 i Trelleborgs Hamn.

Nya rekord för godsvolymer i Skandinaviens största RoRo-hamn

Godsflödena ökade under 2021 och mer än 100 000 fler fraktenheter hanterades i Trelleborgs Hamn, trots pågående pandemi. Den största ökningen kan noteras på...

Läs mer


Nu är de Sveriges största leverantör av fordonsvätgas

Hynion har ingått avtal om att förse bussar i Sandviken med vätgas och tar samtidigt över Lindes vätgastankstation i Sandviken för att leverera vätgas till bå...

Läs mer


HVO 100-incitament ska få flygplatsaktörer att tanka fossilfritt

För att uppmuntra flygplatsaktörerna på Swedavias flygplatser att bli fossilfria och börja tanka HVO, fossilfri diesel, införde Swedavia 1 januari ett särskilt HVO...

Läs mer
Bilden är en genrebild.

Försvarets flygare får ont i rygg och nacke

Besvär i nacke och bröstrygg drabbar många bland Försvarsmaktens flygande personal. Särskilt i riskzonen är de som tidigare har haft sådana besvär och har...

Läs mer
Buss i Göteborg.

Svensk Kollektivtrafik:

Stängda framdörrar kräver kompensation från regeringen

Smittspridningen i samhället är just nu mycket hög och de flesta av Svensk Kollektivtrafiks medlemmar har återigen fått stänga bussarnas framdörrar. Tillsammans...

Läs mer
Till vänster syns Christoffer Kednert, Distriktschef på Struktons Projekt Öst. Till höger syns Struktons vd Johan Oscarsson.

Strukton vinner första järnvägskontraktet för utbyggnaden av nya tunnelbanan

I veckan signerade Strukton Rail kontraktet FUT 4743 Akalla-Barkarby, vilket tunnelbaneutbyggnaden heter på upphandlingsspråk. I hård konkurrens med nio andra anbudsgivare...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se