Facebook


Instagram

VA-arbete påverkar farligt gods väg och trafik


2021-09-24

Bild: NSVA

Karta över det berörda området.
Bild: NSVA
Karta över det berörda området.

Under tio veckor, med start nästa vecka, kommer NSVA i samarbete med entreprenören AKEA samt Öresundskraft genomföra arbeten i gatan som påverkar trafiken på huvudleden vid korsningen Brunnbäcksgatan/Rusthållsgatan. Framkomligheten på den farligt gods väg som går där kommer vara begränsad, men det kommer alltid finnas minst ett körfält öppet.

Arbetet som sker vid korsningen Brunnbäcksgatan/ Rusthållsgatan är en del av ett större arbete, där NSVA i samarbete med entreprenören AKEA samt Öresundskraft och Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg kommer att förnya dricksvatten-, spillvatten-, dagvatten- och fjärrvärmeledningar. I samband med detta läggs även ny ytbeläggning på berörda bil-, gång- och cykelvägar.

Syftet med arbetet är renovering av ledningarna, då de idag är uttjänta och riskerar att gå sönder. Området har en längre tid varit drabbat av läckor som riskerar att skada intilliggande fastigheter. Hela arbetet beräknas klart i juni 2022, men arbetet som berör farligt gods vägen kommer pågå mellan vecka 39 till 49.


Hur påverkas trafiken?
Under tiden som VA- och ledningsarbetet pågår kommer bil-, gång- och cykelvägar påverkas i olika grad under olika etapper av arbetet. En trafikanordningsplan (TA-plan) finns framtagen för de olika etapperna, för att hantera trafikomledningar och avstängningar.

Det är specifikt korsningen Brunnbäcksgatan/Rusthållsgatan, som är en farligt gods väg för transporter till och från Kemiraområdet, som kommer påverkas från nästa vecka (vecka 39) till vecka 49, men det kommer alltid finnas minst ett körfält öppet under arbetets gång.

– För att hålla störningen på farligt gods vägen till ett minimum har NSVA och Öresundskraft valt en annan metod för att förnya ledningarna här. Den går snabbare att anlägga jämfört med den metod som brukar användas, vilket drastiskt minskar tiden då framkomligheten är begränsad i korsningen, säger Olof Martell, projektledare på NSVA.

Utöver påverkan på farligt gods vägen, så kan du som bor eller rör dig på berörda gator uppleva bullrande anläggningsverksamhet, kortvariga driftstörningar i VA-nätet och i fjärrvärmenätet. Fastighetsägare i det berörda området ska ha fått ett informationsbrev från NSVA om detta. Driftstörningar kommer att aviseras i förväg till fastighetsägaren.


Källa: NSVA


Skriv utFrån 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.
Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.

Mer avloppsvatten till Ryaverket när befolkningen ökar

Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer...

Läs mer
Zinga
Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp.

Mängden fett i avloppsledningarna ökar risken för vattenskador

Såväl antalet invånare som mängden serveringar i Örebro stad har blivit...

Läs mer
BAGA
Vill du bli en del av teamet?

Kingspan BAGA söker servicetekniker till Västsverige

Vill du byta jobb? Kingspan söker nu en servicetekniker till området Kungälv –...

Läs mer
Mttsweden


Nytt avloppsreningsverk för ett renare hav

Högre vattenflöden, skärpta reningskrav och fler människor gör att...

Läs mer


VA-arbete påverkar farligt gods väg och trafik

Under tio veckor, med start nästa vecka, kommer NSVA i samarbete med entreprenören AKEA...

Läs mer
Vattenfall
Från vänster: Erik Svensson och Hans Lundin, vd, Structor Mark Stockholm.

Structor förstärker inom VA

Erik Svensson ansluter till Structor Mark Stockholm. Han kommer närmast från Tyré...

Läs mer
Godkända Avlopp


Vakin och WaterAid inleder projekt för hållbar vatten- och avfallshantering i Nepal

Med start i september inleds ett treårigt partnerskapsprogram mellan Vakin, WaterAid och...

Läs mer
Zugol 550
Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.

VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening

I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed...

Läs mer


Mest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se